// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Chcesz tworzyć oraz wykorzystywać nowe technologie, systemy produkcyjne oraz konstrukcje i urządzenia? Kierunek mechanika i budowa maszyn jest dla Ciebie! Tu uzyskasz wiedzę i umiejętności konieczne do zrozumienia zagadnień z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Nauczysz się materiałoznawstwa, elektrotechniki i elektrotechniki, poznasz systemy pomiarowe i narzędzia związane z procesem projektowania i symulacji komputerowych, stosowane w innowacyjnych przedsiębiorstwach. Te studia, w sposób interdyscyplinarny, przygotują Cię do zawodu inżyniera mechanika, który jest przygotowany na wyzwania Przemysłu 4.0 oraz nowoczesnych sektorów technologicznych i konstrukcyjnych, w których stosuje się zaawansowane rozwiązania IT, robotyzacji i projektowania w rzeczywistości wirtualnej.

Kierunek mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej zapewnia studentom wysoką jakość kształcenia, potwierdzoną europejskim certyfikatem European Accredited Engineer (EUR-ACE®). Ten ważny dokument, który jest rozpoznawalny we wszystkich krajach europejskich, stanowi świadectwo zgodności programu studiów z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Absolwentom akredytowanego kierunku pozwala na uzyskanie tytułu Inżyniera Europejskiego.

Jaką unikalną wiedzę oraz możliwości daje studentom kierunek mechanika i budowa maszyn, mówi dr inż. Adam Bajkowski, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Chcemy dziś się przyjrzeć i dowiedzieć się więcej o kierunku chętnie wybieranym przez kandydatów na studia w Politechnice Białostockiej. Mowa o mechanice i budowie maszyn. Jaką wiedzę i umiejętności zdobywają studenci tego kierunku?

Dr inż. Adam Bajkowski: Mechanika i budowa maszyn to dziedzina dość szeroka, więc jeśli można byłoby to nieco doprecyzować, to pierwsza część nazwy tego kierunku odnosi się nie tyle do mechaniki samochodowej – jaką najczęściej znamy i dobrze kojarzymy – tylko do działu fizyki, który zajmuje się równowagą i ruchem ciał materialnych. Natomiast jeżeli chodzi o „budowę maszyn”, to mamy bardzo obszerny temat, który w ogromnym skrócie można przedstawić, jako wiedzę dotyczącą konstrukcji naprawdę każdego urządzenia zbudowanego przez człowieka.

Opowiedzmy o toku studiów na tym kierunku…

Nasz kierunek można w tej chwili studiować na pierwszym stopniu, który trwa 7 semestrów (3,5 roku) i jest zakończony uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia można kontynuować na drugim stopniu, który trwa 3 semestry i kończy się uzyskaniem tytułu magistra. W Politechnice Białostockiej absolwenci studiów II stopnia mogą dalej rozwijać swoje zainteresowania oraz karierę naukową i studiować w Szkole Doktorskiej bądź na studiach podyplomowych.

Zanim drugi i trzeci stopień, cofnijmy się do pierwszego semestru. Co czeka pierwszoroczniaków?

Studiowanie na kierunku mechanika i budowa maszyn rozpoczyna się – tak jak w przypadku zdecydowanej większości kierunków w Politechnice – od podstaw z matematyki, które są bardzo ważne. Istotne jest także opanowanie podstaw fizyki, przydadzą się również chęć i predyspozycje techniczne, które młodzi ludzie przynoszą ze sobą na studia. Natomiast jeśli chodzi o matematykę, której na studiach, nie ma co ukrywać sporo osób się obawia, to trzeba powiedzieć, że oferujemy bezpłatne kursy wyrównawcze dla osób, które sobie troszkę słabiej radzą z tym przedmiotem. Obok kursów z matematyki prowadzimy kursy wyrównawcze z fizyki.

To zajęcia, które są organizowane tuż po rozpoczęciu studiów. Czyli zaczynamy semestr i równolegle jest możliwość, żeby w godzinach wolnych od innych zajęć, uczestniczyć w takim kursie. Studenci bardzo je sobie cenią. Po pierwsze jest to forma uzupełnienia ewentualnych braków ze szkoły średniej, a po drugie – pomoc w bieżącym opanowaniu materiału, który pojawia się na studiach.

