// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Nasze studenckie koła naukowe to wulkany kreatywności, ambicji i innowacji. Nic dziwnego, że ich projekty doceniane są na arenie ogólnopolskiej.

W 13. edycji ogólnopolskiego konkursu dla kół naukowych StRuNa wyróżnienia otrzymały koła naukowe: Orthos z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz DROGOWIEC z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

 

W konkursie wyłoniono laureatów w 11 kategoriach konkursowych. SKN Orthos odniosło podwójny sukces. Otrzymało dwa wyróżnienia! Pasjonaci inżynierii biomedycznej zostali nagrodzeni w jednej z najbardziej cennych kategorii – Koło Naukowe Roku 2023. Tym samym znaleźli się w gronie 6 najlepszych studenckich kół w Polsce.

Jury konkursowe doceniło także ich projekt „Stolik do rehabilitacji osób starszych”, przyznając wyróżnienie w kategorii StRuNa-TECH. Urządzenie jest nowoczesnym odpowiednikiem maszyn rehabilitacyjnych. Jego blat wyposażony jest w 4 bezprzewodowe wymienne moduły, które indywidualnie można dopasować do potrzeb użytkowników. Pozwalają one na ćwiczenie czynności, takich jak szybkość reakcji, zapamiętywanie schematów, zdolności manualne i kontrola skurczów mięśni. Moduły podłączone są do systemu umożliwiającego gromadzenie danych koniecznych do oceny postępu pacjenta. Ze względu na swoją innowacyjną formę stolik jest przydatnym urządzeniem do wspomagania terapii w ośrodkach psychogeriatrycznych. Opiekunem koła jest dr inż. Piotr Prochor z Wydziału Mechanicznego.

Wielkie brawa należą się również miłośnikom innowacyjnych rozwiązań drogowych. W konkursie StRuNa 2023 SKN DROGOWIEC otrzymało wyróżnienie w kategorii StRuNa – Science za projekt „Innowacyjna nawierzchnia hybrydowa – efektywne rozwiązanie do budowy parkingów, przystanków autobusowych, obszarów skrzyżowań i ścieżek rowerowych”. Projekt był finansowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Studenckie Koła tworzą innowacje – II edycja”, jego Kierownikiem była dr inż. Marta Wasilewska z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Co ważne, w realizację projektu byli zaangażowani studenci zarówno studiów I, jak i II stopnia kierunku budownictwo. Jego celem było opracowanie innowacyjnej nawierzchni hybrydowej wykonanej z mieszanki mineralno-asfaltowej o nieciągłym uziarnieniu, której wolne przestrzenie wypełnia specjalna, kolorowa zaprawa. Pozwoli to wyeliminować deformacje trwałe w miejscach wyjątkowo obciążonych ciężkim ruchem (place postojowe, przystanki autobusowe) oraz uzyskać dobrą widoczność tych elementów drogi, na których występują tzw. niechronieni użytkownicy ruchu lub istnieje potrzeba podkreślenia miejsc szczególnie niebezpiecznych (ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, obszary skrzyżowań).

Studenci mieli na celu stworzenie takiej warstwy, która łączyłaby zalety nawierzchni asfaltowych i betonowych. Projekt składał się z siedmiu etapów, gdzie przeprowadzono badania umożliwiające sformułowanie wymagań technicznych projektowania i oceny jakości nawierzchni hybrydowej. Na szczególne podkreślenie zasługują pozanaukowe efekty projektu. Studenci wzięli udział w ośmiu konferencjach i seminariach organizowanych przez jednostki naukowe i stowarzyszenia branżowe, podczas których prezentowali efekty projektu. Projekt też ma na koncie nagrody, m.in. I miejsce w Bloku Architektura i Budownictwo za przygotowanie i prezentację referatu podczas VIII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

Gratulujemy Studentom i ich Opiekunom! Czekamy na kolejne osiągnięcia i genialne pomysły!

Na Gali Finałowej Konkursu StRuNa 2023, który obył się w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych naszą uczelnię i swoje koła naukowe reprezentowali:  Kacper Snarski, Jan Orzechowski i doktorantki: Anita Gryko i Dominika Nowińska (SKN Orthos) oraz Julia Koleśnik i Dawid Szatyn (SKN DROGOWIEC).  

Brawo!

Więcej o studenckich kołach naukowych Politechniki Białostockiej znajdziecie na stronie 

Więcej o konkursie StRuNa 2023

Zapraszamy do obejrzenie galerii zdjęć: