Zaznacz stronę

Zakończyła się rekrutacja drużyn do Konkursu Wiedzy o Metrologii „METROLIGA 2023”. W konkursie weźmie udział 21 zespołów dwuosobowych z następujących szkół ponadpodstawowych:

  • Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
  • Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku,
  • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,
  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku,
  • Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie,
  • Technikum Elektroniczne w Lublinie im. Obrońców Lublina 1939 roku,
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 w Warszawie.

W pierwszym etapie konkursu oceniane są kreatywność i talenty plastyczne uczniów, którzy przystępując do udziału w zmaganiach o pieniądze i indeksy muszą wykonać plakat związany z hasłem przewodnim tej edycji konkursu – „Metrologia w służbie ochrony środowiska”. Zakwalifikowani do finału wezmą udział w teście wiedzy i części praktycznej – w laboratorium.

Finał Konkursu odbędzie się 22 maja 2023 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku są organizatorami tego wydarzenia.

Zwycięski zespół otrzyma 2 000 zł i indeksy na kierunki studiów pierwszego stopnia chemia oraz jakość i bezpieczeństwo środowiska Uniwersytecie w Białymstoku w roku uzyskania świadectwa dojrzałości (począwszy od roku akademickiego 2023/2024), bądź na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (począwszy od roku akademickiego 2025/2026). Indeksy i odpowiednio 1 500 zł i 1 000 zł trafi do rąk zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Konkurs składa się z trzech etapów:

Część I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia w służbie ochrony środowiska”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres metroliga@pb.edu.pl do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Część II – test wiedzy: test odbędzie się w dniu konkursu w Auli 2001 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, przy ul. K. Ciołkowskiego 1K. Polegał on będzie na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Część III – część praktyczna, będzie odbywała się w dniu konkursu w laboratorium 2030 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ul. K. Ciołkowskiego 1K i będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Patronatem honorowym konkurs objęli:

Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Minister Edukacji i Nauki, Prezes Głównego Urzędu Miar, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Polska Unia Metrologiczna.

Partnerem konkursu jest Miasto Białystok.

Patronami medialnymi są: Platon TV, Radio Akadera, Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Polskie Radio Białystok i TVP3 Białystok.

Informacje o nagrodach, przykładowe pytania oraz zadania praktyczne znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://pb.edu.pl/metroliga/