// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Ekoenergetyka – studia I stopnia

Wydział Elektryczny

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na kierunku elektrotechnika

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI:
  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA I PRZETWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  • MASZYNY I URZĄDZENIA ENERGETYCZNE

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu elektroenergetyki, energetyki cieplnej oraz odnawialnych źródeł energii. Będziesz umiał ocenić efektywność energetyczną systemów i urządzeń, określić ekonomikę najbardziej energochłonnych procesów, np. oświetlenia, ogrzewnictwa i klimatyzacji, rozwiązać problemy związane z energetyką rozproszoną, w tym z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zagadnieniami technologii OZE i gospodarki obiegu zamkniętego.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń oraz systemów energetycznych,
  • w zakładach z branży wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji energii,
  • w jednostkach zajmujących się racjonalizacją gospodarki energią oraz wdrażaniem inteligentnych technologii służących oszczędności energii, w tym opartych na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
  • w jednostkach zajmujących się wdrażaniem obiegu zamkniętego oraz technologii OZE.

Zajęcia prowadzone na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Mechanicznym.


Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. 

Ekoenergetyka

Sprawdź nasz informator!

Rynek pracy szuka absolwentów kierunku ekoenergetyka