// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Chcesz zdobyć wszechstronne wykształcenie a w przyszłości pracować w firmach zajmujących opracowywaniem nowych związków w farmacji, medycynie, żywności i rolnictwie? Dołącz do studentów kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej! 

To studia, które oferują studentom wiele ścieżek kariery oraz możliwości, by wykorzystać swój potencjał na rynku pracy. Ich atutem są kompetencje z zakresu nowych technologii!

Podczas studiów zdobywają wszechstronne wykształcenie. Są przygotowani do pracy w firmach zajmujących opracowywaniem nowych związków w farmacji, medycynie, żywności i rolnictwie. Po ukończeniu studiów zdobywają tytuł inżyniera biotechnologii, który jest ceniony przez pracodawców. Dlatego warto dołączyć do grona studentów biotechnologii w Politechnice Białostockiej!

W lipcu 2024 r. uczelnia zaprasza kandydatów na zwiedzanie laboratoriów biotechnologicznych. Rodzice też są mile widziani!

W dniach: 10-12 lipca oraz 17-19 lipca (w godzinach 9-15), będzie można zwiedzić laboratoria biotechnologiczne i przekonać się, jak studiują przyszli inżynierowie biotechnologii. Warto skorzystać z tej okazji!

Podczas dni otwartych laboratoriów biotechnologicznych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej:

 • poznaj swoich przyszłych wykładowców,
 • porozmawiaj o programie studiów,
 • sprawdź nowoczesne wyposażenie pracowni,
 • przekonaj się, że biotechnologia to kierunek przyszłości!

Zapraszamy:

 • 10-12 lipca w godzinach 9-15
 • 17-19 lipca w godzinach 9-15

Osoby zainteresowane powinny zgłosić się do osób dyżurnych na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45E (hol przy wejściu głównym od strony kampusu). Chętni do obejrzenia laboratoriów poza podanymi terminami mogą umówić wizytę kontaktując się z Katedrą Chemii, Biologii i Biotechnologii, tel. 797 995 975, e-mail: d.filipiuk@pb.edu.pl

Studiowanie biotechnologii w Politechnice Białostockiej to :

 • uzyskanie tytułu inżyniera – doskonale odbieranego przez pracodawców!
 • szeroka wiedza i umiejętności nie tylko z biologii, chemii i biofizyki, ale też gromadzenia i przetwarzania danych biotechnologicznych oraz projektowania procesów i instalacji biotechnologicznych – to rozszerza szanse na rynku pracy!
 • bardzo duża liczba zajęć praktycznych – laboratoryjnych, projektowych i ćwiczeniowych
 • zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży biotechnologicznej
 • szansa na wysokie stypendium – nawet 1700 zł/mc
 • szansa wyjazdów zagranicznych w ramach programów Erasmus+
 • rozszerzanie swojego CV zawodowego poprzez aktywny udział w uczelnianych projektach naukowych

Dołącz do studentów Politechniki Białostockiej i kształtuj przyszłość z biotechnologią!

Rekrutacja na studia trwa!

Nie przegap swojej szansy!

1) wejdź na stronę Internetowej Rejestracji Kandydatów Politechniki Białostockiej i załóż profil kandydata

2) do 14 lipca 2024 r. (godz. 23:59) zarejestruj się na interesujące cię kierunki studiów i wnieś opłatę rekrutacyjną

3) 16 lipca sprawdź, czy znalazłeś się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Następnie złóż komplet dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Więcej informacji:

Przeczytaj o atutach kierunku biotechnologia

Dowiedz się jak wygląda rekrutacja na studia

Przejdź do Sytemu IRK PB