// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

METROLIGA 2024 to ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Metrologii dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Najlepszy dwuosobowy zespół wygra 2 000 zł i indeks na Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej bądź Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.

W pierwszym etapie konkursu oceniane są kreatywność i talenty plastyczne uczniów, którzy przystępując do udziału w zmaganiach o pieniądze i indeksy muszą wykonać plakat związany z hasłem przewodnim tej edycji konkursu – „Metrologia na zielono”. Zakwalifikowani do finału wezmą udział w teście wiedzy i części praktycznej – w laboratorium.

Zwycięski zespół otrzyma 2 000 zł i indeksy na kierunki studiów pierwszego stopnia chemia oraz jakość i bezpieczeństwo środowiska Uniwersytecie w Białymstoku w roku uzyskania świadectwa dojrzałości bądź na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (począwszy od roku akademickiego 2025/2026). Indeksy i odpowiednio 1 500 zł i 1 000 zł trafi do rąk zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach, umiejętnościami obserwacji i prowadzenia pomiarów oraz zwrócenia szczególnej uwagi na znaczenie metrologii w życiu codziennym i różnych gałęziach przemysłu. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, utworzone z uczniów z tej samej klasy, z tej samej szkoły, po wcześniejszej rejestracji w terminie od 1 marca do 28 kwietnia 2024 roku.

Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia na zielono”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres metroliga@pb.edu.pl do dnia 5 maja 2024 r. Komisja Konkursowa dokona oceny plakatów i do dnia 15 maja 2024 r. opublikuje listę osób zakwalifikowanych do II i III etapu konkursu.

Etap II – test wiedzy: odbędzie się 21 maja 2024 r. Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45D. Będzie on polegał na indywidualnym (każdy członek zespołu) rozwiązaniu quizu obejmującego określony wcześniej zakres zagadnień z fizyki, chemii i metrologii . Każdy z uczestników będzie miał dostęp do przykładowych zadań.

Etap III – część praktyczna: będzie odbywała się w dniu konkursu w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45D. W tej części dwuosobowe zespoły będą przeprowadzać pomiary i wykonywać niezbędne obliczenia matematyczne.

Więcej informacji o nagrodach, przykładowe pytania, czy regulamin konkursu znajdują się na poświęconej konkursowi stronie internetowej: https://pb.edu.pl/metroliga/ .