// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Energetyka cieplna to zupełnie nowy kierunek studiów I stopnia, który uruchamia w tym roku Politechnika Białostocka. Absolwenci będą kształceni przez najlepszych fachowców, w tym także  zatrudnionych w przemyśle, wraz z tokiem studiów zyskają tez możliwość zdobycia cennych uprawnień zawodowych.

– Otwieramy na Politechnice Białostockiej kierunek zupełnie wyjątkowy, taki który wprost adresuje wszystkie nasze działania do centrum wydarzeń w polskiej gospodarce,  do energetyki cieplnej – zapowiada prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz, kierownik Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Energetyka cieplna to jest kierunek który obejmuje swoim zasięgiem i różne obszary energetyki, takie które nam się rzeczywiście kojarzą wprost z energetyką, czyli z konwersją różnych źródeł energii również energii odnawialnej na moc elektryczną, ale również ten kierunek obejmuje wszelkiego rodzaju technologie związane z konwersją energii na ciepło i chłód, a więc i pompy ciepła, i chłodnictwo, i klimatyzację.

W praktycznej nauce pomagają rozliczne nowoczesne laboratoria i całe instalacje przemysłowe.

– W laboratorium, które służy do kształcenia studentów w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz paliw posiadamy najnowsze wyposażenie techniczne – informuje prof. Butrymowicz. –  Rozwijamy nowoczesne technologie i przygotowujemy studentów do zupełnie nowych wyzwań – przede wszystkim – ekologicznych technologii konwersji energii. Na tym kierunku dzielimy się wiedzą, która dotyczy kluczowych aspektów dla całej gospodarki  i kształcimy absolwentów, którzy po ukończeniu studiów od razu są przygotowani do podejmowania tych wyzwań. 

Poza stanowiskami laboratoryjnymi stricte przeznaczonymi do nauki w ramach laboratoriów, które odbywają się na Politechnice Białostockiej, uczelnia posiada również instalacje w skali technicznej czy też wręcz przemysłowej.

– Jednym z przykładów jest egzemplarz  wytwornicy pary o mocy 1.2 MW  wraz z całą instalacją, która znajduje się przy Wydziale Mechanicznym – informuje mgr inż. Mateusz Kędzierski. – Ta instalacja jest przeznaczona do wykonywania badań przemysłowych, a także do napędzania różnych testowanych układów, w tym także budowanych dla krajowego przemysłu . W trakcie studiów studenci nie tylko będą mogli pracować z urządzeniami w skali laboratoryjnej, ale także poznawać instalacje w skali przemysłowej. W ramach zajęć studenci będą mogli zaobserwować pracę rzeczywistych układów grzewczych dużej mocy , a także różnego rodzaju pompowni, urządzeń chłodniczych, czy klimatyzacyjnych. Dzięki temu studenci nie tylko będą uczyli się wiedzy teoretycznej, ale także będą mogli odbyć praktyki lub sprawdzić, jak taka praca wygląda w rzeczywistości na stanowiskach przemysłowych. Zdobyta wiedza teoretyczna podczas studiów, która zostanie przekazana przez  wykładowców posiadających dorobek naukowy i  wdrożeniowy w tej dziedzinie pozwoli absolwentom w szybki sposób wdrożyć do projektowania, a także wykonywania różnych instalacji przemysłowych, które są związane z energetyką cieplną. Zaznaczmy, że energetyka cieplna to nie tylko praca w elektrowni, ale również projektowanie instalacji oraz nadzór nad sieciami.

Absolwenci kierunku energetyka cieplna zdobędą wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, pomp ciepła, chłodnictwa i klimatyzacji. Będą posiadali interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. Studenci poznają też programy CAD i CFD

W ramach specjalności Technologie energetyczne – absolwent uzyska kompetencje związane z technologiami siłowni energetycznych, technologiami konwersji energii odnawialnych oraz zagospodarowania energii odpadowych w przemyśle, budownictwie i ochronie środowiska.

W ramach specjalności Chłodnictwo i klimatyzacja – absolwent uzyska kompetencje z zakresu nowoczesnej techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej, pomp ciepła oraz innowacyjnych technologii chłodniczych.

Absolwent energetyki cieplnej będzie przygotowany do podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Absolwenci tego kierunku uzyskują również kwalifikacje niezbędne do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie oraz podstawową wiedze niezbędną do pracy w środowisku międzynarodowym, obejmujące posługiwanie się językiem specjalistycznym, co pozwala na współpracę z firmami zagranicznymi.

Przyjęcia kandydatów na studia pierwszego stopnia będą dokonywane na podstawie listy rankingowej. Lokata kandydata na liście rankingowej zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 w przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny w 2010 roku i później:

  • matematyka,
  • fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny,

w przypadku kandydatów zdających egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny do 2009 roku włącznie:

  • matematyka lub fizyka lub chemia,
  • język obcy nowożytny.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek energetyka cieplna odbywać się będzie w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem.

Rekrutacja na ten kierunek prowadzona jest przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

(as)