// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Politechnika Białostocka od 2018 roku rozwija współpracę z Trier University of Applied Science (Hochschule Trier) w Niemczech w dziedzinach naukowo-badawczych i dydaktycznych oraz poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Umwelt-Campus Birkenfeld w Trier University of Applied Science jest pierwszym zeroemisyjnym kampusem uniwersyteckim w Europie oraz najbardziej ekologicznym kampusem w Niemczech.

 

Kampus sklasyfikowano w 2023 roku na 3. pozycji w międzynarodowym rankingu UI GreenMetric, który ocenia zaangażowanie i inicjatywy środowiskowe uczelni z całego świata. Delegacja Politechniki Białostockiej, w składzie Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, prof. dr hab. Piotr Banaszuk oraz mgr inż. Wojciech Konopacki, podczas wizyty na Umwelt-Campus Birkenfeld w czerwcu 2022 roku miała okazję zapoznać się z ekologiczną infrastrukturą kampusu, obejmującą neutralne pod względem emisji CO2 systemy zaopatrzenia w energię i ciepło, wykorzystujące odnawialne źródła energii.

W ramach współpracy Politechniki Białostockiej z Trier University of Applied Science prowadzone są konsultacje na rzecz promocji i wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym środowisku akademickim oraz otoczeniu społeczno-gospodarczym. Politechnika Białostocka realizuje w tym obszarze liczne działania, których celem jest zielona transformacja naszej uczelni. Z inicjatywy Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB w ramach „Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r.” opracowano i rozpoczęto proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Moja Zielona Politechnika”. Efektem dotychczasowych działań jest zakwalifikowanie Politechniki Białostockiej w rankingu UI GreenMetric 2023 na 4. miejscu wśród uczelni w Polsce oraz na 382. miejscu spośród 1183 uczelni z 84 krajów, w tym 15 uczelni z Polski.

W roku 2023 podpisano umowę pomiędzy Politechniką Białostocką i Trier University of Applied w ramach programu Erasmus+ KA131. Program ten umożliwia mobilność pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych oraz studentów Politechniki Białostockiej. Studenci Wydziału Budownictwa i Nauk o ŚrodowiskuArchitekturyInżynierii ZarządzaniaMechanicznegoElektrycznego oraz Informatyki od roku akademickiego 2023/24 mogą wybrać Trier University of Applied Science jako uczelnię przyjmującą w programie Erasmus+.

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem wspólnego anglojęzycznego kierunku studiów II stopnia, podwójnego dyplomowania pomiędzy Wydziałem Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oraz Institute for Applied Material Flow Management (IfaS) Trier University of Applied Sciences, w ramach międzynarodowego programu studiów International Material Flow Management (IMAT) i kierunku Environmental Engineering (Inżynieria Środowiska).