// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Bycie inżynierem to fantastyczny sposób na karierę zawodową i bezpośredni wpływ na środowisko. Wiedzą o tym nauczyciele akademiccy, absolwenci i studenci największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej. 4 marca w Politechnice Białostockiej wspólnie obchodzili swoje święto – Światowy Dzień Inżyniera 2024.

Politechnika Białostocka zorganizowała 4 marca 2024 roku prezentacje, wykłady i panele dyskusyjne o roli, jaką dobrze wykształceni inżynierowie mają do spełnienia w XXI wieku. A to oznacza, że stosują innowacyjne technologie i rozwiązania projektowo-konstrukcyjne w harmonii z otaczającym światem. 4 marca w Auli Dużej przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej spotkają się najlepsi przedsiębiorcy, architekci, ale też dydaktycy i studenci, którzy już w trakcie zdobywania wiedzy tworzą wynalazki zgodne z ideą ochrony środowiska.

– Światowy Dzień Inżyniera w Politechnice Białostockiej, to propagowanie inżynierii jako fascynującej ścieżki zawodowej – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Nasz dzień jest częścią międzynarodowego wydarzenia z synchronizowanymi uroczystościami na całym globie. Jako inżynierowie chcemy wspólnie zaszczepiać naszą pasję w młodych umysłach. Nasze święto stanowi wyjątkową okazję do podkreślenia wyzwań, jakie stoją przed inżynierią, promowania jej roli w zrównoważonym rozwoju oraz do wzrostu świadomości społecznej dotyczącej kluczowego znaczenia wiedzy inżynierskiej w społeczeństwie i w życiu każdego z nas.

Co oznacza dziś bycie inżynierem?

– Dla mnie inżynier to nie tylko zawód ogromnej odpowiedzialności, ale też i ogromnych szans z uwagi na wpływ Inżynierów na rozwój świata przez rozwój technologii, ale dla mnie to też podejście do takiego codziennego życia – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Pragnę też przekazać to inżynierskie podejście do życia i wszystkich spraw naszym studentom.

Politechnika Białostocka, kierowana przez prof. Kosior-Kazberuk, nieustannie wdraża i propaguje ideę zrównoważonego rozwoju.

– Politechnika Białostocka od lat prowadzi przede wszystkim badania naukowe w kierunku ochrony klimatu, ochrony środowiska – przypomina Rektor Politechniki Białostockiej. – Prowadzimy je we współpracy z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Staramy się treści związane ze zrównoważonym rozwojem przekazywać naszym studentom i doktorantom, włączamy się czynnie w szereg inicjatyw, akcji krajowych i międzynarodowych skierowanych na rzecz ochrony klimatu czy szeroko pojętych działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wyrazem naszej działalności jest strategia „Moja zielona Politechnika”, która połączyła całą społeczność akademicką naszej uczelni i okazało się że jej elementy są bardzo ważne w kształtowaniu postaw i funkcjonowaniu różnych aspektów życia politechnicznego.  Nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim ochrony klimatu, znalazły odzwierciedlenie w wysokich miejscach Politechniki Białostockiej w międzynarodowych rankingach, które oceniają uczelnie wyższe pod tym względem. 

Najważniejsze osiągnięcia przybliżyła młodym ludziom dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej.

 – Poza Uczelnią, bycie inżynierem to sprostanie potrzebom rynku, czyli umiejętność zaprojektowania, wykonania inwestycji, które są po prostu potrzebne tak, żeby późniejszy użytkownik mógł z tego skorzystać – mówi dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej. – Z punktu osoby, która od 30 lat pracuje w Uczelni, to przygotowanie młodych ludzi do późniejszej pracy w zawodzie. Żeby mieli wszystkie umiejętności, które są potrzebne na rynku pracy, żeby umieli myśleć w sposób inżynierski, projektowy, kreatywny, żeby to co stworzą w przyszłości było postępowe i użyteczne.

