Zaznacz stronę

Oliwier Połuszańczyk i Jakub Rolak z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej wygrali Konkurs Wiedzy o Metrologii METROLIGA 2023. Mają indeksy na studia oraz 2000 zł.

W pierwszym etapie konkursu oceniane były talenty plastyczne uczniów, którzy przystępując do udziału w zmaganiach o pieniądze i indeksy musieli wykonać plakat związany z hasłem przewodnim tej edycji konkursu – „Metrologia w służbie ochrony środowiska”. Finaliści 22 maja 2023 roku brali udział w teście wiedzy i części praktycznej – w laboratorium polegającej na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Do finału przystąpiło 18 dwuosobowych zespołów z Białegostoku, Grajewa, Warszawy i Lublina. Po indywidualnym quizie, już w dwuosobowych zespołach uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli do zbadania rezystory  – ich parametry geometryczne i elektryczne, a potem musieli zmierzyć się z laboratorium chemicznym.

– Zadanie dotyczyło zobojętnienia pomiędzy mocnym kwasem a mocną zasadą w obecności wskaźnika – wyjaśnia dr hab. Barbara Leśniewska, prof. UwB z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie rozgrywany był finał Konkursu Wiedzy o Metrologii METROLIGA 2023. – Uczniowie przeprowadzali miareczkowanie wobec fenoloftaleiny. Po odbarwieniu roztworu za pomocą pH-metru dokonywali pomiaru pH roztworu i na tej podstawie musieli określić wartość pH zmierzoną i policzyć niepewność całkowitą dla tego wyniku.

Największą dokładnością, a jednocześnie wiedzą teoretyczną wykazali się Oliwier Połuszańczyk i Jakub Rolak z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Wygrali 2000 zł i indeksy na studia stacjonarne na wybrany kierunek prowadzony przez Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku  (od roku akademickiego 2023/2024)bądź indeksy na studia stacjonarne na wybrany kierunek prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (od roku akademickiego 2025/2026)

– Jesteśmy wdzięczni naszej nauczycielce Marzenie Smolewskiej za możliwość korzystania z laboratoriów i przygotowanie do konkursu – zgodnie mówią Oliwier i Jakub. Teraz są uczniami II klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Być może dzięki wygranym indeksom za dwa lata przybędzie studentów i Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Białostockiej i Wydziałowi Chemii UwB.

Drugie miejsce i 1500 zł zdobyli Kacper Fidor i Jakub Hałaczkiewicz z Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznego nr 40 w Warszawie. Skusiła ich nietypowa idea konkursu. W liceum mają rozszerzone zajęcia z matematyki, fizyki i informatyki.

– Chcieliśmy dowiedzieć się jak najwięcej o metrologii, a to był świetny sposób na sprawdzenie tego, jak dużo już wiemy – przyznaje Jakub Hałaczkiewicz.

– Laboratoria na tym wydziale wyglądają bardzo nowocześnie i zakładam, że wyposażenie też jest na jak najwyższym poziomie – dodaje Kacper Fidor. Ale deklaruje, że za swoją połowę wygranej kupi klocki LEGO. Za rok po maturze ma szansę stać się członkiem Koła Naukowego Robotyków na Politechnice Białostockiej.

Trzecie miejsce i 1000 zł zdobyli Wojciech Karpiesiuk i Piotr Michalski – uczniowie drugiej klasy z Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

– Trudniejsza była część chemiczna, ponieważ mamy z nią mniej styczności w szkole ponieważ rozszerzamy matematykę i fizykę – mówi Piotr Michalski. A Wojciech Karpiesiuk przyznaje, że zamieszczone w internecie na stronie konkursu zadania przykładowe były wielką pomocą w osiągnięciu sukcesu. Na wybór studiów mają jeszcze trzy lata, ale już mogą wybierać pomiędzy kierunkami Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej!

Konkurs towarzyszył białostockim obchodom Światowego Dnia Metrologii, który przypada 20 maja.

– Dzień poświęcony jest pomiarom, a pomiar jest podstawowym narzędziem poznania świata – podkreśla dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB I Zastępca Rektor Politechniki Białostockiej.

W konkursie wzięli udział uczniowie z poniższych szkół:

  • Zespół Szkół Mechanicznych im. św. Józefa w Białymstoku
  • Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
  • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej w Białymstoku
  • Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Białymstoku
  • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 w Warszawie
  • Technikum Elektroniczne w Lublinie im. Obrońców Lublina 1939 r.
  • Zespół Szkół Nr 1 w Grajewie

Patronatem Honorowym konkurs objęli:

Rektor Politechniki Białostockiej, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Prezes Głównego Urzędu Miar, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty, Polska Unia Metrologiczna.

Partnerem konkursu jest Miasto Białystok.

(jd)