// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Kierunek studiów I stopnia inżynieria rolno-spożywcza prowadzi Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Kiedy mówimy budownictwo na Politechnice, widzimy przede wszystkim człowieka w kasku, z telefonem komórkowym przy uchu i z projektem w ręku, który kieruje wielką budową. Albo skupionego przed monitorem projektanta wielkich obiektów. Tymczasem podejmując studia na kierunku inżynieria rolno-spożywcza na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej można nie tylko zostać doskonałym inżynierem i szefem zespołu, co dodatkowo nauczyć się jak produkować i przetwarzać żywność. W sposób bezpieczny, zdrowy i z poszanowaniem natury. Co więcej, nauczyć się tworzyć nowe bioprodukty, bionawozy, biopaliwa, materiały budowlane, tak by z odpadów produkcji rolnej nic się nie zmarnowało.

– Inżynieria rolno-spożywcza to kierunek doskonale skorelowany z potrzebami przemysłu i regionu Podlasia, kierunek który odpowiada potrzebom naszego regionu – mówi dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB, kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Przemysł Podlasia to przede wszystkim przemysł rolno-spożywczy i przemysł zajmujący się produkcją artykułów rolno-spożywczych, jak również rolnictwo.

Profesor Obidziński, powołując się na niektóre źródła, przypomina, że z ogólnej ilości wyprodukowanych produktów pochodzenia rolno-spożywczego, efekty przetwórstwa stanowią nawet 56 proc. I stąd nacisk na kształcenie takich inżynierów specjalistów na kierunku inżyniera rolno-spożywcza.

– Wychodzimy naprzeciw temu wyzwaniu i na nie odpowiadamy kształcąc takich specjalistów właśnie na kierunek inżynieria rolno-spożywcza – przekonuje prof. Obidziński.– Kształcimy fachowców, specjalistów-inżynierów, którzy będą sprzężeni z potrzebami naszego regionu

Kierunek inżynieria rolno-spożywcza na Politechnice Białostockiej jest kierunkiem bardzo interdyscyplinarnym. W ramach tego kierunku studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów związanych typowo z rolnictwem. To:

 • agrotechnologia,
 • produkcja roślinna,
 • produkcja zwierzęca,
 • inżynieria w rolnictwie,
 • nauka o nawozach,
 • nawożenie.

Jeśli ktoś chce być nowoczesnym rolnikiem XXI wieku, na studiach w Białymstoku zyska bezcenną wiedzę.

Ale inżynieria rolno-spożywcza, to również specjalność „inżynieria żywności”, w ramach której studenci zyskują wiedzę z przedmiotów związanych przetwarzanie produktów spożywczych:

 • technologia żywności,
 • technologie utrwalania produktów spożywczych,
 • linie technologiczne w przetwórstwie spożywczym,
 • maszyny i urządzenia w przetwórstwie spożywczym,
 • bezpieczeństwo i jakość żywności.

– Są też przedmioty związane z zagospodarowaniem odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na różna cele: paszowe, nawozowe, opałowe – wylicza prof. Obidziński.

Żeby studiowanie, szczególnie nauk technicznych, stało się pasją potrzebne jest zaplecze dydaktyczne. O potencjale kierunku świadczą nowoczesne laboratoria, w których studenci zdobywają wiedzę. Ten potencjał to również profesjonalna, młoda kadra, bardzo życzliwie podchodząca do studentów.

Kolejnym atutem jest działające w ramach kierunku inżynieria rolno-spożywcza Studenckie Koło Naukowe „Rolka”, w którym studenci mogą realizować swoje pasje, zainteresowania, uczestniczyć w seminariach naukowych, w konferencjach, w różnych konkursach (na przykład „Technotalent”), w których mogą prezentować swoje pomysły.

– W ramach kierunku studenci mają możliwość wyjazdów studyjnych, wyjazdów na targi, pokazy o charakterze rolniczym, spożywczym, na których mogą zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami urządzeń, technologii, które funkcjonują w rolnictwie, czy w przemyśle rolno-spożywczym – wymienia korzyści ze studiowania prof. Obidziński. – Studenci mogą wyjeżdżać do czołowych zakładów przetwórstwa spożywczego, jak i zakładów produkujących maszyny rolnicze na przykład SaMAsz, Metal-Fach, Pronar, w których to mogą oglądać najnowsze rozwiązania maszyn i urządzeń rolniczych.

