// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Architektura – studia I stopnia

Wydział Architektury

STUDIA INŻYNIERSKIE
4-letnie, stacjonarne, które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury. Poznasz uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Nauczysz się posługiwać najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).

Jako absolwent architektury będziesz potrafił zaprojektować proste obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, spełniające wymagania estetyczne, techniczne i użytkowe, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • asystent projektanta (po I stopniu) lub samodzielny projektant (po II stopniu studiów i po uzyskaniu uprawnień) w pracowni architektonicznej i urbanistycznej,
  • pracownik w firmie deweloperskiej,
  • w wykonawstwie i nadzorze budowlanym,
  • urzędnik w jednostkach administracji publicznej.

Twórcze i praktyczne studia! Kierunek Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej