// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Już po raz trzeci w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia – ale pierwszy raz w Politechnice Białostockiej – odbyła się Konferencja Kół Naukowych. Spotkanie było okazją do prezentacji dorobku piętnastu studenckich organizacji, działających w trzech uczelniach tworzących sieć: Politechnice Białostockiej, Politechnice Lubelskiej i Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Choć nie raz zdarzało im się rywalizować w krajowych i międzynarodowych zawodach i konkursach, tym razem studenci skupili się na poszukiwaniu obszarów, w których mogliby współpracować. W międzyuczelnianym networkingu zauważyli szansę na wzmocnienie potencjału kół naukowych oraz rozwijanie nowych przedsięwzięć z zakresu kształcenia, nauki i komercjalizacji.

– Podczas tej konferencji studenci mają możliwość wymienić się informacjami, podzielić dobrymi praktykami, nawiązać znajomości, które mogą w przyszłości posłużyć realizacji wspólnych międzyuczelnianych projektów badawczych. Na tym nam najbardziej zależy. Wzajemne inspirowanie się doprowadzi do jeszcze bardziej kreatywnych oraz innowacyjnych działań. To także duży krok w kierunku inicjatyw prowadzących do pozyskania środków na wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, na działania studenckich kół naukowych – podkreślał dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

Wspólnie z dr. inż. Michałem Charlakiem – prodziekanem ds. studenckich Wydziału Matematyki i Informatyki Technicznej Politechniki Lubelskiej, dr. Pawłem Bełchem – opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Logistykow LogON Politechniki Rzeszowskiej oraz dr inż. Katarzyną Kalinowską-Wichrowską, prodziekan ds. rozwoju i współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej oficjalnie otworzył on III Konferencję Kół Naukowych Politechnicznej Sieci Via Carpatia w Białymstoku. Uroczystość odbyła się 16 listopada 2023 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

– Oczywiście, jeżeli spojrzymy na nasze trzy uczelnie techniczne, to zobaczymy, że wiele nas łączy. Podobne są obszary działań naszych wydziałów, podobne są obszary zainteresowań naszych kół naukowych. Konferencje, taka jak ta w Politechnice Białostockiej, są oczywiście okazją do rywalizacji studentów: do pokazania czym się zajmują, kto jest w czym lepszy. Ale przede wszystkim ma integrować środowisko studenckie. Ta wymiana doświadczeń, która będzie tu miała miejsce, zaowocuje później zarówno na uczelni, jak i w pracy zawodowej. A sieć kontaktów, która tu powstanie, będzie bardzo przydatna – mówił dr inż. Michał Charlak z Politechniki Lubelskiej.

– Po Konferencjach Kół Naukowych w Lublinie i Rzeszowie, spotykamy się w Politechnice Białostockiej. Dziękujemy za to zaproszenie! Politechnikę Rzeszowską reprezentują tu studenci z pięciu wydziałów naszej uczelni. Działalność, którą podejmują w ramach kół naukowych jest interdyscyplinarna. Każde koło prowadzi inne projekty i zagadnienia badawcze. Co jest wspólne – to nasze starania, żeby tę aktywność badawczą prowadzić we współpracy z praktyką i dokumentować ją w formie pomostu pomiędzy edukacją a biznesem. Chodzi zarówno o to, żebyśmy mogli obserwować wymierne efekty i korzyści z naszej pracy, ale też przygotować się do wymagań potencjalnych przyszłych pracodawców. Dzisiaj również tego studenci oczekują od swojej uczelni – działań, które przydadzą się im w praktyce, w przyszłej pracy zawodowej – mówił dr Paweł Bełch z Politechniki Rzeszowskiej.

– Podczas Konferencji usłyszymy czym zajmują się studenckie koła naukowe, jakie mają osiągnięcia. Ale to spotkanie ma też ważny wymiar naukowy, bo w trakcie kolejnych sesji usłyszymy przygotowane przez studentów referaty. Wystąpienia naukowe studentów zostaną zebrane w monografię wieloautorską, której wydanie panujemy już w przyszłym roku. Będzie to ważna publikacja dokumentująca poziom kompetencji nabytych przez studentów podczas realizacji innowacyjnych projektów kół naukowych – dodawała dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska z Politechniki Białostockiej.

Studenckie koła naukowe są gejzerem kreatywności i akademickiej przedsiębiorczości! To w nich powstają prototypy łazików marsjańskich, konstrukcje robotów mobilnych, czy pojazdów, które zachwycają pomysłowością zastosowanych rozwiązań technicznych. Studenci opracowują ekologiczne materiały budowlane, we współpracy z przedsiębiorstwami rozwiązują problemy logistyczne, starają się wymyślić rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami. Jednoczą ludzi o podobnych zainteresowaniach, stwarzają kreatywną przestrzeń do rozwijania wiedzy, pasji i kompetencji miękkich – studenckie koła naukowe to ważny element życia akademickiego, a także ogromny potencjał, który warto wzmacniać. W Politechnice Białostockiej funkcjonuje ich ponad 60!

Ze strony Politechniki Białostockiej udział w III Konferencji Kół Naukowych Politechnicznej Sieci Via Carpatia udział wzięły:

 • SKN „ROLKA” z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku
 • SKN „W sieci rzeczy” z Wydziału Elektrycznego
 • SKN Twórców Gier VECTOR z Wydziału Informatyki
 • SKN „ORTHOS” z Wydziału Mechanicznego
 • SKN Robotyków, sekcja: Argo (analogów łazików marsjańskich) z Wydziału Mechanicznego

Politechnikę Lubelską reprezentowały:

 • SKN Mechatronik
 • SKN Robotyzacji i Zastosowań Informatyki
 • SKN Energetyki Odnawialnej „Grupa Ogniwo”
 • SKN Technologii Budownictwa „Aedificatio”
 • SKN Zarządzania Produkcją.

Natomiast z Politechniki Rzeszowskiej przyjechały:

 • SKN LogON
 • SKN Drogowców
 • SKN „Insert”
 • SKN Lotników
 • SKN Something About IT Security.

Konferencja Kół Naukowych w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego to ważna część realizacji obszaru „Kształcenie”, którego koordynatorem jest Politechnika Białostocka. Trzecia, białostocka edycja Konferencji, rozpoczęła się w środę 15 listopada 2023 r. uroczystą kolacją. Właściwe obrady i prezentacje kół naukowych odbyły się 16 listopada. Uczestnicy konferencji w krótkich wystąpieniach pochwalili się swoimi najlepszymi osiągnięciami i realizowanymi projektami. Kolejna była sesja naukowa oraz networkingowa. Natomiast 17 listopada studenci mieli okazję zwiedzić Białystok oraz obejrzeć ekspozycje w Muzeum Pamięci Sybiru. Program Konferencji koordynował Dział Spraw Studenckich w pionie Prorektora ds. Studenckich Politechniki Białostockiej.

Wydarzenie honorowymi patronatami objęli: Minister Edukacji i Nauki, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej. Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patronat medialny: TVP3 Białystok, Radio Akadera, Polskie Radio Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, portal BiałystokOnline

Szczegóły na: viacarpatia/trzecia-konferencja-kol-naukowych/

(mr)