// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
22 kwietnia 2024 r. w Politechnice Białostockiej rozpoczęła się wiosenna edycja International Staff Week. To już 12. edycja cyklicznego wydarzenia, którego celem jest zacieśnienie już istniejących oraz zbudowanie nowych relacji międzynarodowych.
 

Uczestnikami International Staff Week są przedstawiciele zagranicznych uczelni: rektorzy, nauczyciele akademiccy i pracownicy biur współpracy międzynarodowej z uczelni z Algierii, Boliwii, Bośni i Hercegowiny, Gujany, Hiszpanii, Indonezji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Nigerii, Rumuni, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu. Podczas swojego tygodniowego pobytu w Politechnice Białostockiej będą mogli zapoznać się ze specyfiką naszej uczelni, oferowanymi kierunkami i warunkami studiowania tutaj, a także obszarami badawczymi rozwijanymi przez naukowców z PB. W programie wydarzenia są również wycieczki kulturoznawcze po regonie.

– Przyjechało do nas 23 gości, reprezentujących uczelnie z 15 krajów, w tym tak egzotycznych jak Gujana, Boliwia, Indonezja, Nigeria, czy Uzbekistan. Zaplanowaliśmy dla nich wydarzenia na cały tydzień. Rozpoczynamy od spotkania z władzami Politechniki Białostockiej. Później mamy spotkanie z Prezydentem Białegostoku oraz zwiedzanie najciekawszych zabytków naszego miasta. Na kolejne dni przewidzieliśmy spotkania projektowe, warsztaty, prezentacje projektów realizowanych przez zagraniczne uczelnie partnerskie, ale także projektów prowadzonych przez naszą uczelnię. Większość uczestników tegorocznego International Staff Week to przedstawiciele kadry akademickiej, wykorzystujemy to i zapraszamy naszych studentów i pracowników na całą serię wykładów, które zaprezentują nasi goście. International Staff Week to wydarzenie promujące nie tylko naszą uczelnię, ale też i region. Zaproponowaliśmy więc naszym gościom zwiedzanie Muzeum Ikon oraz Monastyru w Supraślu. Całość zakończymy w piątek. – wylicza mgr Magdalena Kadłubowska z Działu Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowych Politechniki Białostockiej.

Celem International Staff Week jest wymiana myśli, doświadczeń oraz pomysłów na wpieranie mobilności studentów i pracowników ośrodków akademickich z całego świata. Podczas spotkania pojawiają się nowe pomysły na współpracę. Uczestnicy dyskutują o dobrych praktykach edukacyjnych, wymieniają się kontaktami. Po tygodniowym pobycie w Białymstoku, już po powrocie na macierzyste uczelnie, stają się ambasadorami Politechniki Białostockiej i rekomendują ją swoim studentom.

– International Staff Week służy przede wszystkim podtrzymywaniu kontaktów z uczelniami partnerskimi. Tworzymy tu cenną przestrzeń kontaktów interpersonalnych, które w przyszłości przekładają się na wspólne projekty międzyuczelniane, międzynarodowe. W czasie International Staff Week uzgadniane są zakresy tematyczne w zakresie dydaktyki, rozwoju nauki, czy wymiany akademickiej, do której włączamy mobilności realizowane przez wykładowców oraz studentów. Korzyści z organizowania tego typu wydarzeń jest bardzo wiele i to po obu stronach – podkreśla Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB.

W uroczystości oficjalnego otwarcia XII International Staff Week w Politechnice Białostockiej uczestniczyły:

 • dr Zofia Sawicka zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.
 • Beata Skibińska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Obie instytucje odgrywają ogromną rolę w działaniach związanych z umiędzynarodowieniem Politechniki Białostockiej.

– Państwa uczelnia świetnie radzi sobie w tym zakresie. Osobiście spotykam Panią Rektor podczas różnych spotkań związanych z umiędzynarodowieniem polskich uczelni i wiem, że to niezwykle ważny aspekt rozwoju uczelni. Politechnika Białostocka skutecznie aplikuje i realizuje projekty finansowane przez NAWA, w tym z budżetu „Welcome to Poland” oraz „Spinaker”. Jest aktywnym uczestnikiem umiędzynarodowienia – mówiła dr Zofia Sawicka.

– Politechnikę Białostocką znam jako uczelnię, która jako jedna z pierwszych dołączyła do programu Erasmus, obecnie Erasmus+. Jest instytucją bardzo aktywną i chętną do wykorzystywania możliwości, które program Erasmus stwarza. Jestem przekonana, że historia programu Erasmus nigdy się nie zakończy. Wchodzi on w swoje kolejne fazy, które uwzględniają nowe idee, nowe pomysły na wspieranie mobilności. Wszystko to, po to, żeby poprzez oferowane w programie dofinansowania, coraz skuteczniej wspierać uczelnie w rozwijaniu współpracy międzynarodowej. Cieszę się, że Politechnika Białostocka jest w gronie uczelni, która na przestrzeni lat zbudowała rozległą sieć kontaktów krajowych i zagranicznych i w pełni wykorzystuje szansę, którą oferuje program Erasmus+ dla dobra swoich studentów i pracowników – podkreśla Beata Skibińska z FRSE.

