// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Architektura – studia II stopnia

Wydział Architektury

STUDIA MAGISTERSKIE
1,5-roczne, stacjonarne

ikona-studia-II-stopnia

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów kierunku architektura wnętrz, architektura/architektura i urbanistyka, wzornictwo, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale (pokrewieństwo kierunków).

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury. Poznasz uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Nauczysz się posługiwać najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).

Jako absolwent architektury będziesz potrafił zaprojektować proste obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, spełniające wymagania estetyczne, techniczne i użytkowe, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • w roli pomocniczego lub samodzielnego projektanta (po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
  • w jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
  • w instytucjach badawczych,
  • w firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem, inicjowaniem, planowaniem i realizowaniem złożonych działań obejmujących zagadnienia architektoniczne, urbanistyczne i planistyczne,
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.