// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Architektura, architektura wnętrz, BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku oraz zarządzanie to cztery kierunki studiów stacjonarnych II stopnia, na jakie rozpoczęła się rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025. Łącznie na przyszłych magistrów czeka 165 miejsc.

Od 3 czerwca 2024 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia w Politechnice Białostockiej. Przyszli magistrowie mają do wyboru cztery kierunki studiów na trzech wydziałach Uczelni.

Kierunki studiów II stopnia – rekrutacja na semestr zimowy 2024/2025

 • Architektura na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 60 miejsc
 • Architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej – 30 miejsc
 • BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej – 30 miejsc
 • Zarządzanie na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej – 45 miejsc

Sprawdź harmonogram rekrutacji HARMONOGRAM REKRUTACJI

Na stronie kandydaci.pb.edu.pl od razu można przejść do zapisów online APLIKUJ

Architektura – studia magisterskie, 1,5 roczne, stacjonarne

Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego, teorii i historii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, mechaniki, konstrukcji oraz fizyki budowli i infrastruktury. Poznasz uwarunkowania prawne i ekonomiczne działalności projektowej. Nauczysz się posługiwać najnowszymi programami do komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego (programy CAD, graficzne i modelowania 3D).

Jako absolwent architektury będziesz potrafił zaprojektować proste obiekty architektoniczne o różnych funkcjach, spełniające wymagania estetyczne, techniczne i użytkowe, w tym potrzeby osób niepełnosprawnych.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w roli pomocniczego lub samodzielnego projektanta (po uzyskaniu uprawnień zawodowych) w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • w jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • w instytucjach badawczych,
 • w firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem, inicjowaniem, planowaniem i realizowaniem złożonych działań obejmujących zagadnienia architektoniczne, urbanistyczne i planistyczne,
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Aplikuj: https://kandydacipb.edu.pl/kierunki-studiow/

Architektura wnętrz – studia magisterskie, 1,5 roczne, stacjonarne

Na tym kierunku zdobędziesz zaawansowaną, interdyscyplinarną (techniczną i humanistyczną) wiedzę, pogłębioną o świadomość kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w oparciu o uwarunkowania psychofizjologiczne. Jako absolwent będziesz potrafił zaprojektować wnętrza w obiekcie o złożonej funkcji i strukturze formalnej, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym wnętrza wielkoprzestrzenne, zespoły wnętrz o zróżnicowanym programie użytkowym, również z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich.

Będziesz umiał tworzyć i realizować projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego (meble, formy użytkowe), wystawiennictwa, aranżacji niewielkich terenów otwartych, a także artystyczne instalacje przestrzenne. Będziesz umiał tworzyć i realizować projekty z zakresu wzornictwa (mebel, formy użytkowe) i wystawiennictwa.

Będziesz przygotowany do prowadzenia interdyscyplinarnego biura projektowego i współpracy z biurami architektonicznymi.

 Perspektywy zatrudnienia:

 • samodzielna działalność projektowa, samozatrudnienie,
 • pracownik w biurach projektowych, zarówno wnętrzarskich, jak i architektonicznych,
 • praca w większości zawodów wymagających zdolności przestrzeniotwórczych i wykształcenia plastycznego,
 • zatrudnienie przy organizacji wystaw, eventów,
 • pracownik studia promocji i reklamy.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów inżynierskich kierunku architektura wnętrz, architektura/architektura i urbanistyka, wzornictwo, którzy posiadają kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia tego kierunku.
W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osobą na wydziale:pokrewieństwo kierunków

Aplikuj: https://kandydacipb.edu.pl/kierunki-studiow/

BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku – studia magisterskie, 1,5 roczne, stacjonarne

Na tym kierunku zdobędziesz wykształcenie w obszarach zintegrowanego projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego współczesnych obiektów budowlanych. Ta szeroka wiedza pełnić będzie kluczową rolę na wszystkich etapach ich realizacji, a następnie przy zarządzaniu cyklem życia obiektów podczas eksploatacji.

Absolwent kierunku będzie mógł podjąć pracę jako menadżer oraz projektant posiadający umiejętności organizacji działań według nowoczesnego paradygmatu jakim jest Building Information Modeling (BIM). Będzie przygotowany do zarządzania informacją o budynku, czy to na etapie projektowania, czy realizacji oraz eksploatacji inwestycji. Jako menadżer BIM będzie zajmować się poprawą efektywności procesów związanych z realizacją obiektu budowlanego, wśród których będą:

 • optymalizacja i wydajność procesów projektowych,
 • optymalizacja i wydajność etapów realizacyjnych budowy,
 • optymalizacja i skuteczność zarządzania oraz administrowania istniejącymi obiektami budowlanymi.