Jedna z najciekawszych imprez w ramach International Staff Week odbyła się 23 kwietnia. Podczas „Cultural stands” w holu Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB (ul. Zwierzyniecka 16) można było poznać uczestników wydarzenia i ofertę uczelni, z którymi współpracuje Politechnika Białostocka. Nieformalne rozmowy przy stoiskach umożliwiły wymianę doświadczeń, czy omówienie różnych form współpracy. Była to też okazja do skosztowania smakołyków z różnych zakątków świata.

W kolejnych dniach goście International Staff Week mieli okazję poznać Politechnikę Białostocką, uczestniczyć w spotkaniach na wydziałach, a także przeprowadzać wykłady dla studentów i pracowników PB:

22 kwietnia 2024 (poniedziałek), godz.16:00-19:00 – Wydział Informatyki, sala WA-33C/2C

 • Inclusive Development with Information and Communication Technology in Rural and Indigenous Communities – Girendra Persaud, University of Guyana, Gujana
 • Public Interest Technology and Responsible Innovation (Desiging Technology for Contextual Applications and Public Good) – – Girendra Persaud z University of Guyana, Gujana

23 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 17:00-20.00 – Centrum Nowoczesnego Kształcenia, Aula PO33 w CNK

 • Conceptualization of hydrologic and hydraulic models – Mauricio Florencio Villazón Gómez, Universidad Mayor de San Simón, Boliwia

25 kwietnia 2024 (czwartek)

9:30-11:10 – Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, WB34A (sala Rady Wydziału)

 • Technological Applications of Nano-Sized Carbon-Based Materials – Uğur Akbaba, Kafkas University, Turcja
 • Assesment of the quality of drinking water in rural water pipes of the republic – Dildora Ernazarovna Makhmudova, Tashkent Institute of Architecture and Construction, Uzbekistan
 • Microplastic pollution in terrestrial inland waters – Neval Baycan, Dokuz Eylul University, Turcja

10.15-12.00 – Wydział Inżynierii Zarządzania, sala 14KM

 • Social communications and the role of technology – Abay Kalykov, Karaganda State Technical University, Kazachstan
 • Sustainable Supply Chain Management – Niken Anggraini Savitri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonezja

10:15-12:00, Wydział Mechaniczny, aula WM-447

 • The concept of the introduction of CALS technology in to the Industry 5.0 system – prof. Mykhaylo Lobur, Lviv Polytechnic National University, Ukraina
 • Complex strain and stress, kinematics of machinery – Samson Kolawole Fasogbon, University of Ibadan, Nigeria

12:15-13:00 – Wydział Elektryczny, WE-109

 • Design of MEMS-based Sensor Materials for Electronics and Automation – Uliana Marikutsa, Lviv Polytechnic National University

26 kwietnia 2024 r., na zakończenie XII International Staff Week, Politechnika Białostocka podpisała trzy umowy o współpracy z uczelniami:

 • Tashkent University of Architecture and Civil Engineering z Uzbekistanu,
 • Karaganda State Technical University named after Abylkas Saginov z Kazachstanu,
 • University of Banja Luka z Bośni i Hercegowiny.

– Mamy z tymi uczelniami już konkretne pomysły na współpracę, zarówno w wymiarze dydaktycznym, czyli wymianie studentów na krótsze i dłuższe pobyty, jak i na realizację mobilności wykładowców akademickich. Nasi nauczyciele otrzymali już propozycje poprowadzenia wykładów w uczelniach zagranicznych w charakterze visiting professor. My także zaprosimy zagranicznych naukowców do odwiedzenia Politechniki Białostockiej. Pojawiły się również pomysły na wspólne projekty i współpracę naukową – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Relacje Politechniki Białostockiej i Tashkent University of Architecture and Civil Engineering w Uzbekistanie mają już swoją historię. W latach 2021-2022 nasze uczelnie realizowały dwie umowy o podwójnym dyplomowaniu dotyczące studiów II stopnia na kierunkach budownictwo oraz inżynieria środowiska.

Abylkas Saginov Karaganda Technical University bierze to uczelnia partnerska Politechniki Białostockiej w Programie Erasmus+ KA171. Przedstawiciel uczelni – associate professor Abay Kalykov, prorektor ds. dydaktyki był gościem XII International Staff Week.

Natomiast University of Banja Luka jest partnerem Politechniki Białostockiej w Programie Erasmus+ KA171 oraz konsorcjum ACROSS. Na XII International Staff Week gościliśmy przedstawicielkę tej uczelni, associate profesor Kristina Pantelic Babic, PhD; prorektor ds. międzynarodowej i międzyuczelnianej współpracy.

 

XII International Staff Week w Politechnice Białostockiej, w dniach 22-26 kwietnia 2024 r., zorganizował Dział Mobilności i Obsługi Umów Międzynarodowej PB. Szczegółowy program wydarzenia BUT International Week Programme 2024 (PDF)