// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej, nagrodziła najlepsze studenckie projekty koncepcyjne zespołu wystawienniczego Xylopolis w lokalizacji kampusu Politechniki Białostockiej. I nagrodę jury przyznało zespołowi studentów I semestru studiów II stopnia na kierunku architektura w składzie: Daniel Jarmoc, Gabriela Leszczyńska, Paweł Piotr Olszewski.

22 czerwca 2023 roku w hali Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej odbyła się ocena prac do nagrody Rektor oraz nastąpiło wręczenie nagród zwycięskim zespołom studentów. Prace wykonywane były przez studentki i studentów I semestru studiów II stopnia na kierunku architektura Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Wyniki:

I nagroda: Daniel Jarmoc, Gabriela Leszczyńska, Paweł Piotr Olszewski
II nagroda: Natalia Buczyńska, Patrycja Kozioł
III nagroda: Valeryia Hreben, Aleksandra Kozioł.

Skład komisji:

dr hab. inż. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB – Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej,
dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Białostockiej,
Magdalena Łyżnicka-Sanczenko – Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

dr inż. arch. Adam Jakimowicz – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej,
dr inż. arch. Piotr Łodziński – Wydział Architektury Politechniki Białostockiej,

Dyplomy potwierdzające uzyskanie nagród w imieniu Rektor Politechniki Białostockiej wręczył I Zastępca Rektor dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej.