// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Na Politechnice Białostockiej egzamin wstępny z rysunku obowiązuje kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika. Na pozostałe kierunki kandydaci nie zdają egzaminów wstępnych.

Egzamin z rysunku – zanim przystąpisz

Świadomość własnych umiejętności pozwala pomoc opanować stres związany z egzaminem z rysunku. Dlatego warto ćwiczyć i odpowiednio się przygotować. Można skorzystać z kursów z rysunku odręcznego, które co rok organizuje Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej . Prowadzą je nauczyciele akademiccy, którzy mają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu na studia!

Sprawdź ofertę kursów Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej

Pamiętaj, żeby dokładnie zapoznać się z datami, godzinami i harmonogramami egzaminów, tak aby nie przegapić egzaminu na swój kierunek lub nie pomylić dnia.

Do egzaminu przystępują kandydaci, którzy wcześniej, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, zarejestrowali się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i zapisali się na kierunek, na którym obowiązuje egzamin z rysunku.

Przygotuj i weź ze sobą na egzamin:

  • dowód tożsamości
  • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK)
  • przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych: ołówek, kredki (kredka potrzebna jest tylko na egzaminie na kierunek: grafika).

Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol. Brystol ma wymiary 50cm×70cm.

W czasie egzaminu

Egzaminy z rysunku odręcznego na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika odbywają się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej przy ul. Oskara Sosnowskiego 11.

Podczas egzaminu zakazane jest używanie telefonu komórkowego i innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Zadania na egzaminach z rysunku:

  • na kierunki architektura oraz architektura wnętrz:

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

  • na kierunek grafika:

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie  w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonania zadań projektowych.
Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.
Praca wykonana odręcznie w technice dowolnej.

 

INFORMACJE I PRZYDATNE LINKI:

Egzaminy wstępne 

Opis kierunków studiów

Przykłady zadań egzaminów wstępnych z poprzednich lat

Zobacz jak wyglądał egzamin na kierunek architektura w dniu 6 lipca 2021 r.