// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Architektura wnętrz – studia II stopnia

Wydział Architektury

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów kierunku architektura wnętrz, architektura/architektura i urbanistyka, wzornictwo, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.
W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

Na tym kierunku zdobędziesz zaawansowaną, interdyscyplinarną (techniczną i humanistyczną) wiedzę, pogłębioną o świadomość kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w oparciu o uwarunkowania psychofizjologiczne. Jako absolwent będziesz potrafił zaprojektować wnętrza w obiekcie o złożonej funkcji i strukturze formalnej, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym wnętrza wielkoprzestrzenne, zespoły wnętrz o zróżnicowanym programie użytkowym, również z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.

Będziesz umiał tworzyć i realizować projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego (meble, formy użytkowe), wystawiennictwa, aranżacji niewielkich terenów otwartych, a także artystyczne instalacje przestrzenne. Będziesz umiał tworzyć i realizować projekty z zakresu wzornictwa (mebel, formy użytkowe) i wystawiennictwa.

Będziesz przygotowany do prowadzenia interdyscyplinarnego biura projektowego i współpracy z biurami architektonicznymi.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • samodzielna działalność projektowa, samozatrudnienie,
  • pracownik w biurach projektowych, zarówno wnętrzarskich, jak i architektonicznych,
  • praca w większości zawodów wymagających zdolności przestrzeniotwórczych i wykształcenia plastycznego,
  • zatrudnienie przy organizacji wystaw, eventów,
  • pracownik studia promocji i reklamy.