// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Norwegia, Hiszpania, Portugalia, a może Włochy? Studenci Politechniki Białostockiej mogą przebierać w ofercie studiów zagranicznych! Podczas Erasmus+ Days mieli okazję dowiedzieć się, jak dołączyć do najpopularniejszego na świecie programu wymiany międzynarodowej. Od 16 do 18 października 2023 r. na wszystkich wydziałach uczelni odbywały się spotkania i prezentacje, adresowane do studentów zainteresowanych udziałem w programie Erasmus+.

Erasmus+ Days to cykliczne wydarzenie promujące udział Politechniki Białostockiej w programie mobilności akademickiej oraz liczne projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. Dzięki aktywności uczelni w programie Erasmus+ studenci mogą podjąć naukę na ponad 340 uczelniach partnerskich na całym świecie! Ponadto Politechnika Białostocka realizuje umowy o podwójnym dyplomowaniu w 24 uczelniach zagranicznych; studiując jeden lub 2 semestry za granicą i realizując ustalony program, studenci mogą uzyskać dwa dyplomy: Politechniki Białostockiej oraz uczelni zagranicznej.

Erasmus+ to program szczególny, ponieważ każdy, kto wziął w nim udział, był z tego zadowolony. To program przyjazny, dający korzyści zarówno studentowi, pracownikowi, ale także uczelni. Udział w nim sprzyja rozwojowi każdego z nas – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

W samym semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 na studia za granicą zdecydowało się 97 studentów Politechniki Białostockiej. Najwięcej uczy się obecnie na uczelniach w Portugalii (44), Hiszpanii (32) oraz Włoszech (14). W dalszej kolejności są ośrodki akademickie na Cyprze, w Czechach, Turcji, Belgii, czy Litwie. Żeby zachęcić studentów do jeszcze większej aktywności w Programie Erasmus+ pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Politechniki Białostockiej wraz z organizacją studencką Erasmus Student Network organizują cyklicznie Erasmus Days. Seria spotkań i prezentacji ma przekonać niezdecydowanych, a tym studentom, którzy zdecydowali się na zostanie Erasmusem, przypomnieć o terminach rekrutacji. Na każdym z wydziałów studenci mogli odwiedzić stoiska i otrzymać pakiet praktycznych informacji na temat toku studiów na uczelniach zagranicznych oraz korzyści, jakie przynosi wyjazd w ramach studenckiej wymiany. Mieli też okazję poznać wydziałowych koordynatorów programu Erasmus+ w Politechnice Białostockiej, czyli pracowników uczelni, którzy będą ich wspierać w kontaktach bezpośrednich z uczelnią zagraniczną.

Program Erasmus+ jest bardzo atrakcyjny, zarówno dla studentów wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających na Politechnikę Białostocką. Takie studia to okazja to wspaniała przygoda, okazja do rozszerzenia siatki znajomych o przyjaciół z całego świata, sprawdzenie samego siebie – jak sobie poradzę za granicą, a także porównanie poziomu kształcenia inżynierów w Polsce i za granicą. Zostają wspomnienia i doświadczenia na całe życie! – przekonuje mgr inż. Małgorzata Zdrodowska, koordynator programu Erasmus+ na Wydziale Mechanicznym Politechnice Białostockiej.

Studenci powracający ze stypendium potwierdzają, że wymiana studencka to okazja do poznania ciekawych miejsc, ludzi, ich kultury oraz szlifowania języka obcego. Zagraniczne studia dają możliwość odkrycia własnych możliwości i pokonania słabości. Student zyskuje doświadczenie, niemożliwe do zdobycia w inny sposób.

Wziąłem udział w Erasmusie i pojechałem na Uniwersytet Sapienza w Rzymie. We Włoszech spędziłem jeden semestr i to, co najbardziej mi się podobało, to znajomości, które miałem okazję tam nawiązać. Poznałem ludzi z przeróżnych stron świata. Same zajęcia nie były aż tak trudne, jedyny problem, to specjalistyczne słownictwo, którego na co dzień nie używamy mówiąc w języku angielskim. Wspaniale było też poznać Rzym od środka – powiedział Jakub Budnik, student Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Klaudia Radziszewska na co dzień studiuje kierunek zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. W programie Erasmus+ wzięła udział już dwa razy.

Moje pierwsze doświadczenie z Erasmusem, to były praktyki w hotelu na greckiej wyspie Zakintos. Drugi raz – wymiana studencka na Politechnice w Viana do Castelo, w Portugalii. Polecam Erasmusa każdemu, nawet jeśli na początku wydaje się to trudne i poza naszą strefą komfortu. Podczas swoich wyjazdów miałam okazję poznać wielu ludzi, reprezentujących różne kultury, światopoglądy, religie. Uważam, że to najlepszy sposób na to, żeby nauczyć się czegoś o świecie. To przyjaźnie na całe życie. Po powrocie do Białegostoku już zdążyłam spotkać się z moimi przyjaciółmi w różnych częściach Europy – mówiła Klaudia Radziszewska.

(mr)