Natomiast jeśli chodzi o przedmioty techniczne, to uczymy się ich od podstaw i zapewniam, że jest wystarczająco dużo czasu i możliwości, żeby opanować wiedzę potrzebną do ich zrozumienia oraz zdania egzaminów.

Jakie są te najważniejsze przedmioty w toku studiów na mechanice i budowie maszyn?

Zaczynając od pierwszych semestrów, to jak już powiedziałem matematyka. Głównie ze względu na to, że daje podstawę do realizacji kolejnych przedmiotów. Kolejnym ważnym przedmiotem jest mechanika, w tym wytrzymałość materiałów. To przedmioty, które dają podstawę do realizowania kolejnych zagadnień na studiach. Warto powiedzieć o całej gamie przedmiotów dotyczących projektowania, które mamy na naszym kierunku. To po pierwsze podstawy teoretyczne dotyczące projektowania oraz podstawy konstrukcji maszyn. A dalej – metody komputerowe, czyli komputerowo wspomagane projektowanie i inne narzędzia komputerowe, które wspierają pracę współczesnego inżyniera.

Mechanika i budowa maszyn to jednak nie tylko teoria. Jak wygląda praktyczna strona studiowania i laboratoria?

Zajęć laboratoryjnych na kierunku mechanika i budowa maszyn mamy dużo. W ich ramach realizujemy wiele tematów, zaczynając od materiałów konstrukcyjnych. Mamy też laboratoria z elektroniki i elektrotechniki, a na kolejnych semestrach: metrologii, systemów pomiarowych, technik wytwarzania, podstaw konstrukcji maszyn.

A jakie specjalności mogą wybrać studenci?

W przypadku studiów I stopnia przedmioty specjalnościowe są realizowane od piątego semestru. Do wyboru są trzy specjalności: maszyny i pojazdy, technologia wytwarzania, konstrukcja maszyn. Ale oprócz wyboru specjalności nasz student może w sposób dość elastyczny kształtować swoją własną ścieżkę kształcenia. To dzięki wprowadzeniu tzw. bloków zajęć tematycznych do wyboru.

Już wiemy, że w toku studiów na mechanice i budowie maszyn nie da się uniknąć matematyki. Czy podobnie jest z informatyką?

Tak, oczywiście! Choć należy zaznaczyć, że nie jest to informatyka, z jaką mają do czynienia studenci Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Na mechanice i budowie maszyn omawiamy nowoczesne narzędzia komputerowe wspierające prace inżyniera. Aplikacji, programów i softwaru, czyli narzędzi komputerowych stosowanych m.in. na zajęciach projektowych jest bardzo dużo.

Głównie są to systemy do komputerowej analizy inżynierskiej. Choć jeszcze wcześniej studenci poznają systemy do komputerowo wspomaganego projektowania, w których można dany element, czy dane urządzenie zaprojektować. Kolejne aplikacje, które poznajemy na studiach to oprogramowanie służące do analizy tej konstrukcji, czyli przeprowadzenia symulacji wytrzymałościowych, które są następnym etapem pracy studentów przy opracowywaniu różnego typu projektów.

Czy są to projekty, które można rozwijać m.in. w kołach naukowych? Do jakich kół mogą dołączyć studenci mechaniki i budowy maszyn?

Na Wydziale Mechanicznym mamy osiem kół naukowych. Studenci naszego kierunku dołączają najczęściej do Koła Auto-Moto-Club, a w nim do sekcji Cerber Motorsport, w której powstają bolidy. Ale równie dobrze i ciekawie można rozwijać się dołączając do pozostałych kół naukowych, które rozwijają projekty o tematyce robotycznej, mechatronicznej, z dziedziny inżynierii biomedycznej, z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych; mamy tez Lotnicze Koło Naukowe. Każde z tych kół przydziela swoim członkom ciekawe zadania i wyzwania, dlatego myślę, że studenci już od pierwszego semestru znajdą swoje miejsce i wspólnie z kolegami będą mogli realizować swoje zainteresowania. SKN Auto Moto Club, w tym sekcja Cerber Motorsport to najliczniejsze koło naukowe działające na Wydziale Mechanicznym. Jego projekty należą do jednych z najbardziej widowiskowych, bo dotyczą pojazdów, które startują na studenckich odpowiednikach zawodów Formuły 1. Nasz bolid w poprzednim roku zdobył na międzynarodowych konkursach Formula Student wiele nagród. W tym roku już trwają prace nad kolejną generacją bolidu, a powstało ich już osiem. Słyszałem, że studenci przymierzają się do tego, żeby opracować wersję hybrydową bolidu.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje o bolidach z Wydziału Mechanicznego, ale wracając do studiów, chciałbym zapytać o praktyki studenckie.

