// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Kreatywni, innowacyjni i utalentowani! Tacy są uczestnicy konkursu El-Robo-Mech, który co roku organizujemy z myślą o uczniach szkół ponadpodstawowych! Po raz kolejny zapraszamy do udziału w naszym konkursie! To szansa na nagrody pieniężne i rzeczowe, ale przede wszystkim indeks na dowolnie wybrany kierunek Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej! Na zgłoszenia prac konkursowych czekamy do 22 marca 2024 r.

 

Autonomicznie sterowane auto, wielozadaniowy robot łazik oraz ergonomiczna i biodegradowalna klawiatura – te projekty wygrały w VIII edycji konkursu El-Robo-Mech, którego Organizatorem jest Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. A kto wygra w tegorocznej IX edycji i zagarnie indeks na studia w Politechnice Białostockiej? Dowiemy się w przyszłym roku. Na razie czekamy na prezentację genialnych pomysłów uczniów i przesłanie ich w formie zgłoszenia do 22 marca 2024 r.

Więcej: Zwycięzcy VIII edycji! Sprawdź kto wygrał!  

Dla kogo konkurs?

W konkursie El-Robo-Mech organizowanym w roku szkolnym 2023/2024 mogą wziąć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

Cel konkursu 

Zadaniem konkursu EL-ROBO-MECH jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych, a także studiów w Politechnice Białostockiej.

Na czym polega konkurs?

Każdy z uczestników może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Dopuszcza się również udział zespołów składających się z nie więcej niż 3 uczestników.

Prace powinny być bezpośrednio lub pośrednio związane z mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną.

W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.

Formuła konkursu

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach. Etap I polega na przygotowaniu prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłaniu jej do Komisji. Etap II to samodzielne prezentowanie przed Komisją przygotowanej przez uczestnika pracy, a w przypadku zakwalifikowania zespołu, samodzielnego prezentowania przed Komisją wkładu własnego do przedłożonej pracy przez każdego z członków zespołu.

Nagrody

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych z pominięciem konkursu świadectw na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Dziekanów i sponsorów.

Zgłoszenia

Do 22 marca 2024 r. należy przygotować prezentację dotyczącą pracy konkursowej i przesłać  ją do Komisji (wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym), w wersji elektronicznej na adres wm@pb.edu.pl oraz dodatkowo w wersji papierowej na adres: Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, pok. 111, 15-351 Białystok.

HARMONOGRAM KONKURSU EL-ROBO-MECH 2023/2024 (terminy mogą ulec drobnej korekcie)

 
  • do 22.03.2024 r. nadsyłanie prac konkursowych
  • 03.04.2024 r. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu
  • 16.04.2024 r.  samodzielna prezentacja prac przed komisją konkursową (stacjonarnie)
  • do 20.04.2024 r. publikacja listy laureatów
  • do ustalenia  uroczyste wręczenie nagród (stacjonarnie)

Więcej o konkursie przeczytacie na stronie Organizatora

Regulamin konkursu dostępny na stronie konkursu

Poprzednie edycje! Zobacz jakie projekty brały udział w konkursie:

Edycja El-Robo-Mech 2023
Edycja El-Robo-Mech 2022
Edycja El-Robo-Mech 2021
Edycja El-Robo-Mech 2020
Edycja El-Robo-Mech 2019
Edycja El-Robo-Mech 2018