Zaznacz stronę
Politechnika Białostocka zakończyła dwuletni międzynarodowy projekt „Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions” („Holistyczne podejście do problemowej edukacji ICT opartej na współpracy międzynarodowej w warunkach pandemii”) pod akronimem ICT_EDUPAND. 22 maja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej podsumowano jego efekty i rozmawiano z przedstawicielami firm z Rady Przemysłowo-Programowej WE PB o ich możliwościach zaangażowania się w proces dydaktyczny, prowadzony według innowacyjnej metody opracowanej w projekcie.

Spotkanie poświęcone prezentacji efektów projektu ICT_EDUPAND otworzył dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB. Powitał naukowców z Norwegii, Serbii i Bułgarii, którzy wraz ze specjalistami z Politechniki Białostockiej współtworzyli zespół projektowy. Przypomniał, że to grono spotkało się w tym samym miejscu równo dwa lata temu, a potem, ze względu na obostrzenia pandemiczne, pracowało już właściwie tylko online. Pogratulował zespołowi, że mimo tych przeszkód udało się w zakładanym terminie osiągnąć wszystkie cele projektu.

Podczas dwuletnich prac nad realizacją projektu ICT_EDUPAND międzynarodowy zespół dydaktyków opracował innowacyjny program nauczania oparty na metodzie problemowej. Właśnie tę metodę uznał za najbardziej motywującą studenta do pracy podczas zajęć, zarówno w warunkach pandemii, jak i stacjonarnych. Następnie opracował sposoby organizowania ćwiczeń oraz metody obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności studentów. Powstał też wspólnie zredagowany zbiór najlepszych projektów laboratoryjnych studentów, który został poprzedzony opisem warunków pracy w poszczególnych laboratoriach.

Dziś mamy zakończenie projektu, czyli spotkanie z przedsiębiorcami, którym chcemy pokazać czego dokonaliśmy i jak planujemy poprowadzić wybrane zajęcia ze studentami. Chcemy też – i to będzie myślę najbardziej owocna część tego spotkania – przedstawić nasze oczekiwania w stosunku do ich roli w procesie dydaktycznym – mówił dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, koordynator projektu ICT_EDUPAND i wykładowca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

W spotkaniu na Wydziale Elektrycznym wzięli udział przedstawiciele firm Tema Sp. z o.o., Coral W. Perkowski J. Perkowski Sp. j., SMP Poland Sp. z o.o. Podczas prezentacji mieli oni okazję nie tylko zapoznać się z założeniami projektu, ale też porozmawiać ze studentami, którzy mieli okazję uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych według nowej metody.

Mamy naprawdę dobre i, nie boję się użyć tego określenia, innowacyjne narzędzie, które daje świetne rezultaty w pracy ze studentami. Dlatego zależy nam na tym, żeby jak najszerzej je implementować. Dążymy do tego, by stawiać studentom problemy praktyczne, wynikające z życia. Chodzi o to, żeby studenci mieli świadomość tego, że pracują nie nad teorią, ale nad konkretnym przypadkiem, który zaistniał w danej firmie. Właśnie do tego potrzebujemy partnerów z otoczenia gospodarczego. W zamian udowadniamy firmom, że można nam zaufać i współpracować na konkretnych warunkach – wyjaśnia dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, koordynator projektu ICT_EDUPAND.

Taki sposób studiowania podoba się „królikom doświadczalnym”, czyli studentom kierunku elektrotechnika studia dualne na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Kacper Pisiecki i Łukasz Sokołowski podzielili się swoimi spostrzeżeniami z udziału w zajęciach opartych na metodzie problemowej.

To o wiele fajniejsze wyzwanie, które też zmusiło nas do współpracy i kreatywności. Praca w zespole, wspólne poszukiwanie rozwiązania na pewno rozwija nas bardziej, niż siedzenie w ławce i słuchanie przez 45 minut „kazania z ambony” – mówi Kacper.

Dużym plusem było całe zaplecze urządzeń, których musieliśmy użyć do rozwiązania problemu. To jest duży przeskok szczególnie dla studentów po liceum, którzy w odróżnieniu od absolwentów techników nie widziało np. rezystorów. Tu możemy pomagać sobie nawzajem i te różnice bardzo szybko i dość ciekawie się niwelują. A gdyby okazało się, że problemy, które rozwiązujemy na zajęciach, pochodzą z firm z branży, w których prędzej, czy później chcemy pracować, to już super – dopowiada Łukasz.