Praktyki to element obowiązkowy studiów inżynierskich, nie można bez nich ukończyć studiów. Czterotygodniowa praktyka odbywa się w zakładach pracy, których profil działalności pokrywa się z kierunkiem mechanika i budowa maszyn. Student może sam zaproponować zakład pracy, w którym chciałby odbyć praktykę. Może tez oprzeć się na przedsiębiorstwach, z którymi współpracuje nasz wydział. Na ogół praktyki są realizowane w okresie wakacyjnym. Natomiast wielu z naszych studentów już w czasie studiów, znajduje pracę i łączy studia ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego. Dlatego innym sposobem jest zaliczenie praktyki studenckiej na podstawie wykonywanej pracy w ramach umowy o pracę, bądź zlecenia. Nasi studenci oprócz tej obowiązkowej praktyki często realizują też różnego rodzaju programy stażowe.

Jaki zestaw umiejętności posiada student, który ukończył studia pierwszego bądź drugiego stopnia?

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do tego, żeby podjąć różnego rodzaju prace projektowe. Dobrym sprawdzianem jest zakres prac dyplomowych, który jest bardzo często związany właśnie z opracowaniem pewnego projektu. To są projekty różnego rodzaju urządzeń, konstrukcji, a także propozycje rozwiązania problemów technologicznych, które studenci mogą napotkać m.in. podczas praktyk w przedsiębiorstwach. Prace dyplomowe mogą też dotyczyć rozwiązań problemów badawczych.

Gdzie absolwenci mechaniki i budowy maszyn najczęściej znajdują zatrudnienie?

Pracy dla absolwentów naszego kierunku jest dużo, czy to w firmach lokalnych, czy w kraju. Głównie są to zakłady produkcyjne, gdzie produkowane są różnego rodzaju maszyny i urządzenia. Na Podlasiu mają swoje siedziby duże zakłady produkujące maszyny rolnicze, które potrzebują absolwentów naszego kierunku.

Podsumowując, dla kogo są studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Myślę, że przede wszystkim dla osób, które już mają pewne predyspozycje techniczne oraz zamiłowanie do przedmiotów ścisłych. Te osoby na pewno się u nas dobrze odnajdą. Myślę, że nasz Wydział Mechaniczny to wydział ludzi z pasją i obserwujemy, jak ta pasja przenosi się z jednego studenta na drugiego. Dlatego nawet te osoby, które przychodzą do nas bez żadnego wyobrażenia i pomysłu na studia, to dzięki aktywnemu włączeniu się w prace kół naukowych, podbudowani energią grupy, tworzą świetne projekty na różnych przedmiotach i kończąc na bardzo dobrych prac dyplomowych.

Czy to jest dobry kierunek studiów?

Na pewno studiowanie mechaniki i budowy maszyn daje wiele satysfakcji. Nie bez znaczenia jest także to, że po jego ukończeniu łatwo o znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Z dr. inż. Adamem Bajkowskim, prodziekanem ds. studenckich i kształcenia Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w ramach audycji „Dobry Kierunek” rozmawiał Jędrzej Pogorzelski.

Tekst opracowała Monika Rokicka.

„Dobry Kierunek” to cykliczna audycja emitowana na antenie Radia Akadera. Jej celem jest przybliżenie oferty edukacyjnej Politechniki Białostockiej, kierunków studiów oraz perspektyw zawodowych absolwentów. Wszystko po to, aby ułatwić młodym ludziom, szczególnie maturzystom, wybór dalszej ścieżki kształcenia.

Odcinka z udziałem wykładowcy Politechniki Białostockiej można wysłuchać w serwisie mixcloud

Zapraszamy na studia w Politechnice Białostockiej!