// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Stypendia Ministra Nauki dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 zostały przyznane! W gronie 386 laureatów z całej Polski mamy szóstkę studentek i studentów z Politechniki Białostockiej. Trzy stypendystki kształcą się na kierunku architektura, student – na kierunku automatyka i robotyka, kolejne dwie studentki – na kierunku zarządzanie. Paulina Bartoszewicz, Magdalena Bereźniak, Kinga Wiśniewska, Paweł Kusznier, Ewa Potmalnik, Valiantsina Yarmak otrzymają wyróżnienie finansowe w wysokości 17 tys. zł. Gratulujemy!

Laureatki stypendium Ministra Nauki z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej to: Paulina Bartoszewicz, Magdalena Bereźniak, Kinga Wiśniewska. Wszystkie panie studiują na V roku kierunku architektura.

Paulina Bartoszewicz zaangażowała się na studiach w prace Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego CAVE. Uczestniczyła w projektach, które realizowało koło w tym w prototypowaniu historycznych pieczęci ze zbiorów Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz projektowaniu aplikacji. Wzięła aktywny udział w międzynarodowej konferencji DARE (Digital Architecture Research Dare). Jest współautorką artykułu do czasopisma „Architecturae et Artibus” na temat zabudowań rolniczych wybudowanych techniką ubitego materiału.

Magdalena Bereźniak została doceniona przez ekspertów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za aktywność podczas studiów (SKN CAVE), udział w projektach uczelnianych, krajowych i międzynarodowych, a także międzynarodowej konferencji DARE (Digital Architecture Research Dare) dotyczącej badania użyteczności projektowanych mebli w technologii VR. Stypendystka jest współautorką artykułu naukowego pt. „Rammed earthen farm buildings in Tworkowice, Ciechanowiec commune, N-E Poland” (wizja lokalna, wykonanie części dokumentacji fotograficznej, badanie stanu technicznego wybranych budynków oraz dokonanie ich inwentaryzacji), która znalazła się w materiałach pokonferencyjnych DARE.

Kinga Wiśniewska również dołączyła na studiach do Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego CAVE. Jej zainteresowania najnowszymi cyfrowymi rozwiązaniami w architekturze potwierdza aktywny udział w międzynarodowej konferencji DARE (Digital Architecture Research Dare). Studentka jest również współautorką artykułu do czasopisma „Architecturae et Artibus” na temat zabudowań rolniczych wybudowanych techniką ubitego materiału.

Paweł Kusznier studiuje na II stopniu kierunku automatyka i robotyka Wydziału Mechanicznego. Jest autorem licznych artykułów w czasopismach naukowych, a także współautorem monografii. Uczestniczył w projektach badawczych i konkursach o wysokim prestiżu i zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem Koła Naukowego Robotyków, a w jego strukturach drużyny Białystok Dynamics, która zajmuje się konstruowaniem analogów łazików marsjańskich.

Lista jego osiągnięć to:

  • Współautorstwo artykułu naukowego „Influence of geometry of HUD optical system on screen luminance distribution” oraz „Analiza właściwości optycznych materiałów typu smart glass w zakresie możliwości zastosowania do cieniowania wnętrz budynków oraz ograniczenia zanieczyszczenia światłem”,
  • Współautorstwo rozdziału monografii „Application Possibilities of Using Smart Glass Materials for Shading Sunlight Control”,
  • I miejsce w kategorii Freestyle na międzynarodowych zawodach EastROBO 2021
  • II miejsce w kategorii Freestyle na VI międzynarodowych zawodach robotów ROBOmotion 2021, Rzeszów,
  • I miejsce w kategorii Freestyle na międzynarodowych zawodach robotycznych XIII Robotic Arena, Wrocław,
  • III miejsce w kategorii „Freestyle Showcase” na międzynarodowych zawodach RoboChallenge XIII 2022, Rumunia
  • nagroda specjalna za najwyższy poziom techniczny oraz zastosowane innowacje na zawodach Maker Robotics Challenge 2023, Tajlandia
  • III miejsce w kategorii Free Style All Ages League na 11 zawodach Robotics Champioship International 2023, Rumunia
  • Realizacja projektu w ramach IV programu „Studenckie kota naukowe tworzą innowacje”.

Ewa Potmalnik ze studiów II stopnia na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie w biznesie aktywnie uczestniczy zarówno w życiu uczelni, jak projektach krajowych i międzynarodowych. Jest współautorką publikacji naukowych: artykułów, rozdziału w monografii naukowych. Ma na koncie wygłoszenie licznych referatów naukowych, w tym w języku angielskim. Autorskie referaty w języku angielskim wygłaszała m.in. na międzynarodowej konferencji naukowo- praktycznej pt. ,,A country that is good to live in”, organizowanej przez Uniwersytet Nauk Stosowanych w Utena (Litwa), na międzynarodowej konferencji naukowej „Challenges in Sustainable Development – Theory and Practice” organizowanej przez Politechnikę Białostocką. Jest współautorką artykułów naukowych publikowanych m.in. w miesięczniku ,,Marketing i Rynek” (Journal of Marketing and Market Studies); w kwartalniku ,,Akademia Zarządzania11 opublikowanego w numerze 5(4)/2021 (Academy of Management; ISSN 2544- 512X). Wśród jej osiągnięć warto też wymienić współautorstwo rozdziału w monografii „Wpływ tutoringu na sytuacja Tutee na przykładzie Politechniki Białostockiej, Tutoring na uczelni technicznej – inspiracje dla tutorów i tutees”.

Valiantsina Yarmak studiuje na II stopniu na kierunku zarządzanie, specjalność Rachunkowość I Zarządzanie Finansami ACCA. Do jej największych osiągnięć w czasie studiów należą wystąpienia na konferencjach międzynarodowych i krajowych, a także publikacje naukowe w wysoko punktowanych czasopismach, m.in. „Research themes on the quality of public services exemplified by healthcare services — a bibliometric analysis” w czasopiśmie Engineering Management in Production and Services oraz „Evaluation of the healthcare service quality — implementation of SERVQUAL method” w miesięczniku Marketing i Rynek.

Stypendystów Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 wybrano spośród kandydatów przedstawionych przez rektorów polskich uczelni. Z 1068 wniosków warunki otrzymania stypendium spełniało 1048. Szef resortu Dariusz Wieczorek, na podstawie rekomendacji Zespołu, przyznał stypendia 386 studentkom i studentom.

Zgłoszenia były oceniane przez specjalny Zespół doradczy składający się z reprezentantów wszystkich dyscyplin naukowych i artystycznych. Obowiązywała przy tym zasada równego traktowania dyscyplin naukowych i artystycznych. Stypendium otrzymali najlepsi studenci reprezentujący niemal wszystkie (50 z 55) dyscypliny.

Wszyscy dostaną jednorazowe stypendium w wysokości 17 tys. zł. Łącznie w roku akademickim 2023/2024 na stypendia przeznaczono przeszło 6,5 mln zł.

Lista studentów nagrodzonych stypendiami Ministra Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04)

(mr)