// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w regionie, ogłosiła harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Internetowa Rejestracja Kandydatów na 29 kierunków studiów I stopnia i 2 kierunki stacjonarne studiów II stopnia ruszy 1 czerwca.

Politechnika Białostocka, największa uczelnia techniczna w regionie, ogłosiła harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Internetowa Rejestracja Kandydatów ruszy 1 czerwca 2021 roku i potrwa do 6 lipca. Mniej czasu na uzupełnienie dokumentów będą mieli kandydaci na I stopień studiów na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, grafika. Muszą oni zarejestrować się i wnieść opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do 30 czerwca 2021 roku. Oni też będą musieli przystąpić do egzaminów z rysunku. Uczelnia zaplanowała je od 6 do 8 lipca odpowiednio dla kandydatów na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika.

Do 9 lipca wszyscy kandydaci na studia I stopnia będą mieli czas na wpisanie do systemu IRK wyników maturalnych.

Kandydaci na studia poznają wyniki rekrutacji 13 lipca 2021 roku. Później będą musieli potwierdzić chęć studiowania i skompletować wymagane dokumenty. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku.

W przypadku kandydatów na jeden z 2 kierunków studiów II stopnia na Politechnice Białostockiej rekrutacja także rusza 1 czerwca 2021 roku. Ostateczne listy kandydatów przyjętych na studia Politechnika Białostocka ogłosi 29 lipca 2021 roku.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi:

  • 150 złotych – kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku,
  • 85 złotych – pozostali kandydaci.

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji wnoszona jest w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji na indywidualny numer rachunku dostępny w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Powinna być widoczna na koncie kandydata w IRK najpóźniej w dniu zakończenia rejestracji kandydatów. Dokonanie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji po terminie skutkuje nieobjęciem kandydata postępowaniem kwalifikacyjnym.

Kandydat wnosi opłatę za przeprowadzenie rekrutacji za każdy kierunek studiów, na który ubiega się o przyjęcie.

Rejestracja na studia niestacjonarne (zaoczne) I i II stopnia rozpocznie się 10 sierpnia 2021 roku a ostateczne ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia 29 września 2021 roku.

https://www.youtube.com/watch?v=MC2itCbhJfU

Dowiedz się więcej: Kandydaci na PB – kierunki studiów, rekrutacja, przydatne informacje

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Studia rozpoczynające się od semestru zimowego

Terminy dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

REJESTRACJA I ZAPISY

01.06.2021 r. (wt.) godz. 8. Start elektronicznej rejestracji kandydatów dla kierunków architektura, architektura wnętrz i grafika i wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji. Koniec – 30.06.2021 godz. 15

01.06.2021 r. (wt.) godz. 8. Start elektronicznej rejestracji kandydatów dla pozostałych kierunków i wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji. Koniec – 06.07.2021 godz. 15

01.06.2021 – 09.07.2021 możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych

EGZAMINY WSTĘPNE

06.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek architektura

07.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek architektura wnętrz

08.07.2021 – egzaminy wstępne na kierunek grafika

KWALIFIKACJA NA STUDIA

13.07.2021 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2021 r. – 17.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

19.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia

20.07.2021 r. – 22.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych

23.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia

24.07.2021 r. – 27.07.2021 r – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 25.07.2021 r.)

24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 25.07.2021 r.)

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

Terminy dla studiów stacjonarnych drugiego stopnia

REJESTRACJA I ZAPISY

01.06.2021 r. od godz. 8.00 – 06.07.2021 r. do godz. 15.00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK

01.06.2021 r. – 06.07.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji

01.06.2021 r. – 09.07.2021 r. – możliwość edycji wpisanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów

KWALIFIKACJA NA STUDIA

13.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

14.07.2021 r. – 17.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

19.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia
na studia

20.07.2021 r. – 22.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych

23.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych  (z wyłączeniem 25.07.2021 r.)

24.07.2021 r. – 27.07.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 25.07.2021 r.)

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.07.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia niestacjonarne w języku polskim I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 

REJESTRACJA I ZAPISY

10.08.2021 r. od godz. 8.00 – 13.09.2021 r. do godz. 15.00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK

10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji

10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych

KWALIFIKACJA NA STUDIA

20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2021 r. – 23.09.2021 r.  – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI na studia niestacjonarne w języku polskim II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 

REJESTRACJA I ZAPISY

10.08.2021 r. od godz. 8.00 – 13.09.2021 r. do godz. 15.00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK

10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji

10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych

KWALIFIKACJA NA STUDIA

20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2021 r. – 23.09.2021 r.  – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia stacjonarne w języku polskim I stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 

REJESTRACJA I ZAPISY

10.08.2021 r. od godz. 8.00 – 07.09.2021 r. do godz. 15.00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika

10.08.2021 r. – 07.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika

10.08.2021 r. od godz. 8.00 – 13.09.2021 r. do godz. 15.00 –  rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji – dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanych do systemu IRK wyników maturalnych

EGZAMINY WSTĘPNE

14.09.2021 r.  – kierunek architektura

15.09.2021 r. – kierunek architektura wnętrz

16.09.2021 r. – kierunek grafika

KWALIFIKACJA NA STUDIA

20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2021 r. – 23.09.2021 r.  – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia

HARMONOGRAM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ na studia stacjonarne w języku polskim II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 

REJESTRACJA I ZAPISY

10.08.2021 r. od godz. 8.00 – 13.09.2021 r. do godz. 15.00 – rejestracja i zapisy na kierunek/kierunki studiów w systemie IRK

10.08.2021 r. – 13.09.2021 r. – wnoszenie opłat za przeprowadzenie rekrutacji

10.08.2021 r. – 16.09.2021 r. – możliwość edycji wpisanej do systemu IRK średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów

KWALIFIKACJA NA STUDIA

20.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

21.09.2021 r. – 23.09.2021 r.  – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania

24.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów nowozakwalifikowanych do przyjęcia na studia

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy wyłącznie kandydatów nowozakwalifikowanych (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

25.09.2021 r. – 27.09.2021 r. – składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc (z wyłączeniem 26.09.2021 r.)

PRZYJĘCIE NA STUDIA

29.09.2021 r. – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia