// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Najchętniej wybierane kierunki pierwszego stopnia to: informatyka, budownictwo i logistyka. Kandydatom spodobały się też nowe kierunki, które pojawiły się w tegorocznej ofercie Politechniki Białostockiej! Na zarządzanie finansami i rachunkowość zapisały się 232 osoby, na cyfryzację przemysłu – 75 osób. Łącznie w uczelnianym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) mamy 4 204 zapisy na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2023/2024!

 

Na nowy rok akademicki największa uczelnia techniczna w regionie północno-wschodniej Polski przygotowała blisko 2 tys. miejsc. Rejestrację przyszłych studentów na 29 kierunków studiów I stopnia oraz 3 kierunki II stopnia prowadziła od 1 czerwca do 7 lipca.

Po raz pierwszy w procesie rekrutacji uwzględnione zostały nie tylko wyniki z matury, ale też wyniki egzaminów zawodowych, zdawanych przez absolwentów techników. Z takiej możliwości skorzystało 431 kandydatów. Warto dodać, że na kierunki oferowane przez Politechnikę Białostocką zarejestrowało się 115 obcokrajowców, w tym 24 kandydatów z Ukrainy.

12 lipca uczelnia ogłosiła pierwsze listy osób zakwalifikowanych.

HITY REKRUTACJI 2023

Na kandydatów na studia stacjonarne I stopnia czekało łącznie 1841 miejsc na 29 kierunkach (głównie inżynierskich, trwających 7 semestrów). W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów zapisało się na nie 4123 osób!

Hitem wśród kierunków inżynierskich, podobnie jak w latach ubiegłych, jest informatyka, którą chce studiować 614 osób. Informatyka to jednocześnie kierunek z najwyższym limitem miejsc w Politechnice Białostockiej (210 miejsc na roku), więc szansę na podjęcie studiów ma tu co trzeci kandydat. Warto podkreślić, że w tegorocznej rekrutacji dużą popularnością cieszyły się wszystkie trzy kierunki oferowane przez Wydział Informatyki: na informatykę i ekonometrię jest ponad czterech chętnych na miejsce, na matematyce stosowanej to ponad trzy osoby.

Duża konkurencja jest na kierunkach prowadzonych na Wydziale Architektury. Tu kandydaci musieli przejść egzamin wstępny z rysunku. Na architekturze było średnio 2 kandydatów na miejsce, na grafice 3,6, natomiast na architekturze wnętrz 2,5.

Sukcesem w tegorocznej rekrutacji okazały się nowo otwarte kierunki kształcenia!

Nowy kierunek zarządzenie finansami i rachunkowość, który powstał na Wydziale Inżynierii Zarządzania we współpracy z regionalnymi liderami rynku finansowego: bankami, kancelariami rachunkowo-podatkowymi i urzędami, wybrało 232 kandydatów. Program tych studiów to minimum wykładów i maksimum praktyki, a do tego dwie atrakcyjne akredytacje do zdobycia: CIMA oraz ACCA.

Otwarta na Wydziale Elektrycznym cyfryzacja przemysłu – która wpisuje się w globalne oczekiwania przemysłu przyszłości – zanotowała 75 kandydatów (na oferowane 30 miejsc). Na tym kierunku poza zajęciami w formach wykładów, ćwiczeń audytoryjnych oraz w pracowniach specjalistycznych przewidziano także trwającą co najmniej 4 tygodnie praktykę kierunkową.

Top 15 najpopularniejszych kierunków I stopnia w rekrutacji 2023:

 • Informatyka (614 kandydatów na oferowanych 210 miejsc)
 • budownictwo (317 kandydatów na 180 miejsc)
 • logistyka (289 kandydatów na 150 miejsc)
 • zarządzanie (265 kandydatów na 120 miejsc)
 • zarządzanie finansami i rachunkowość (232 kandydatów na 50 miejsc)
 • automatyka i robotyka (205 kandydatów na 75 miejsc)
 • informatyka i ekonometria (183 kandydatów na 45 miejsc)
 • mechatronika (170 kandydatów na 75 miejsc)
 • architektura (150 kandydatów na 75 miejsc)
 • matematyka stosowana (146 kandydatów na 45 miejsc)
 • mechanika i budowa maszyn (145 kandydatów na 75 miejsc)
 • zarządzanie i inżynieria produkcji (110 kandydatów na 60 miejsc)
 • grafika (108 kandydatów na 30 miejsc)
 • biotechnologia (106 kandydatów na 50 miejsc)
 • elektrotechnika (106 kandydatów na 60 miejsc)

Natomiast w rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) kandydaci mogli wybrać trzy kierunki: architekturę wnętrz (na Wydziale Architektury), BIM (na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku) oraz zarządzanie (na Wydziale Inżynierii Zarządzania). Łącznie na oferowanych tu 105 miejsc zapisało się 81 kandydatów.

Decyzją Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej zostaje przesunięta i rozpocznie się 7 sierpnia rekrutacja na studia:

 • I stopnia na kierunek: inżynieria rolno-spożywcza
 • II stopnia – kierunek BIM (Modelowanie i zarządzanie informacją o budynku).

WAŻNE!!!

Osoby, które dziś znalazły się na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia – mają 3 dni na dostarczanie dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Ich adresy można znaleźć na stronie: kandydacipb.edu.pl/kontakt. Kandydaci potwierdzą w ten sposób chęć podjęcia studiów i otworzą sobie dalszą drogę do wpisania na listę kandydatów przyjętych. Niedostarczenie dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 13-15 lipca (godz. 8-15) oznacza rezygnację ze studiów.

Osoby, które nie figurują na listach kandydatów zakwalifikowanych mają jeszcze szansę na przyjęcie na studia! Kolejne listy będą ogłaszane 18 i 24 lipca. Warto więc sprawdzać swoje konto w systemie IRK i dowiadywać o się o zaplanowanych terminach dostarczania dokumentów do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Jeśli Politechnika Białostocka po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej będzie miała wolne miejsca na poszczególnych kierunkach to od 7 sierpnia przeprowadzi rekrutację uzupełniającą na I i II stopień.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

Informację o zakwalifikowaniu kandydaci znajdą na swoich kontach założonych w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK

Osoby zakwalifikowane powinny w dniach 13-15 lipca dostarczyć komplet dokumentów rekrutacyjnych do właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w celu potwierdzenia chęci studiowania.

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują w godz. 8:00 – 15:00 ADRESY

Niedostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z podjęcia studiów oraz rezygnacją z udziału w dalszych etapach rekrutacji (dotyczy kandydatów, którzy zakwalifikowani zostali na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1).

Kandydaci zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 zobowiązani są również dostarczyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przeciwnym razie nie będą brani pod uwagę w kwalifikacji na kierunki oznaczone priorytetem wyższym.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na kierunek oznaczony priorytetem niższym niż 1 oraz potwierdzili chęć studiowania (złożyli komplet dokumentów) mogą awansować na kierunek oznaczony priorytetem wyższym – lista uzupełniana jest automatycznie.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia muszą wnieść opłatę 22 zł – tytułem „Opłata za legitymację” na ten sam numer konta, na który wpłacana była opłata rekrutacyjna (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają Elektroniczną Legitymację Studencką Politechniki Białostockiej).

PRZYDATNE LINKI

(oprac. mr)