// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zwolnienia z konkursu dyplomów

Zwolnienia z konkursu dyplomów

Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu dyplomów zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

  1. Zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
  2. Uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym.
  3. Złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wystawionego przez organizatora Mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy ujęty w wykazie polskich związków sportowych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub Akademicki Związek Sportowy.
  4. Zdadzą egzamin wstępny na kierunkach, na których on obowiązuje.

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.