// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Po raz kolejny łowimy talenty inżynierskie! Ruszyła III edycja konkursu dla uczniów z woj. podlaskiego.
Zapraszamy zdolną młodzież ze szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec.
Można otrzymać nawet 10.000 zł dofinansowania na realizację swojego pomysłu!
Zachęcamy też do współpracy Szkoły. W konkursie przewidziane nagrody dla uczniów oraz opiekunów/nauczycieli!

Młodzi naukowcy, czekamy na Waszą inwencję! Weźcie udział w konkursie! Mini projekty badawcze to wielkie korzyści!

Co należy zrobić?

 1. Zbierzcie trzyosobowy zespół
 2. Zgłoście swój projekt badawczy

Wykorzystajcie wiedzę z dziedzin takich jak:

  • architektura i urbanistyka,
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne,
  • inżynieria biomedyczna,
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport,
  • inżynieria mechaniczna,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
  • nauki leśne,
  • nauki o zarządzaniu i jakości,
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

3. Otrzymajcie pieniądze na realizację pomysłu

 • do 10.000 zł dofinansowania otrzyma zespół projektowy
 • do 2.500 zł otrzyma opiekun/nauczyciel (jednorazowy dodatek)

Konkurs przebiega w dwóch etapach: regionalnym oraz międzywojewódzkim.

W etapie regionalnym zostanie wybranych 20 projektów badawczych z woj. podlaskiego, które otrzymają dofinansowanie na realizację swojej koncepcji! Pod okiem opiekuna/nauczyciela ze szkoły oraz przy wsparciu opiekuna z Politechniki Białostockiej zespoły uczniowskie zamienią swoje pomysły w konkretne projekty.

Spośród 20 projektów z Podlasia zostanie wybranych 5 najlepszych, które przejdą do etapu – międzywojewódzkiego (województwa: podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Zespoły zaprezentują swoje prace badawcze w wielkim finale, gdzie 6 zespołów projektowych z trzech województw otrzyma atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (oświadczenie oraz zgody) należy przesłać do dnia 21.06.2024 r. na adres mailowy: naukolatek@pb.edu.pl

Wersję drukowaną wypełnionego wniosku należy wysłać do dnia 21.06.2024 r. na adres: Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, z dopiskiem Konkurs „NAUKOLATEK”.

Organizatorem konkursu w województwie podlaskim jest Politechnika Białostocka.
Przygotowane projekty badawcze powinny nawiązywać do profilu kształcenia realizowanego w Politechnice Białostockiej.

Konkurs „NAUKOLATEK” – Nastoletni Naukowiec jest realizowany w obszarze NAUKA w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie

Regulamin Konkursu oraz dokumenty na stronie – sprawdź!

(mz)