Znakomity wykład „Proces budowania jako gra i jak ma grać w tę grę inżynier, by projektować nowocześnie i w sposób zrównoważony?”  wygłosił mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski, APA Wojciechowski Sp. z o.o., jeden z najbardziej znanych polskich architektów.

– Dla mnie bycie inżynierem znaczy świadome uczestnictwo w budowaniu i projektowaniu – mówi mgr inż. arch. Szymon Wojciechowski. – Traktuję budowanie jako grę w sensie teorii gier,  czyli każdy ma w tej grze coś do ugrania i rolą inżyniera jest, żeby zapewnić że to byłaby gra o sumie niezerowej. Żeby nie było tak, że jeżeli my, architekci, inżynierowie wygramy, to ktoś przegra. I trzeba w to grać świadomie – znać swoje miejsce, swoją rolę i zastanawiać się nad tym, żeby ten ślad węglowy był jak najlepiej przemyślany.

Bycie inżynierem to świadomy i przemyślany wybór.

– Nie wyobrażałem sobie innej drogi zawodowej niż bycie inżynierem – mówi dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – Inżynier to ktoś, kto przekształca świat, tworzy koncepcje rozwiązania służące innym ludziom i de facto służące postępowi w życiu społecznym i w życiu każdego z nas. To dzięki inżynierom mamy i te piękne budynki, i aparaturę którą się posługujemy po to, żeby kształcić innych inżynierów. W kategoriach użyteczności publicznej jest to na pewno grupa zawodowa stojąca gdzieś na tak zwanym pudle medalowym.

Studenci z Koła Naukowego Rolka  działającego przy Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej opowiedzieli, jak można produkować z łusek gryki czy otrębów deski przyjazne środowisku.

– Być inżynierem to możliwość bycia osobą, która może wpływać na otaczający świat, może walczyć z różnymi problemami, wyzwanie i ekscytacja – mówi mgr inż. Tomasz Bobin, absolwent Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. – Z tym utożsamiam pojęcie inżyniera.

Zrównoważone budownictwo to temat bliski spółce Unibep S.A.

 – Na inżynierach ciąży odpowiedzialność za  ich pracę – podkreśla mgr inż. Magda Kretowicz, Kierownik Biura Ochrony Środowiska Unibep S.A. – Jako magister inżynier ochrony środowiska Politechniki Białostockiej zawsze zastanawiałam się co mogę zrobić w pracy, żeby oprócz profitów pracodawcy, okoliczna społeczność, miasto w którym mieszkam, a nawet ogólnie mówiąc planeta, zyskały na mojej pracy . Inżynierowie w takich obszarach jak inżynieria środowiska, czy energetyka mają na sobie większą presję, ale też większe możliwości, żeby kreować i zmieniać świat.

Dziś odpowiedzialność za zrównoważony rozwój spoczywa na każdej z gałęzi przemysłu.

– Bycie inżynierem to odpowiedzialność za tworzenie nowych produktów, nowych rozwiązań, wdrażanie nowych technologii – mówi mgr inż. Dariusz Głuszuk, Kierownik Wydziału Wdrożeń Pronar Sp. z o.o.. – To jest też pewna misja, która zobowiązuje do tworzenia nowej rzeczywistości  poprzez wyroby, projekty, rozwiązania, które będą później realizowane w procesie produkcyjnym u pracodawcy. To, co inżynier konstruktor, projektant wymyśli musi być innowacyjne, musi spełniać światowe standardy, tak żeby inżynier później mógł się po prostu pochwalić swoimi umiejętnościami, które nabył i które rozwija.