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu stosowania oprogramowania komputerowego wspomagającego analizę i projektowanie oraz zarządzanie procesem budowlanym w ujęciu BIM. Pozna metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich oraz w rozszerzonym zakresie zasady normowe, przepisy i wytyczne dotyczące projektowania obiektów budowlanych oraz ich elementów. Z pomocą poznanych narzędzi, absolwent kierunku będzie w stanie ocenić zagrożenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Perspektywy zatrudnienia:

 • praca w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich,
 • praca w nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych,
 • zatrudnienie w instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.

Na studia drugiego stopnia przyjmowani są absolwenci studiów inżynierskich kierunku budownictwo, inżynieria środowiska, architektura i absolwenci kierunków pokrewnych. Kandydat, który ukończył kierunek pokrewny, może podjąć studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane w ramach przedmiotów ustalonych przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W celu stwierdzenia, czy posiadany dyplom ukończenia studiów uprawnia do podjęcia kształcenia na tym kierunku, należy skontaktować się ze wskazaną osoba na wydziale: pokrewieństwo kierunków

Aplikuj: https://kandydacipb.edu.pl/kierunki-studiow/

 

Zarządzanie – studia magisterskie, 2-letnie, stacjonarne

Specjalności:

 • zarządzanie produktem i sprzedażą
 • rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • zarządzanie w biznesie
 • Smart and innovative business

Ukończenie specjalności zarządzanie produktem i sprzedażą pozwala wypełnić lukę między działem badań i rozwoju a klientem. Wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę będziesz aktywnie i skutecznie poszukiwać i weryfikować pomysły na produkty, a także będziesz kreować nowe potrzeby klienta i je urzeczywistniać. Będziesz mógł zarządzać rynkowym cyklem życia produktu oraz podejmować decyzje o jego wycofaniu. W szczególności zdobędziesz praktyczne umiejętności: zbierania i analizowania informacji o potrzebach klientów, generowania pomysłów na nowe produkty, przygotowywania analiz o sytuacji i trendach rynkowych, opracowywania, rozwijania i wdrażania strategii produktu, planowania kampanii reklamowych i innych działań promocyjnych, technik sprzedaży, przygotowywania planów sprzedaży, merchandisingu. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych, jak i handlowych. Dzięki interdyscyplinarności tego kierunku możesz też podjąć pracę w działach rozwoju produktu, marketingu, działach kształtowania jakości, obsługi klienta, dystrybucji i promocji.

Na specjalności rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA zdobędziesz kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, prawa i podatków. To najlepszy wybór dla Ciebie, jeżeli chcesz zarządzać finansami przedsiębiorstw. Dzięki ukończeniu tych studiów będziesz w szczególności przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach takich jak: analityk biznesowy, audytor, kontroler finansowy, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, menedżer ds. raportowania, menedżer ds. planowania i analiz, dyrektor ds. ryzyka, dyrektor finansowy, członek zarządu ds. finansowych (CFO). Jako absolwent będziesz zwolniony z egzaminów od F1 do F9 w kwalifikacji ACCA dzięki umowie akredytacyjnej zawartej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Zarządzania a organizacją ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Program zajęć na specjalności zarządzanie w biznesie przewiduje poznanie zagadnień przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, analizy ekonomicznej i optymalizacji kosztów produkcji, zarządzania projektami inwestycyjnymi oraz marketingu usług. Jako absolwent będziesz przygotowany do zarządzania średnimi i małymi przedsiębiorstwami.

Smart and innovative business – programme focused on the development of students creativity in setting up innovative start-ups and businesses, and also providing with the ability to intelligent management of the business using IT tools.

Perspektywy zatrudnienia:

 • zarządzanie procesami w organizacjach,
 • praca na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania,
 • menedżer średniego i wyższego szczebla,
 • księgowy,
 • doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • prowadzenie własnej działalności.

Aplikuj: https://kandydacipb.edu.pl/kierunki-studiow/

Harmonogram na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

Rejestracja i zapisy

03.06.2024, godz. 8:00 – 14.07.2024, godz. 23:59 Rejestracja i zapisy

03.06.2024, godz. 8:00 – 14.07.2024, godz. 23:59 Możliwość edycji danych w systemie IRK

Terminy wnoszenia opłaty rekrutacyjnej

03.06.2024, godz. 8:00 – 14.07.2024, godz. 23:59 Kandydaci na wszystkie kierunki

Kwalifikacja na studia

16.07.2024 – Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia

17-19.07.2024 godz. 8:00 – 15:00, 20.07.2024 godz. 8:00 – 13:00, 22-23.07.2024 godz. 8:00 – 15:00 – Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania

25.07.2024 – Uzupełnienie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list kandydatów oczekujących

26–27.07.2024, godz. 8:00 – 15:00, 29.07.2024, godz. 8:00-15:00 – Składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania – dotyczy kandydatów zakwalifikowanych w dniu 25.07.2024

26–27.07.2024, godz. 8:00 – 15:00, 29.07.2024, godz. 8:00-15:00 – Składanie podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc

31.07.2024 – Ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia