// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Energetyka cieplna to zupełnie nowy kierunek studiów I stopnia, jakie uruchamia w tym roku Politechnika Białostocka. Absolwenci będą kształceni przez najlepszych fachowców, w tym także  zatrudnionych w przemyśle, wraz z tokiem studiów zyskają tez możliwość zdobycia cennych uprawnień zawodowych. To również wiedza, która w realny sposób próbuje ratować klimat.
 
 

Energetyka cieplna w Politechnice Białostockiej jest kierunkiem przyszłości, wiedzą, która realnie ratuje planetę przed zmianami klimatycznymi.

– Dziś próbujemy robić wszystko, żeby ratować klimat – przekonuje dr hab. inż. Kamil Śmierciew z Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Nasze prace skoncentrowane są głównie na tym, żeby wypracować technologie, które pozwolą ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Zarówno w technologiach pomp ciepła, jak i w chłodnictwie i klimatyzacji wyzwaniem jest zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną napędzającą te urządzenia. Ale równie ważnym aspektem jest zmniejszenie ilości tak zwanych F-gazów, które jako substancje robocze stosowane w tych urządzeniach tworzą efekt cieplarniany. W Politechnice Białostockiej opracowaliśmy technologię, która pozwoli na efektywne wykorzystywanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu – w tym zwłaszcza ciepła niskotemperaturowego, czyli takiego, które w energetyce już do niczego się nie nadaje. My próbujemy zrobić z tego chłód użytkowy i to nam się  udaje.

Naukowcy z Politechniki Białostockiej zbudowali już działające urządzenia.

– Opracowaliśmy i zbudowaliśmy  układ strumienicowy, gdzie za pomocą fali uderzeniowej uzyskujemy przyrost ciśnienia, który zwyczajowo uzyskuje się w sprężarce – zdradza dr Śmierciew. -My zamieniliśmy sprężarkę mechaniczną na strumienicę  i uzyskujemy efekt chłodu wykorzystując do napędu właśnie ciepło odpadowe. Naszym celem jest, wykorzystanie ciepła sieciowego, czyli o temperaturze nawet niższej niż 65 stopni Celsjusza. Dzięki temu możemy bardzo efektywnie współpracować z siecią ciepłowniczą, co może mieć efekt na przykład w postaci układu centralnego chłodzenia, który będzie można wykorzystać w dużych osiedlach, czy dużych obiektach. Możemy wykorzystać ciepło sieciowe do produkcji chłodu do klimatyzacji. Dzięki temu mamy ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną i korzystamy z bezpiecznych dla środowiska czynników chłodniczych . Dzięki temu pozytywnie wpływamy na środowisko naturalne. To jest główny obszar naszych badań.

Już od początku studiów, studenci są mile widzianymi partnerami badań prowadzonych przez naukowców w Politechnice Białostockiej. Kierunek energetyka cieplna otwiera przed nimi wyjątkowe możliwości połączenia pasji ze zdobyciem unikalnych na rynku pracy umiejętności.

– Otwieramy na Politechnice Białostockiej kierunek zupełnie wyjątkowy, taki który wprost adresuje wszystkie nasze działania do centrum wydarzeń w polskiej gospodarce,  do energetyki cieplnej – zapowiada prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Energetyka cieplna to jest kierunek który obejmuje swoim zasięgiem i różne obszary energetyki, takie które nam się rzeczywiście kojarzą wprost z energetyką, czyli z konwersją różnych źródeł energii również energii odnawialnej na moc elektryczną, ale również ten kierunek obejmuje wszelkiego rodzaju technologie związane z konwersją energii na ciepło i chłód, a więc i pompy ciepła, i chłodnictwo, i klimatyzację.

To absolutnie wyjątkowa sytuacja w skali całego kraju.

– Do tej pory nigdzie w Polsce nie można było uzyskać uprawnień zawodowych, które obejmowałyby wszystkie sfery działalności zawodowej w zakresie energetyki cieplnej, czyli uprawnienia energetyczne, i uprawnienia budowlane instalacyjne, i uprawnienia chłodnicze – podkreśla prof. Butrymowicz. – Jako pierwsi w Polsce nieodpłatnie przygotowujemy studentów do zdobycia uprawnień zawodowych. Co więcej, w części uprawnień posiadamy już prawo do certyfikowania personelu, w związku z tym kierunek energetyka cieplna oferuje coś, co jest rzeczą zupełnie wyjątkową.

Dodatkowym atutem kierunku energetyka cieplna jest doskonała współpraca z przemysłem!

– Zaprosimy na wykłady ludzi, którzy mają unikalne, bardzo wysokie i bardzo cenione na rynku kompetencje, którzy pochodzą spoza województwa podlaskiego, by tworzyli z nami kierunek energetyka cieplna – zapowiada prof. Butrymowicz.

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne – absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja – absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

  • matematyka,
  • fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny,

w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

  • matematyka lub fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek energetyka cieplna odbywać się będzie w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

(as)