Panel „Rola inżyniera w rozwoju zrównoważonej gospodarki” moderował dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

– Bycie inżynierem to jest ogromna duma, to takie przeświadczenie, że robi się coś dobrego dla innych, coś dobrego dla świata – wymienia jednym tchem dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB, z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.  Bycie inżynierem to przede wszystkim gotowość, by rozwiązywać problemy, stawać na wysokości zadania. To również liderowanie, prowadzenie, wsparcie w tematyce, która bardzo często jest tylko i wyłącznie domeną tego inżyniera i ostatecznie – bycie inżynierem to bycie porządnym człowiekiem.

– Bycie inżynierem to dla mnie przygoda mego życia – mówi m gr inż. Andrzej Jankowski, Prezes firmy AquaRD Sp. z o.o. – Inżynier to taki człowiek, który rozumie jak to działa.  Kiedy byłem młodym człowiekiem, wiedziałem że prąd mieszka w gniazdku, a jak się wyrzuca śmieci do kosza, to one znikają. Kiedy zostałem inżynierem, zrozumiałem że życie nie jest takie proste, że prąd nie mieszka w gniazdku, że wbrew pozorom odpady nie znikają z kosza na śmieci. Inżynieria zmieniła moje życie, nie tylko zawodowe, ale także prywatne. Na co dzień staram się żyć w taki sposób. Między innymi zajmuję się ogrodem gdzie mam ekologiczne rośliny, dlatego że człowiek staje się tym co je. Dlatego dla mnie bycie inżynierem to po prostu kojarzenie faktów.  Dzięki temu, że jestem inżynierem mam możliwość odwiedzania niesamowitych miejsc i rozumienia na przykład co się dzieje z odpadami. Byłem kiedyś w potężnym ceramicznym piecu, który służy do utylizacji niebezpiecznych odpadów medycznych, widziałem jak są remontowane statki – to fantastyczna przygoda mego życia.

Dyskusję o kształceniu  inżyniera przyszłości poprowadziła prof. dr hab. Joanna Moczydłowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– Nie ma jakiejś jednej uniwersalnej recepty, która mogłaby posłużyć żeby wykształcić inżyniera przyszłości – podkreśla prof. dr hab. Joanna Moczydłowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Jedno jest pewne – musi być to osoba o bardzo interdyscyplinarnej wiedzy, czyli nie tylko wyposażona w takie stricte kompetencje techniczne, ale również w kompetencje miękkie, kompetencje interpersonalne. Inżynier działa dzisiaj w środowisku bardzo zróżnicowanym musi umieć komunikować się z osobami o bardzo różnorodnym profilu wykształcenia, musi również umieć zarządzać projektami, po prostu być osobą o bardzo szerokich horyzontach.

 
Politechnika Białostocka doskonale rozumie istotę kształcenia nowoczesnych inżynierów, a sami studenci doceniają zaangażowanie nauczycieli akademickich w ich rozwój.

– Myślę że bycie inżynierem to jest pewien skład umysłu to jest sposób myślenia – mówi dr hab. inż. Małgorzata Grądzka-Dahlke, prof. PB – laureatka Konkursu na Najlepszego Dydaktyka Wydziału Mechanicznego w 2023 roku. – Uczę swoich studentów, że są inżynierami, bo wybrali nauki ścisłe i mają pewien sposób myślenia. Jeśli mamy zadanie, to trzeba je rozwiązać, a takie konkretne rozwiązywanie jest obarczone dużą odpowiedzialnością.  

Wielu studentów nie ogranicza się wyłącznie do zaliczania kolejnych przedmiotów. W uczelni działa ponad 60. kół naukowych.

–  Dla mnie bycie inżynierem to jest przede wszystkim łączenie wiedzy naukowej z praktyką – mówi inż. Marcin Czubaszek – prezes Studenckiego Koła Naukowego Analizy Danych w Biznesie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. – Z jednej strony mamy teorię i o tej teorii nie powinno się zapominać i nie powinno się jej traktować po macoszemu ponieważ właśnie z teorii wynika rozwiązywanie faktycznych problemów, ale z drugiej strony teoria bez podejścia praktycznego, bez oparcia o rzeczywistość, będzie jednak wiedzą bardzo książkową i właśnie w przypadku bycie inżynierem to jest umiejętność łączenia teorii z praktyką, z rzeczywistym problemem.  

