// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Elektrotechnika – studia II stopnia

Wydział Elektryczny

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane w szkole doktorskiej

ikona-studia-II-stopnia

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

ikona-specjalnosc
SPECJALNOŚCI NA STUDIACH STACJONARNYCH:
 • AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I TECHNIKA MIKROPROCESOROWA,
 • ELEKTROENERGETYKA I TECHNIKA ŚWIETLNA.

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę o systemach napędowych, zaawansowanych technikach pomiarowych, nabędziesz umiejętność stosowania struktur programowalnych, rozwiązań z zakresu techniki świetlnej, urządzeń elektroenergetycznych, automatyki zabezpieczeniowej oraz eliminacji zakłóceń w układach elektroenergetycznych. Będziesz posiadał kwalifikacje z zakresu: funkcjonowania i użytkowania systemów czasu rzeczywistego, nowoczesnych rozwiązań energoelektroniki, zaawansowanych technik i algorytmów sterowania, także przy użyciu metod sztucznej inteligencji i systemów wbudowanych. Będziesz znał zasady sterowania pracą i regulacji układów elektroenergetycznych, projektowania i metodyki badań inteligentnych instalacji: oświetleniowych, fotowoltaicznych i fototermicznych.


Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku elektrotechnika uprawnia do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, eksploatacją, diagnostyką oraz problematyką bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń i systemów elektrycznych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej w różnych dziedzinach nowoczesnego przemysłu elektrotechnicznego,
 • wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych: energetyka, automatyka, konstruktora, projektanta, technologa, w tym wymagających posiadania uprawnień i kwalifikacji zawodowych,
 • wykonywanie samodzielnych funkcji w centrach konstrukcyjnych lub ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • własna działalność gospodarcza w zakresie integracji technologii i wdrażania cyfrowych systemów wytwarzania i produkcji.

  Kierunek, który uzyskał EUR-ACE® Label – certyfikat potwierdzający wysoki poziom kształcenia na kierunku studiów oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. 

   

  Studia II stopnia w Politechnice Białostockiej. Dlaczego warto wybrać elektrotechnikę?