// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
19 grudnia 2023 roku w Kinie Ton w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Inicjatyw Lokalnych i Młodzieżowych. 1 miejsce w kategorii inicjatywy młodzieżowej zdobyło Studenckie Koło Naukowe Orthos z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. SKN Orthos, którego opiekunem jest dr inż. Piotr Prochor, otrzymało nagrodę o wartości 800 zł.

Zespół: Jakub Kuczyński, Anita Gryko, Dominika Nowińska wystartował w konkursie z projektem „Zwiększanie świadomości społecznej o problemach osób z niepełnosprawnością ruchową”.

Inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat problemów osób z niepełnosprawnościami. Zespół podzielił działania na dwie główne części. Pierwszym etapem było poszerzenie swojej wiedzy poprzez udział w targach medycznych oraz wizytę w Centrum Nauki. To doświadczenie umożliwiło lepsze zrozumienie wyzwań, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. W drugiej części inicjatywy skoncentrowano się na prezentacjach i warsztatach, które zostały przeprowadzone na uczelniach, w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Podczas prezentacji przedstawiono krótko problemy, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami oraz omówiono potencjalne sposoby ich rozwiązania. Warsztaty natomiast miały na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat niepełnosprawności oraz praktyczne ukazanie trudności, jakie codziennie napotykają osoby z ograniczeniami ruchowymi – na przykład poprzez pokonanie toru przeszkód na wózku inwalidzkim.

Głównym celem konkursu „Najlepsza Inicjatywa Młodzieżowa Roku” jest promocja najlepszych Inicjatyw Młodzieżowych zrealizowanych w ramach projektu Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie. Celem szczegółowym konkursu ogłoszonego przez Operatorów jest aktywizacja i integracja środowisk młodzieżowych oraz promocja aktywności obywatelskiej, w tym wymiana doświadczeń wśród działających na terenie województwa podlaskiego organizacji młodzieżowych. Laureatem konkursu organizowanego w ramach głosowania internetowego zostaje inicjatywa, która uzyska największą liczbę głosów.