 

Misję bycia inżynierem zrównoważonego rozwoju propaguje dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

– Bycie inżynierem to jest wykorzystywanie myśli technicznej myśli w codziennym życiu, łączenie aspektów społecznych i co ciekawe, bycie inżynierem przydaje mi się w zarządzaniu ponad 100-osobowym zespołem – mówi dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej

Mottem imprezy, która za sprawą Naczelnej Organizacji Technicznej wpisuje się w światowe obchody święta inżynierów było: „Zmieniając świat ku Zrównoważonej Przyszłości. Inżynieria z Pasją”.

– Bycie inżynierem jest dla mnie sposobem na życie – mówi mgr inż. Paweł Mytnik, Prezes FSNT NOT w Białymstoku. Zaczynał od technikum elektronicznego, na studiach w Politechnice Warszawskiej składał z kolegami telewizory w akademiku. Po studiach zaczął pracę w białostockiej Unitrze-Biazet, w dziale konstrukcji.

– Tam zaproponowałem produkcję telewizora przenośnego i pomysł został przyjęty – zostałem konstruktorem prowadzącym tego telewizora – opowiada Mytnik. – Pracowałem przy nim od pierwszej kreski na papierze do wdrożenia tego telewizora w produkcji . Później byłem pełnomocnikiem do spraw wdrożenia, pełnomocnikiem do spraw eksportu tego telewizora. O dziwo było trochę tego eksportu do Wielkiej Brytanii, do Hiszpanii, do Libanu i w parę innych miejsc.  W domu też człowiek myśli po inżyniersku. Czasem żona się denerwuje, bo trzeba coś zrobić, a ja dojrzewam do tematu, bo trzeba przemyśleć jak to zrobić, a nie na hurra od razu robić –  to jest to inżynierskie podejście.

– Inżynierów charakteryzuje to, że potrafią się dogadać, myślą zwięźle, krótko i na temat i bardzo dobrze współpracujemy ze sobą w ramach organizacji inżynierskich – sumuje Prezes FSNT NOT w Białymstoku.

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej bada i wdraża rozwiązania w zakresie przekształtników, dzięki którym energia elektryczna wytworzona w różnych źródłach odnawialnych (np. OZE) może być przekształcana w inny rodzaj energii. W uczelni działa też Elektrownia Hybrydowa oraz Centrum INNO-EKO-TECH, w którym prowadzone są badania dotyczące odnawialnych źródeł energii, budownictwa energooszczędnego oraz ochrony środowiska.

Politechnika Białostocka prowadzi 30 kierunków inżynierskich, w tym szereg związanych z równoważonym rozwojem. Są to m.in. ekoenergetyka, inżynieria środowiska, biotechnologia,  leśnictwo, pośrednio także  elektrotechnika, inżynieria biomedyczna, czy energetyka cieplna, kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oraz Wydział Mechaniczny.

 

Program:

10-10:15 – Uroczysta inauguracja Światowego Dnia Inżyniera w PB

10:15 – 10:30 – Politechnika Białostocka na drodze do zrównoważonego rozwoju 2023

10:30 – 11:00 – Szymon Wojciechowski: Proces budowania jako gra i jak ma grać w tę grę inżynier, by projektować nowocześnie i w sposób zrównoważony?

11:00 – 12:00 Rola inżyniera w rozwoju zrównoważonej gospodarki – panel dyskusyjny

12:00 – 12:20 Zrównoważony rozwój okiem młodego inżyniera: Prezentacja Koła Naukowego Rolka przy Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

12:20 – 13:20 Kształcenie Inżyniera Przyszłości – panel dyskusyjny

 

Pełny program: https://pb.edu.pl/swiatowy-dzien-inzyniera/