// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zakończyła się rekrutacja drużyn do Konkursu Wiedzy o Metrologii „METROLIGA 2024”. Do konkursu zgłosiło się 31 zespołów dwuosobowych z następujących szkół ponadpodstawowych:

 • Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku,
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej,
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim,
 • Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Zambrowie,
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 40 w Warszawie,
 • Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie,
 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie,
 • Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej.

W części I konkursu oceniane są kreatywność i talenty plastyczne uczniów, którzy przystępując do udziału w zmaganiach o pieniądze i indeksy muszą wykonać plakat związany z hasłem przewodnim tej edycji konkursu – „Metrologia na zielono”. Zakwalifikowani do finału wezmą udział w teście wiedzy i części praktycznej – w laboratorium. Wyniki części I konkursu poznamy 15 maja.

Finał Konkursu odbędzie się 21 maja 2024 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej Zwycięski zespół otrzyma 2 000 zł i indeksy na kierunki studiów pierwszego stopnia chemia oraz jakość i bezpieczeństwo środowiska Uniwersytecie w Białymstoku w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, bądź na dowolny kierunek studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (począwszy od roku akademickiego 2025/2026). Indeksy i odpowiednio 1 500 zł i 1 000 zł trafi do rąk zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

Konkurs składa się z trzech etapów:

Część I – opracowanie przez zespół plakatu: format A2, orientacja pionowa, technika wykonania dowolna, tematyka związana z hasłem przewodnim bieżącej edycji konkursu: „Metrologia na zielono”.

Plakaty należy nadsyłać w wersji elektronicznej PDF (w rozdzielczości minimum 300 dpi) na adres metroliga@pb.edu.pl do dnia 9 maja 2024 r.

Część II – test wiedzy: test odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. Polegał on będzie na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika). Quiz będzie obejmował wcześniej określony zakres zagadnień. Uczestnicy będą mieli dostęp do przykładowych zadań.

Część III – część praktyczna, odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej i będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Partnerzy Konkursu METROLIGA 2024

Partnerem strategicznym konkursu jest Polska Unia Metrologiczna, Partnerem Głównym – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Partnerzy: Wydział Elektryczny PB, Wydział Chemii UwB, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Białostocki.

Patronatem honorowym konkurs objęli:

Rektor Politechniki Białostockiej, Minister Nauki, Prezes Głównego Urzędu Miar, Marszałek Województwa Podlaskiego, Podlaski Kurator Oświaty.

Patronami medialnymi są: Platon TV, Radio Akadera, Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Polskie Radio Białystok.

Informacje o nagrodach, zagadnienia obowiązujące w Konkursie znajdują się na stronie internetowej konkursu: https://pb.edu.pl/metroliga/