// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Natalia Surdykowska i Jakub Trusiewicz zdobyli pierwszą nagrodę w konkursie na “Projekt zagospodarowania terenu zieleni w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym”. Zwycięzcom gratulował talentu  prezydent Białegostoku.
 

Przedmiotem konkursu był projekt zagospodarowania terenu zieleni w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym. Teren ten znajduje się pomiędzy głównymi budynkami BPN-T. Obecne zagospodarowanie tego terenu nie spełnia oczekiwań użytkowników, stąd potrzeba zaprojektowania nowej koncepcji w formule terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.

 

– Zgodnie z decyzją środowiskową okazało się, że musimy wyciąć część zieleni, która stoi na przeszkodzie skutecznej ewakuacji, tarasuje drogi pożarowe – wyjaśniała zamysł organizacji konkursu Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego parku Naukowo-Technologicznego. – Skoro od kilku lat mamy doskonała współprace z Politechniką Białostocką, pomyśleliśmy, żeby zaprosić kreatywnych studentów do współpracy przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania tego terenu.

Najlepsi okazali się Natalia Surdykowska i Jakub Trusiewicz studiujący na V semestrze Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Byli jednym z 22 zespołów, jakie przystąpiły do zamkniętego konkursu.

– Prace oceniam bardzo wysoko  – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białegostoku. – Widać, że młodzi ludzie mają talent i że są dobrze uczeni. I dziękował za zaangażowanie władzom Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. – To wszystko spowoduje, że nasze miasto będzie w tej części piękniejsze – stwierdził Truskolaski.

Natalia Surdykowska i Jakub Trusiewicz zostali nagrodzeni przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny kwotą 1000 zł.

– W naszym projekcie zachowaliśmy jak najwięcej elementów zastanych, tak by przyszła inwestycja pochłonęła jak najmniej nakładów – wyjaśniał Jakub Trusiewicz, student Wydziału Architektury, współautor zwycięskiej koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy budynkami BPN-T. – Środkową część podzieliliśmy na trzy obszary: na górnym umieściliśmy krzewy kwietne, drugi obszar to miejsce pracy pod chmurką zasłonięte drzewami, by stworzyć jak najbardziej prywatne warunki, najniżej zaplanowaliśmy łąkę kwietną. Chcemy, żeby było sporo nasadzeń, co poprawi warunki pochłaniania wody.

– To nie jest pierwszy konkurs, w którym wystartowali studenci Politechniki Białostockiej – powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent miasta Białegostoku. – Przypominam piękne prace, jakie dotyczyły możliwości wykonania zewnętrznej windy przy budynku Muzeum Wojska w Białymstoku przy ulicy Kilińskiego.

Studenci V semestru Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej nie mieli łatwego zadania. W ramach przedmiotu „Architektura krajobrazu i terenów zieleni” musieli przeprowadzić inwentaryzację stanu istniejącego, wykonać analizy przedprojektowe, stworzyć koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz rozwiązania szczegółowe, wyjaśniające ideę projektową.

– Jako BPN-T jesteśmy jednostką budżetową, przy wyborze zwycięskiej pracy musieliśmy się kierować racjonalnością, spełnieniem zapisów decyzji środowiskowej, budżetem, jakim dysponujemy i wykonalnością takiego projektu w przyszłości, stąd jestem przekonana że oceny, jakie studenci dostali podczas zajęć są inne niż wyniki prac naszej komisji konkursowej – wyjaśniała Daszuta-Zalewska. W skład kapituły wszedł dr hab. inż. arch. Aleksander Asanowicz, prof. PB, Dziekan Wydziału Architektury oraz dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB z Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury. – Nasze spojrzenie było bardziej racjonalne, chociaż bardzo nam się podobały prace wyjątkowe pod względem artystycznym – dodała Daszuta-Zalewska.

Sam studenci przyznają, że prace koleżanek i kolegów były ciekawsze, niż ich własny projekt.

– Osobiście uważam, że były lepsze praca, być może wygraliśmy, bo nasz projekt był bardziej ekonomiczny – zastanawiał się Jakub Trusiewicz.

– Głównym problemem zastanego terenu był brak jego trójwymiarowości – opowiadał Krystian Moczulski, student Wydziału Architektury, współautor jednej z dwóch wyróżnionych koncepcji. – Podzieliśmy teren na sekcje, z których najwyższa byłaby wyniesiona o 1,5 metra wyżej, w zależności od układu. Każda z sekcji byłaby podzielona na trzy części i miała inny rodzaj zieleni – na najniższym – zieleń wysoka, na najwyższym – zieleń niska. Stworzylibyśmy przestrzeń zamkniętą otoczoną drzewami, które nie byłyby najwyższym punktem. Krystiana w pracy graficznej wspierał Mateusz Modzelewski, tworzył wizualizacje w 3D. Studenci przyznają, że wykonanie prac było bardzo czasochłonne.

– Musiałem wstawić wiele kolorów roślin, to było bardzo pracochłonne – opowiadał Modzelewski. Bo studenci chcieli wykorzystać roślinność, która kwitnie na fioletowo i żółto. – Żeby odróżnić ją od innych parków w mieście – wyjaśniał Moczulski.

Studenci wykonywali widoki/wizualizacje z lotu ptaka, z pozycji człowieka, przekroje, detale małej architektury, pokazujące rośliny (gatunki, pokroje, barwę), dobór nawierzchni i oświetlenia wraz z kolorystyką rozwiązań a także projekt zieleni w skali 1: 200 wraz z doborem roślin, wymiarowany oraz tabela gatunków wraz z przykładami.

Kapituła konkursu wyróżniła również pracę zespołu Pauliny Bartoszewicz, Magdaleny Bereźniak i Kingi Wiśniewskiej. Obydwa wyróżnione zespoły otrzymały po 500 zł.

Nagrody pieniężne ufundował Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, a w jury pracowali przedstawiciele Parku, Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Wydziału Architektury PB.

Kryteria oceny punktowej prac to: 

  1. Funkcjonalność zaproponowanego rozwiązania.
  2. Wykonalność projektowanej koncepcji.
  3. Stopień ingerencji w istniejącą infrastrukturę.
  4. Wpisanie się w istniejącą formułę architektoniczną obiektu.
  5. Realizacja wytycznych dotyczących nowych nasadzeń.
  6. Planowany koszt ewentualnej realizacji.

(jd)