// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Mogą projektować gorsety ortopedyczne dla dzieci ze skoliozą, protezy dla ludzi i zwierząt, a także urządzenia rehabilitacyjne. To tylko kilka przykładów czym zajmują się inżynierowie biomedyczni. Studenci kierunku Inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej mają zapewnione warunki do zdobywania wiedzy, ale i praktycznych umiejętności, których potrzebuje rynek pracy. O studiach, które otwierają wiele zawodowych możliwości, mówią wykładowcy z Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej: dr inż. Marta Borowska, dr inż. Piotr Borkowski oraz mgr Małgorzata Zdrodowska.

– Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, biologicznych i medycznych, czyli coś dla umysłów ścisłych z zamiłowaniem do biologii i medycyny. Studenci kształcą się zarówno z zakresu mechaniki, inżynierii materiałowej, jak i anatomii, fizjologii człowieka, czy też programowania i analizy danych medycznych. Możemy powiedzieć, że inżynier biomedyczny to specjalista, który na ciało człowieka i wszystkie zjawiska z nim związane, patrzy oczami inżyniera – wyjaśnia mgr Małgorzata Zdrodowska z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Interdyscyplinarny charakter studiów przyciąga wielu zainteresowanych, choć skutecznym magnesem dla przyszłych specjalistów bioinżynierii są z pewnością korzyści zawodowe. Tytuł inżyniera otrzymuje się po trzech i pół roku studiów, a zatrudnienie można znaleźć w branży nie tylko związanej stricte z inżynierią biomedyczną. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie zarówno w firmach komputerowych, które zajmują się projektowaniem i realizacją systemów informatycznych, jak i w przedsiębiorstwach o profilu konstrukcyjno- technologicznym. Projektują tam aparaturę i urządzenia medyczne, a także zajmują się dystrybucją sprzętu medycznego. Młodych inżynierów chętnie przyjmują placówki służby zdrowia, w których absolwenci obsługują aparaturę medyczną, systemy diagnostyczne i terapeutyczne. Nie brakuje również absolwentów, którzy wybierają samodzielną karierę, zakładając własne firmy.

Skąd takie szerokie możliwości znalezienia pracy? Źródłem są studia, na których studenci poznają tajniki wiedzy medycznej i technicznej.

– Studenci Inżynierii biomedycznej uczą się przedmiotów zarówno związanych z medycyną, jak i z inżynierią. Wśród przedmiotów z zakresu medycyny należy wymienić podstawę anatomii i fizjologii. Zajęcia odbywają się w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zdobyta w trakcie tych zajęć wiedza jest niezbędna w toku dalszego kształcenia przy projektowaniu konstrukcji medycznych, czy wspomaganiu komputerowym w medycynie – mówi dr inż. Marta Borowska, która dodaje, że zajęcia, które odbywają się na Uniwersytecie Medycznym, są prowadzone przez lekarzy.

Jak widać, studia na tym kierunku mają wiele wspólnego z medycyną i nie chodzi tylko o profil kształcenia…

 – Inżynieria biomedyczna jest też alternatywą dla osób, które nie dostały się na studia medyczne. Często zdarza się, że przychodzą do nas tacy studenci, a potem okazuje się, że ich pasją jest właśnie tworzenie nowych rozwiązań wspomagających medycynę – przekonuje dr inż. Marta Borowska.

Medycyna to znaczący, ale nie jedyny obszar, z którego wiedzę czerpią studenci na Politechnice Białostockiej. Inżynieria biomedyczna łączy wiele podstawowych dyscyplin nauki, takich jak matematyka, fizyka, chemia. Wykorzystuje również różne oblicza informatyki, które niezbędne są podczas konstrukcji wyrobów medycznych, czy przy wspomaganiu komputerowym w medycynie i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych. Dodatkowym atutem są też specjalności.

– Na studiach pierwszego stopnia mamy dwie specjalności. Są to konstrukcje i materiały medyczne oraz wspomaganie komputerowe w medycynie. Absolwent pierwszej z tych specjalizacji przygotowany jest do projektowania, wytwarzania i eksploatacji narzędzi oraz urządzeń medycznych, zwłaszcza dla ortopedii, stomatologii i rehabilitacji. Uzyskaną wiedzę może też wykorzystać w pracy w dziedzinie doradztwa, czy też dystrybucji sprzętu medycznego. Z kolei druga specjalność, daje nowoczesną wiedzę z zakresu informatyki, metod tworzenia oprogramowania, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, bezpieczeństwa danych, czy też modelowania złożonych układów biologicznych – zachęca mgr Małgorzata Zdrodowska.

Studenci mają też możliwość kontynuacji edukacji na studiach II stopnia, które oferują dwie specjalności: nowoczesne konstrukcje i technologie dla medycyny oraz systemy informatyczne w inżynierii biomedycznej.

– Jesteśmy właśnie po modernizacji studiów drugiego stopnia. Staramy się, by jak najwięcej zajęć praktycznych było przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym oraz we współpracy z firmami lokalnymi. Zapewni to studentom  dostęp do wiedzy praktycznej – mówi specjalistka z Instytutu Inżynierii Biomedycznej.