O projekcie ICT_EDUPAND

ICT_EDUPAND należy do jednego z trzech przedsięwzięć Politechniki Białostockiej, które uczelnia zaproponowała w dodatkowym naborze wniosków ogłoszonym w programie Erasmus+, w reakcji na pandemię i zamknięcie szkół. Uczelniane inicjatywy znalazły się w pierwszej piętnastce najwyżej ocenionych! Na ich realizację Politechnika Białostocka pozyskała rekordową sumę 750 tys. euro. Środki te zostały przekazane Politechnice przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach akcji 2, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego.

Liderem projektu ICT_EDUPAND jest Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej. Partnerami – uczelnie z Norwegii, Serbii i Bułgarii oraz lokalne przedsiębiorstwa z otoczenia gospodarczego tych instytucji. Całością koordynuje dr inż. Jarosław Makal, prof. PB.

Projekt zaczęliśmy w czerwcu 2021 roku, a kończymy w maju 2023 roku. Te dwa lata spędziliśmy intensywnie, bo pracy było naprawdę dużo. W projekcie korzystamy z doświadczenia norweskich kolegów, którzy wprowadzili u siebie innowacyjny program nauczania oparty na metodzie problemowej. I choć metoda znana jest od 40 lat – są nawet uczelnie w Holandii i Danii, które kształcą studentów wyłącznie w oparciu o tę metodę – w ogromnej większości uczelni wyższych preferowana jest tradycyjny sposób kształcenia. I tak norwescy partnerzy uczyli nas stosowania metody Problem Based Learning (PBL), a my dostosowaliśmy ją do wybranych przedmiotów technicznych; na razie tylko dwóch: Teorii obwodów i Internetu rzeczy – wyjaśnia dr inż. Jarosław Makal, prof. PB, koordynator projektu ICT_EDUPAND i wykładowca na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

W metodzie Problem Based Learning (PBL) tradycyjny sposób nauczania, oparty na słuchaniu wykładów i wykonywaniu ćwiczeń, zmienia się na bardziej angażującą studentów pracę w małych grupach. To znacznie bardziej motywuje studenta do pracy podczas zajęć. Studenci zdobywają kompetencje i kwalifikacje samodzielnie rozwiązując postawiony przed nimi problem.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu ICT_EDUPAND międzynarodowy zespół dydaktyków dyskutował najpierw, jakie materiały edukacyjne i w jakiej formie dają najlepsze rezultaty w warunkach pandemii. Następnie opracował sposoby organizowania ćwiczeń rachunkowych oraz metody obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności studentów. Powstał też wspólnie zredagowany zbiór najlepszych projektów laboratoryjnych studentów, który został poprzedzony opisem warunków pracy w poszczególnych laboratoriach.

W ciągu dwóch lat realizacji projektu przeprowadzono kilkanaście warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, stworzono wiele oryginalnych cyfrowych materiałów dydaktycznych, wprowadzono metodę projektową w nauczaniu wybranych przedmiotów, opracowano multimedialny zbiór praktycznych zadań z podstaw elektrotechniki i elektroniki oraz pięć cyfrowych publikacji książkowych.

Z efektów tej pracy jako pierwsi skorzystali studenci Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Chodziło przede wszystkim wprowadzenie opracowanej metody na wybranych zajęciach na kierunku elektrotechnika (studia inżynierskie I stopnia). W zajęciach wzięło udział 24 studentów kierunku praktycznego i 40 ogólnoakademickiego.

Projekt „Holistyczne podejście do problemowej edukacji ICT opartej na współpracy międzynarodowej w warunkach pandemii” (Erasmus+ 2020-1-PL01-KA226-HE-096196) / Holistic approach towards problem-based ICT education based on international cooperation in pandemic conditions zrealizowały:

  • Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (w roli koordynatora)
  • Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii w Trondheim / Norwegian University of Science and Technology (Norwegia)
  • Uniwersytet im. Angeła Kynczewa w Ruse / University of Ruse „Angel Kanchev” (Bułgaria)
  • Uniwersytet w Niszu / University of Nis (Serbia)

Nowością w projekcie jest zastosowanie podejścia holistycznego, które obejmuje zestaw takich działań jak:

  • metodologia nauczania stosowana po raz pierwszy już na I semestrze studiów technicznych,
  • modyfikacja programów kursów uwzględniająca korelację treści matematycznych z przedmiotami zawodowymi,
  • edycja materiałów cyfrowych (podręczniki, raporty, zadania, ćwiczenia, testy itp.),
  • opracowanie podręczników i szkolenia nauczycieli akademickich w celu zaangażowania ich w nowy sposób nauczania.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (01.06.2021-31.05.2023)

Całkowita wartość budżetu projektu: 234.700,00 EUR (ponad 1 mln złotych)

(mr)