// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Matematyka Stosowana” odbędzie się 12 kwietnia (piątek) o godz. 11.15 w auli I budynku Wydziału Elektrycznego (ul. Wiejska 45d).

Spotkanie, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy konkursu jest okazją do podsumowania matematycznej rywalizacji, wręczenia zwycięzcom indeksów na studia w Politechnice Białostockiej, a także… do kolejnego pogłębiania swojej wiedzy o królowej nauk. Gala będzie poprzedzona dwoma wykładami popularnonaukowymi, które zaprezentują wykładowcy Wydziału Informatyki PB.

Planowany harmonogram uroczystości:

11.15-11.20 – rozpoczęcie gali konkursu

11.20-12.05 – wykład „Całki, różniczki, szereg Fouriera i fraktale – czy da się tego posłuchać?” – dr hab. inż. Sławomir Zieliński (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka)

12.05-12.15 – przerwa

12.15-13.15 – wykład „Tajemnice Enigmy” – dr hab. Czesław Bagiński (Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka)

13.15-13.45 – przerwa kawowa

13.45-14.45 – uroczystość zakończenia konkursu

  • wręczenie nagród laureatom
  • losowanie upominków wśród obecnych uczestników II etapu konkursu
  • pamiątkowe zdjęcie
  • pożegnanie uczestników.

Ogólnopolski konkurs „Matematyka stosowana” to rywalizacja uczniów szkół ponadpodstawowych o indeks na dowolny kierunek studiów stacjonarnych prowadzony w Politechnice Białostockiej. Organizuje ją Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB. W organizacji konkursu uczestniczą także wszystkie wydziały uczelni oraz Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

W roku szkolnym 2023/2024 odbyła się już dziewiąta edycja tego konkursu. Do 2 lutego 2024 r. prowadzone były zapisy dwuosobowych drużyn uczniowskich. W pierwszym etapie, który odbywał się w dniach 12-16 lutego 2024 r. zawodnicy rozwiązywali quiz (indywidualnie przez każdego uczestnika). W etapie drugim (6-7 marca 2024 r.) konkursu drużyny przyjechały na Politechnikę Białostocką i na poszczególnych wydziałach PB oraz w Studium Języków Obcych rozwiązywały zadania przygotowane przez wykładowców uczelni. Niektóre z nich wymagały przeprowadzania doświadczeń, pomiarów i badań, podobnych do tych, które wykonują studenci kierunków inżynierskich. Przydawała się też znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych umiejętności stosowania matematyki w praktyce. Przedsięwzięcie jest też niezwykłą okazją by poznać naszych wykładowców i nasze laboratoria oraz samodzielnie przeprowadzić przygotowane doświadczenia.

Laureaci konkursu uzyskują prawo do podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnym kierunku Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji w roku zdania egzaminu maturalnego:

  • zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
  • złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez Organizatora Konkursu poświadczającego uzyskanie statusu Laureata,
  • zdadzą dodatkowy egzamin (np. z rysunku), gdy jest wymagany.

 

Dodatkowe informacje:

signum.pb.edu.pl/konkurs

www.facebook.com/CentrumSignum 

Relacja z finał konkursu „Matematyka Stosowana” w 2023 r.

Partnerem Strategicznym wydarzenia jest Województwo Podlaskie podlaskie.eu