Mocną stroną kierunku Inżynieria Biomedyczna jest jego praktyczny aspekt, który znajduje przełożenie w realizacji konkretnych urządzeń, narzędzi, czy rozwiązań dostosowanych do  potrzeb pacjentów, zwiększając tym samym komfort ich życia.

– Studenci  na studiach uczą się projektowania implantów ,jak i instrumentarium wspomagającego pracę chirurga. Młodzi ludzie są również przygotowani do obsługi sprzętu medycznego podczas zabiegów klinicznych – mówi dr inż. Piotr Borkowski, współtwórca chronionego patentem RP wynalazku „Urządzenie do rehabilitacji stawu nadgarstkowego oraz promieniowo-łokciowego”.

Edukacja na inżynierii biomedycznej skupia się na zdobywaniu kwalifikacji zawodowych. Do ukończenia studiów niezbędne jest odbycie praktyk, które są często trampoliną do kariery zawodowej.

– Na praktykach student często po raz pierwszy styka się z pracodawcą, poznaje specyfikę działania firmy,  weryfikuje swoją dotychczasową wiedzę. W obrębie Białegostoku mamy dwóch dużych producentów implantów chirurgicznych, producenta implantów dla zwierząt, a także kilka firm zajmujących się protezami i ortezami, a także dystrybutorów sprzętu medycznego. To są główne obszary, w których nasi studenci znajdują praktyki. Studenci specjalności Systemy informatyczne w inżynierii biomedycznej odbywają praktyki w firmach z branży informatycznej, a tych w Białymstoku nie brakuje. Studentów zachęcamy również, by wyjeżdżali na praktyki poza Białystok i jak się okazuje, robią to znakomicie. Warszawa, Łódź, Zabrze, Gdańsk, Poznań – to tylko niektóre miasta, gdzie nasi studenci odbywają praktyki i otrzymują propozycje pracy – podkreśla dr inż. Piotr Borkowski.

Politechnika Białostocka wspiera rozwój i pasje młodych ludzi, stwarzając im przestrzeń do realizowania własnych projektów. Studenckie koła naukowe to często centrum innowacji technicznych. Na Wydziale Mechanicznym funkcjonują dwa koła naukowe związane z kierunkiem inżynieria biomedyczna: Orthos (jego początki sięgają początku kierunków studiów) oraz Bioinvention (działające od roku).

– Koło naukowe Orthos zajmuje się projektowaniem różnego rodzaju konstrukcji wspomagających zarówno ludzi, jak i zwierzęta. W ramach prac tego koła powstała m.in. dobrze znana przystawka do wózków inwalidzkich Hermes, czy też wózki dla psów z niedoborami kończyn. Z kolei Bioinvention zajmuje się konstrukcjami wspomagającymi protetykę. W ramach koła studenci zaprojektowali własną drukarkę 3D, za pomocą której mają zamiar wspomagać wytwarzanie gorsetów ortopedycznych – mówi dr inż. Piotr Borkowski.

Wsparciem dla realizacji wielu projektów studenckich jest ogromna wiedza wykładowców, ale i zaplecze techniczne. Studenci mogą realizować swoje pasje poza zajęciami oraz w trakcie zajęć m.in. drukując prototypy implantów. To nie jedyny powód, dla którego studenci wybierają studia na tym kierunku.

– Inżynieria biomedyczna jest interdyscyplinarnym, a przez to bardzo ciekawym kierunkiem. Pozwala każdemu realizować swoje pasje. Rynek medyczny ciągle się rozwija, a jakość życia ma ogromne znaczenie. Przekłada się to na zapotrzebowanie absolwentów tego kierunku. W Instytucie Inżynierii Biomedycznej staramy się reagować na potrzeby i studentów i pracodawców. Zajęcia teoretycznie, jak i praktyczne odbywają się na Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Medycznym i w siedzibach firm. Dodatkowo, organizujemy warsztaty z firmami oraz wyjazdy studenckie. Obecnie, prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma dużymi firmami, które deklarują chęć współpracy, co dodatkowo atrakcyjni naszą ofertę edukacyjną – podsumowuje naukowiec z Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Ofertę studiów na Politechnice Białostockiej znajdziesz na stronie uczelni

Informacje na temat działalności Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej znajdziesz w serwisie

Z dr inż. Martą Borowską, dr. inż. Piotrem Borkowskim oraz mgr Małgorzatą Zdrodowską rozmawiał Jędrzej Pogorzelski w Radiu Akadera

Tekst opracowała Magdalena Grzęda-Zajkowska

„Dobry Kierunek” to cykliczna audycja emitowana na antenie Radia Akadera. Przybliża ofertę edukacyjną Politechniki Białostockiej, kierunki studiów oraz perspektywy zawodowe absolwentów. Wszystko po to, by ułatwić młodym ludziom, szczególnie maturzystom, wybór dalszej ścieżki kształcenia. 

Odcinka z udziałem naukowców z Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej można wysłuchać na serwisie mixcloud

Jakie ciekawe projekty realizuje studenckie koło naukowe Orthos? Obejrzyjcie galerię!

Galeria zdjęć studentów koła naukowego Bioinvention