// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Grupa niemal 80 studentów IV semestru architektury Politechniki Białostockiej realizuje programowe, wakacyjne praktyki inwentaryzacyjno-urbanistyczne w Supraślu. Są one koniecznie do zaliczenia drugiego roku studiów. To część składowa semestru, mimo że są już wakacje.

Efektem dwutygodniowych praktyk będą mapy inwentaryzacyjne, gdzie znajdą się wszystkie informacje dotyczące inwentaryzowanego obszaru. Mapy te stanowić będą bazę wyjściową do zajęć na różnych przedmiotach, m.in. z architektury krajobrazu. Z opracowań skorzystają też urzędnicy, mapy mogą bowiem posłużyć do opracowania np. planów miejscowych.

– Jak co roku realizujemy praktykę programową, wakacyjną, która polega na uczeniu się przez studentów wykonywania inwentaryzacji urbanistycznej. Jesteśmy w Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, więc zajmujemy się zespołami przestrzennymi o dość dużej skali. Są to zespoły budynków, pewne zespoły przestrzenne, które wchodzą w skład struktury miasta. Studenci zanim zaczną je próbować kształtować, to muszą najpierw nauczyć się rozpoznawać ich pewne elementy strukturalne, nauczyć się metod właśnie inwentaryzowania, czyli opisywania i rejestrowania stanu istniejącego, po to żeby później mieć materiał do projektowania. Tym samym oswajają się z tą skalą, poznają te elementy strukturalne, poznają różne typy elementów, które wchodzą w skład tych struktur – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. PB, kierownik Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Dwutygodniowe praktyki rozpoczęły się od wizyty w terenie, gdzie studenci zapoznawali się z jego charakterystyką i zbierali dane. Do zbierania danych służyła im karta inwentaryzacji urbanistycznej, na której studenci odnotowywali wszystkie elementy spotkane w przestrzeni. Wszystkie te elementy są następnie przenoszone na mapę. W ten sposób powstaje kolorowa mapa inwentaryzacji urbanistycznej. Kolejnym krokiem jest narysowanie elewacji ulic, tzw. pierzei. Taka pierzeja odzwierciedla przestrzeń oraz całą zabudowę inwentaryzowanych fragmentów. Studenci obfotografują także cały inwentaryzowany obszar, a także tworzą odręczne szkice zinwentaryzowanego obszaru.

– Praktykę tegoroczną odbywamy w Supraślu na zaproszenie władz miasta, aby zinwentaryzować fragmenty wskazane przez władze i urzędników. Obszary te będą bowiem wymagały opracowania nowego zagospodarowania, czyli dokumentów planistycznych, na podstawie których powstaną później te nowe opracowania. Praktykę odbywa cały rok, to jest 79 osób, które pracują w kilkuosobowych zespołach – wyjaśnia dr hab. inż. arch. Halina Łapińska, prof. PB z Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, kierownik praktyki.

Dlaczego Supraśl?

– Po pierwsze od lat mamy bardzo dobre kontakty z władzami Supraśla, po drugie trochę te nasze działania sprowokowała pani dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej [siedziba dyrekcji Parku mieści się w Supraślu – przyp. red.], bo już zimą zwróciła się do nas z tym, że w nowej siedzibie mają dziedziniec z zielenią i właściwie chcieli by prosić o inwentaryzację, a potem być może o jakieś pomysły od studentów dotyczące zagospodarowania tego terenu. Także myślę, że będzie to tematem jednego z przedmiotów w następnym semestrze – dodaje prof. Czarnecki.

Studenci architektury obowiązkowe praktyki mają właściwie po każdym roku nauki.

– Tych praktyk jest wiele. Ma to zbliżyć studentów do rzeczywistości, do tego jak różne oblicza ma ten zawód i tym samym te praktyki mają różny charakter. To inwentaryzacja, praktyka historyczna, czy też różne formy praktyk zawodowych. Jest to niezbędne uzupełnienie toku kształcenia – dodaje prof. Czarnecki.

Absolwenci architektury zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, dotyczącą teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury. Poznają uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Uczą się posługiwać się najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).

Galeria zdjęć z wakacyjnych praktyk studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej:

O przebiegu praktyk i ich charakterystyce opowiadają dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki i dr hab. inż. arch. Halina Łapińska z Pracowni Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej:

 

(mt)