// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Marzysz o studiach magisterskich w Politechnice Białostockiej, ale nie zdążyłeś się obronić do 12 lutego? Nic straconego! Nadal możesz wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia, które rozpoczynają się w semestrze letnim 2023/2024, pod warunkiem, że studia inżynierskie ukończysz najpóźniej 20 lutego.

Co trzeba zrobić?

W dniach 15-20 lutego złóż podanie o przyjęcie na studia magisterskie w ramach wolnych miejsc!

W tym celu należy:

 1. zarejestrować się w systemie IRK
 2. uzupełnić i wydrukować ankietę osobową oraz wnieść opłatę rekrutacyjną
 3. zgłosić się tymi dokumentami oraz z zaświadczeniem o ukończeniu studiów (jeżeli kończysz studia w PB) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 4. wypełnić na miejscu formularz podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.

To wszystko zajmie tylko kilka minut, a pozwoli zrealizować swoje marzenia o kontynuowaniu studiów i zdobyciu tytułu magistra! Cała akcja rekrutacyjna zakończy się 22 lutego, kiedy oficjalnie zostaną ogłoszone wyniki kandydatów przyjętych. Natomiast już 26 lutego zapraszamy na zajęcia.

W rekrutacji na studia II stopnia Politechnika Białostocka proponuje 710 miejsc na 17 kierunkach studiów. To szansa na pogłębienie wiedzy, zdobycie cenionych na rynku pracy specjalności, a także otwarcie drogi do uzyskania uprawnień zawodowych. Uzyskanie stopnia magistra umożliwia ponadto awans zawodowy oraz podjęcie studiów doktoranckich.

Kandydaci mają do wyboru 17 kierunków studiów II stopnia realizowanych w trybie stacjonarnym oraz 3 kierunki studiów w trybie niestacjonarnym. Warto pamiętać, że absolwenci studiów I stopnia mogą wybrać kierunek II stopnia inny od ukończonego. Należy tylko upewnić się, że kierunki są pokrewne.

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2023/2024

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

 • architektura krajobrazu – studia stacjonarne, limit miejsc 20
 • biotechnologia – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • budownictwo – studia stacjonarne, limit miejsc 75
 • gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria środowiska – studia stacjonarne, limit miejsc 45
 • leśnictwo – studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Elektryczny:

 • elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • elektrotechnika – studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Informatyki:

 • informatyka – studia stacjonarne, limit miejsc 60 / studia niestacjonarne, limit miejsc 20
 • matematyka stosowana – studia stacjonarne, limit miejsc 20

Wydział Inżynierii Zarządzania:

 • logistyka – studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Mechaniczny:

 • automatyka i robotyka – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne, limit miejsc 40
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne, limit miejsc 40
 • mechatronika, studia stacjonarne, limit miejsc 30