// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zwolnienia z konkursu świadectw

Zwolnienia z konkursu świadectw

Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:
 1. Zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 2. Uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym,
 3. Złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł wystawionego przez:
  1. Organizatora konkursu/olimpiady,
  2. Organizatora mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy,
 4. Zdadzą egzamin wstępny na kierunkach, na których on obowiązuje.
Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej, z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani:
 1. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego,
 2. Laureaci konkursów międzynarodowych,
 3. Laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką,
 4. Uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką mogą zostać przyjęci na studia z pominięciem konkursu świadectw tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz uczestnicy i medaliści zawodów sportowych przyjmowani będą na pierwszy rok studiów z pominięciem konkursu świadectw na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej.

Wykaz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw wraz z kierunkami, na których są one uznawane:
Wykaz konkursów międzynarodowych:

L.p. Nazwa konkursu – Organizator konkursu Kierunki studiów

 1. Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych – International Association for Statistical Education (IASE) wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej

 

Wykaz ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką:

L.p. Nazwa konkursu – Organizator konkursu Kierunki studiów

 1. Matematyka Stosowana  wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej
 1. EL – ROBO – MECH  wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrycznym
 1. Konkurs Matematyczny  Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
 1. Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym Wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
 1. Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu kierunek architektura krajobrazu
 1. Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna  kierunek Inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej kierunek leśnictwo
 1. Biznes za milion wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania
 1. Ogólnopolski Konkurs o Indeks Wydziału Informatyki PB w ramach Białostockiego Testu Informatyków wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
 1. Niesamowita Maszyna wszystkie kierunki studiów prowadzone na wydziałach: Architektury, Budownictwa i Nauk o Środowisku, Elektrycznym, Inżynierii Zarządzania, Mechanicznym
 1. Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Inżynierii Zarządzania