// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Poznaliśmy wyniki tegorocznej edycji Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej. Jego uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych i średnich z Białegostoku i Łomży – 10 czerwca 2022 r. odebrali gratulacje oraz okolicznościowe dyplomy. Aż 14 laureatów konkursu, zwycięzców w kategoriach klas drugich i trzecich, wygrało indeksy na studia na Wydziale Informatyki PB. Z tej unikalnej przepustki na studia będą mogli skorzystać w roku, w którym przystąpią do matury.

Konkurs Matematyczny Politechniki Białostockiej, w przeszłości rozgrywany jako Podlaski Konkurs Matematyczny, to kolejne przedsięwzięcie Politechniki Białostockiej, skierowane do uczniów i zachęcające do pogłębiania wiedzy i umiejętności matematycznych. Uczestnicy otrzymują w nim zadania, które są oceniane w skali stosowanej na Olimpiadzie Matematycznej.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz ponadpodstawowych z klas I-III. Uczniowie w kategorii Junior startują indywidualnie. Natomiast w kategoriach klas średnich uczniowie nagradzani są zarówno zespołowo – przy czym szkoła może zgłosić nie więcej niż dwie drużyny reprezentantów – jak i indywidualnie (na podstawie punktów uzyskanych w konkursie głównym).

W kategorii Junior pierwsze miejsce zajął Stanisław Kozłowski ze Szkoły Podstawowej SP 53 w Białymstoku.

– W finale konkursu musiałem rozwiązać cztery zadania, które były oceniane w skali olimpiady matematycznej. Zadania były dość przystępne – łatwiejsze od tych, które należało rozwiązać na Olimpiadzie Matematycznej juniorów, w której też brałem udział, ale trudniejsze niż w wojewódzkim konkursie matematycznym. Od zawsze pasjonowałem się matematyką, różnymi grami, łamigłówkami i jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się wygrać ten konkurs – powiedział po odebraniu dyplomu.

W kategorii klas drugich szkół średnich, w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej, najlepiej wypadli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Nie do pokonania był Aleksander Mielnikau, który uzyskał w konkursie najwyższy możliwy wynik, czyli 24 punkty. Tuż za młodymi matematykami z I LO uplasowali się uczniowie z II LO w Białymstoku i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Warto podkreślić, że Aleksander Mielnikau, uzyskał również nagrodę GRAN PRIX konkursu, która od tegorocznej edycji ma swojego wyjątkowego patrona.

W ubiegłym roku odszedł od nas wybitny matematyk związany ze białostockim środowiskiem: Politechniką Białostocką oraz miejscowym oddziałem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Był wielkim popularyzatorem matematyki, głęboko zaangażowanym w pracę z utalentowaną matematycznie młodzieżą. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej. W związku z tym główną nagrodę konkursu – którą otrzymuje zwycięzca w kategorii klas drugich – nazwaliśmy imieniem profesora Edmunda Puczyłowskiego – wyjaśnia prof. Piotr Grzeszczuk, przewodniczący Komitetu Konkursu Matematycznego PB.

W kategorii klas trzecich na podium konkursu uplasowały się dwie drużyny z II LO w Białymstoku oraz I LO w Łomży. Nagrody indywidualne, czyli premiowane indeksem na studia na Wydziale Informatyki PB, zdobyło pięciu uczniów z II LO w Białymstoku, trzech z I LO w Łomży i jeden z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Pełną listę laureatów można sprawdzić na stronie internetowej Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej: konkurs.wi.pb.edu.pl

Gratulacje laureatom złożyli: Dyrektor Instytutu Informatyki Technicznej i Telekomunikacji na WI PB dr hab. Agnieszka Malinowska, prof. PB; dr Małgorzata Hryniewicka – prezes białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego, dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM (WI PB).

Gala konkursowa zakończyła się wykładem dr. Joachima Jelisiejewa pt. „Ile matematyki potrzeba, by zhackować google’a”. Dr Jelisiejew, w przeszłości laureat, a obecnie członek Komitetu Konkursowego, podkreśla znaczenie matematyki dla rozwoju technologii przetwarzania informacji.

– Matematyka, która była obecna na konkursie oraz ta, którą można studiować m.in. na Politechnice Białostockiej, faktycznie przydaje się w życiu. Ona leży u podłoża informatyki, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i kryptografię. W informatyce potrzebne są osoby, które dobrze rozumieją matematykę i wiedzą, w jaki sposób należy ją stosować, by otrzymać bezpieczne systemy lub, żeby te systemy ewentualnie złamać – podkreśla dr Joachim Jelisiejew.

Organizatorem Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Zawody młodych matematyków objęła patronatem Rektor Politechniki Białostockiej i Prezes Oddziału Białostockiego PTM.

mr