// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Kandydaci na studia na Wydziale Architektury mają czas na rejestrację i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK do 30 czerwca do godziny 15.00. W tym terminie należy też wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, która w tym roku wynosi 150 zł (za kierunek).

Uwaga! Podany wyżej termin dotyczy jedynie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów mają czas do 6 lipca do godz. 15.00.

Rejestrując się w systemie IRK kandydaci na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika wskazują przedmioty zdawane na maturze. Na wpisanie wyników maturalnych będą mieć czas do 9 lipca.

Kolejne ważne daty w rekrutacji na studia na Wydziale Architektury to egzaminy wstępne z rysunku. Dla każdego kierunku wyznaczono odrębny dzień. Egzamin na kierunek architektura odbędzie się na wydziale (Białystok, ul. Oskara Sosnowskiego 11) 6 lipca o godzinie 9.00. We środę 7 lipca egzamin zdawać będą kandydaci na kierunek architektura wnętrz, 8 lipca – grafika.

Terminy egzaminów wstępnych na Wydział Architektury Politechniki Białostockiej:
 • kierunek architektura
  6.07.2021 r., godz. 9.00 zadanie 1, o godz. 15.00 zadanie drugie
 • kierunek architektura wnętrz
  7.07.2021 r., godz. 9.00 zadanie 1, o godz. 15.00 zadanie drugie
 • kierunek grafika
  8.07.2021 r., godz. 9.00 zadanie 1, o godz. 15.00 zadanie drugie

Na egzamin kandydaci przynoszą:

 • dowód tożsamości
 • dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji (gdy opłata ta nie jest widoczna na koncie kandydata w IRK)
 • przybory niezbędne do wykonania zadań egzaminacyjnych: ołówek, kredki (kredka potrzebna jest tylko na egzaminie na kierunek: grafika).

Politechnika Białostocka zapewnia deskę kreślarską i brystol.

Zakazane jest używanie telefonu komórkowego i innego urządzenia rejestrującego obraz i/lub dźwięk.

Zadania na egzaminach z rysunku:
 • na kierunki architektura oraz architektura wnętrz:

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie dodatniej liczby punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Wykonanie rysunku sprawdzającego umiejętność postrzegania i odwzorowania danej przestrzeni oraz zdolność jej przekształcania i komponowania;

Zadanie 2. Wykonanie rysunku na zadany temat, sprawdzającego wrażliwość estetyczną kandydata oraz jego predyspozycje do rozwiązywania zadań projektowych.

Technika wykonania prac: ołówek.

 • na kierunek grafika:

Egzamin z rysunku odręcznego składa się z dwóch zadań sprawdzających predyspozycje kandydata do podjęcia studiów. Każde zadanie trwa 150 minut i jest oceniane w skali od 0 do 100 punktów. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się zdobycie  w sumie nie mniej niż 50 punktów z dwóch zadań łącznie.

Zadanie 1. Studium modela we wnętrzu, mające na celu sprawdzenie umiejętności odwzorowania rzeczywistości oraz manualne i warsztatowe przygotowanie kandydata do wykonania zadań projektowych.
Rysunek w technikach suchych: ołówek, kredka.

Zadanie 2. Wykonanie na zadany temat kompozycji z wyobraźni, mające na celu sprawdzenie umiejętności związanych z wyobraźnią oraz możliwością kreowania rzeczywistości, możliwości warsztatowych oraz predyspozycji w zakresie grafiki użytkowej i reklamy.
Praca wykonana odręcznie w technice dowolnej.

Dlaczego WA PB?

W tegorocznej rekrutacji na studia Wydział Architektury PB przygotował dla kandydatów łącznie 156 miejsc: architektura – studia stacjonarne: 90; architektura wnętrz – studia stacjonarne: 36;  grafika – studia stacjonarne: 30.

Oto kilka ważnych powodów, dla których warto wybrać studia na tym wydziale:

– wyjątkowe studia, które łączą wyobraźnię i pomysłowość z wykształceniem technicznym,

– szerokie wykształcenie ogólne, techniczne oraz artystyczne,

– dyplom, który otwiera perspektywy na ciekawą, twórczą pracę oraz wiele zawodów pokrewnych! Ten Wydział ukończyli: graficy, designerzy, projektanci wnętrz, a nawet projektanci mody

– grono doświadczonych wykładowców-praktyków

– unikalne w skali kraju: Pracownia Hybrydowego Środowiska Projektowania Architektonicznego AuReLa, Laboratorium Multimediów, Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych.

– wymiana studencka w ramach Erasmusa

– 7 studenckich kół naukowych

– wydział w centrum Białegostoku, z przestrzenią wystawową i miejscem pracy oraz wypoczynku dla studentów

– tanie studiowanie w stolicy Podlasia.

INFORMACJE I PRZYDATNE LINKI:

Harmonogram rekrutacji 

Egzaminy wstępne 

Limity miejsc 

Opis kierunków studiów