Katedra Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska od wielu lat współpracuje z czołowymi firmami w regionie. Firmami zajmującymi się produkcją maszyn rolniczych, czy firmami związanymi z produkcją żywności.

– W tych firmach nasi studenci realizują swoje staże i praktyki studenckie i bardzo często po tych stażach i praktykach, po zakończeniu studiów wracają do tych firm i są w nich mile widziani – mówi prof. Obidziński.

Inni wracają w rodzinne strony i stawiają na indywidualny rozwój.

– Absolwenci kierunku inżynieria rolno-spożywcza to osoby doskonałe przygotowana do prowadzenia samodzielnie gospodarstw rolnych – przekonuje prof. Obidziński. – Takich osób jest u nas najwięcej. Absolwenci kierunku będą te gospodarstwa prowadzili w sposób świadomy, w sposób innowacyjny, bo taką wiedzę nabywają w trakcie studiów. Nasi absolwenci są doskonale przygotowani do prowadzenia własnych firm o charakterze rolniczym, czy spożywczym.

Cała Polska może oglądać reklamy wyrobów przemysłu mleczarskiego pochodzących z Podlaskiego. Największe firmy przetwórstwa rolno-spożywczego, co roku zajmują najwyższe miejsca w rankingach najlepszych przedsiębiorstw w województwie podlaskim.

– Inżynierowie rolno-spożywczy mogą znaleźć zatrudnienie w czołowych zakładach przetwórstwa rolno- spożywczego funkcjonujących w regionie północno-wschodnim na przykład w Mlekovicie, mleczarni w Hajnówce, czy w Mońkach – zaznacza prof. Obidziński.

Kierunek inżynieria rolno-spożywcza to kierunek, którego absolwenci funkcjonowali już od wielu lat na rynku pracy naszego regionu.

– To kierunek, którego absolwenci przez najbliższe dziesięciolecia będą dalej funkcjonować na rynku pracy naszego regionu, bo chcemy produkować coraz to nowsze, doskonalsze, bardziej sprawne maszyny, bo chcemy produkować coraz to nowsze, lepsze produkty, lepiej przyswajalne przez nasz organizm, zdrowsze, bardziej bezpieczne, o lepszej jakości – przekonuje prof. Obidziński. – Nasi absolwenci będą także pracować w firmach związanych z zagospodarowaniem różnego rodzaju odpadów poprodukcyjnych, pozostałości z rolnictwa, z przemysłu rolno-spożywczego, a to w dobie zapotrzebowania na bionawozy, biopaliwa jest jak najbardziej technologią przyszłości.

Inżynieria rolno-spożywcza

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na kierunku inżynieria
rolno-spożywcza i leśna

 

ksiazki

Na tym kierunku przygotujesz się do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego i gospodarki leśnej. Zdobędziesz umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, a także nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przemyśle spożywczym i leśnictwie. Jako absolwent będziesz posiadać wykształcenie wyższe rolnicze oraz możliwość ubiegania się o uprawnienia doradcy rolniczego i leśnego.

 

punktPERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • praca w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwem i gospodarką leśną
 • jako zaplecze techniczne w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz jednostkach doradczych
 • własna działalność gospodarcza i rolnicza

 

Dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB

 • Kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • autor ponad 150 publikacji naukowych
 • współautor 8 Patentów RP
 • kierownik kilkunastu projektów badawczych

Główna tematyka prac naukowych:

 • wytwarzanie i ocena jakości paliw w postaci granulatu (peletu) i brykietu,
 • wytwarzanie i ocena jakości granulatu paszowego (w tym z materiałów odpadowych)
 • wytwarzanie i ocena jakości produktów aglomeracji bezciśnieniowej (produktów spożywczych, odpadowych, nawozów rolniczych),
 • badania wpływu procesów i obróbki mechanicznej, termicznej i mikrobiologicznej na jakość surowców i produktów rolno-spożywczych,
 • niskoemisyjne technologie spalania paliw stałych.

Promocję kierunku inżynieria-rolno spożywcza na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej wsparło Miasto Białystok.

(as)