// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej od wielu lat podejmuje współpracę z partnerami przemysłowymi  również w zakresie pomp ciepła.  Pierwszym ważniejszym przedsięwzięciem projektowym było opracowanie typoszeregu dużych gruntowych pomp ciepła w zakresie mocy grzewczych od 80 do 300 kW dla firmy Sun-Energy. Warto podkreślić, że był to typoszereg pierwszych dużych pomp ciepła krajowej konstrukcji. Udało się wówczas wypracować rozwiązanie gwarantujące uzyskanie bardzo wysokiej efektywności energetycznej przy bardzo zwartej konstrukcji.

W zakresie opracowania typoszeregu pomp ciepła powietrznych – zespół Katedry Techniki Cieplnej podjął współpracę z firmą bardzo dobrze rozpoznawalną nie tylko na rynku krajowym, lecz także w wielu państwach z nami sąsiadujących – firmą Kostrzewa.  Jest to firma oferująca nowoczesne systemy grzewcze na biomasę (w tym kotły na pellet), aktualnie firma ta rozszerza asortyment produktów o kotły elektryczne, pompy ciepła oraz rekuperatory.   Co ważne – w firmie tej znajduje zatrudnienie wielu  absolwentów Politechniki Białostockiej. Uzyskujemy jako uczelnia bardzo ważny aspekt rozwojowy, jakim jest podejmowanie współpracy z wieloma ważnymi podmiotami spoza obszaru Podlasia, zatem podejmowana współpraca przez naszą Uczelnię ma charakter coraz bardziej ponadregionalny.   

Opracowane w Politechnice Białostockiej rozwiązanie powietrznej pompy ciepła ma wysoką efektywność energetyczną, ale trzeba też podkreślić dodatkowy walor pompy – jest ona w pełnym wymiarze ekologiczna.  

Pompa ciepła – pompie nie jest równa. W większości dostępnych na rynku modeli powietrznych pomp ciepła wykorzystywanych jest wiele substancji, które trudno uznać za przyjazne środowisku. Przykładem jest czynnik roboczy R134a – jego potencjał tworzenia efektu cieplarnianego jest 1430 razy większy niż CO2. Tymczasem pompy zaprojektowane we współpracy z firmą Kostrzewa  wykorzystują propan jako  substancję roboczą, który jest substancją naturalną i traktowaną jako płyn w pełni  przyjazny środowisku.

– Konstrukcja pompy jest nadzwyczaj bezpieczna – przekonuje prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Napełnienie czynnikiem roboczym jest bardzo małe, pompa jest dedykowana do  zastosowania na zewnątrz budynku.

– Propan R290 jako czynnik roboczy oferuje bardzo wysoką efektywność energetyczną – zdradza prof. Butrymowicz. – Ta pompa jest szczególna dlatego, że jest opracowana dla niskotemperaturowej strefy klimatycznej, a więc między innymi również dla naszego regionu, dla województwa podlaskiego. Rozwiązanie oferuje bardzo wysoką efektywność energetyczną. Stosując propan możemy zaoferować rozsądne koszty przy spełnieniu wszelkich wymogów ekologicznych.

Takie pompy zostaną wkrótce wdrożone do produkcji przez firmę Kostrzewa posiadającą swoją siedzibę w  Giżycku.

Warto podkreślić, iż w trakcie realizacji jest także kolejny projekt dotyczący technologii pomp ciepła. Katedra Techniki Cieplnej  podjęła się opracowania innowacyjnej wysokotemperaturowej pompy ciepła  dedykowanej dla zastosowań przemysłowych.  Rozwiązanie opracowywane jest we współpracy z firmą Frizo – czołowym producentem dużych, przemysłowych urządzeń chłodniczych  i pomp ciepła.

Powyższe dowodzi, że kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia na Politechnice Białostockiej  posiada unikalne praktyczne doświadczenie – wynikające z wielu wdrożeń i współpracy z renomowanymi firmami.  Zachęcamy zatem do wyboru unikalnego kierunku kształcenia Energetyka cieplna, który także obejmuje swoim zakresem technologie pomp ciepła i oferuje zdobycie nie tylko atrakcyjnych , ale jednych z najbardziej poszukiwanych na rynku kwalifikacji zawodowych. Ten kierunek kształcenia oferuje także unikalną możliwość przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych dla współczesnej branży energetycznej.

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne – absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja – absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

  • matematyka,
  • fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny,

w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

  • matematyka lub fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek energetyka cieplna odbywać się będzie w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem. Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

 

 

(as)