// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
7 kwietnia 2022 roku dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof PB wraz z mgr inż. Gabrielem Siegień odwiedzili szkoły ZSCKR w Janowie, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr. Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce oraz Zespół Szkół w Suchowoli, gdzie dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof PB zaprezentował wykład pt. ”Ciśnieniowa aglomeracja materiałów pochodzenia roślinnego”, w ramach którego scharakteryzował proces i przedstawił możliwości zagospodarowania różnego rodzaju odpadów pochodzenia roślinnego, w tym z rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, w procesie ciśnieniowej aglomeracji do postaci granulatu lub brykietu. Zaprezentował przykłady zagospodarowanych przez siebie odpadów na cele energetyczne, paszowe i nawozowe.

W trakcie wyjazdu uczniowie obecni na wykładzie, przy pomocy mgr inż. Gabriela Siegień mieli możliwość samodzielnego zbadania jakości (trwałości) przywiezionych granulatów z różnych materiałów odpadowych, z wykorzystaniem przywiezionego analizatora tekstury. Mgr inż. Gabrielem Siegień, zaprezentował również możliwości zastosowania przywiezionego kolorymetru do oznaczania barwy różnych substancji, na którym uczniowie również samodzielnie wykonywali oznaczenia.

W trakcie wyjazdu dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof PB wraz z mgr inż. Gabrielem Siegień zaprezentowali również ofertę edukacyjną Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w tym kierunek Inżynieria Rolno-Spożywcza prowadzony przez Katedrę Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska. Opowiedzieli o ciekawych i kreatywnych aspektach pracy inżyniera, a także odpowiedzieli na pytania uczniów dotyczące samych studiów.

Więcej: Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB: Inżynieria rolno-spożywcza to drzwi do nowoczesnej i ekologicznej produkcji i przetwarzania żywności

Promocję kierunku inżynieria-rolno spożywcza na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej wsparło Miasto Białystok.