// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Masz już dyplom inżyniera, ale chcesz zdobyć przydatną na rynku pracy specjalność? Skończyłeś studia I stopnia w innej uczelni, ale w ofercie Politechniki Białostockiej znalazłeś ciekawy kierunek studiów magisterskich? Zapraszamy do kontynuowania studiów w naszej uczelni! 15 stycznia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ruszą zapisy na 17 kierunków studiów II stopnia w trybie stacjonarnym oraz 3 kierunki w trybie niestacjonarnym. Zapraszamy! Znajdź kierunek dla siebie i rozpocznij studia magisterskie już w lutym 2024!

W rekrutacji na studia II stopnia Politechnika Białostocka proponuje 710 miejsc na 17 kierunkach studiów. To szansa na pogłębienie wiedzy, zdobycie cenionych na rynku pracy specjalności, a także otwarcie drogi do uzyskania uprawnień zawodowych. Uzyskanie stopnia magistra umożliwia ponadto awans zawodowy oraz podjęcie studiów doktoranckich.

Politechnika Białostocka przygotowała 630 miejsc na stacjonarne studia II stopnia. Kandydaci mają do wyboru 17 kierunków na 5 wydziałach uczelni. Natomiast w formie niestacjonarnej, już w pierwszy weekend marca, będzie można rozpocząć studia magisterskie na trzech kierunkach: informatyka, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. Warto pamiętać, że absolwenci studiów I stopnia mogą wybrać kierunek II stopnia inny od ukończonego. Należy tylko upewnić się, że kierunki są pokrewne.

Przejdź do wyszukiwarki kierunków

Kierunki studiów II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2023/2024:

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

 • architektura krajobrazu – studia stacjonarne, limit miejsc 20
 • biotechnologia – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • budownictwo – studia stacjonarne, limit miejsc 75
 • gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria rolno-spożywcza i leśna – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria środowiska – studia stacjonarne, limit miejsc 45
 • leśnictwo – studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Elektryczny:

 • elektronika i telekomunikacja – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • elektrotechnika – studia stacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Informatyki:

 • informatyka – studia stacjonarne, limit miejsc 60 / studia niestacjonarne, limit miejsc 20
 • matematyka stosowana – studia stacjonarne, limit miejsc 20

Wydział Inżynierii Zarządzania:

 • logistyka – studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30
 • zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, limit miejsc 45 / studia niestacjonarne, limit miejsc 30

Wydział Mechaniczny:

 • automatyka i robotyka – studia stacjonarne, limit miejsc 30
 • inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne, limit miejsc 40
 • mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne, limit miejsc 40
 • mechatronika, studia stacjonarne, limit miejsc 30

Przejdź do zapisów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów

Ważne daty w harmonogramie rekrutacji na studia II stopnia:

 • 15 stycznia (od godz. 8) – 12 lutego (do 23:59) – rejestracja i zapisy na kierunki studiów w systemie IRK. W tym czasie kandydaci mogą na swoim koncie w systemie IRK edytować informację o uzyskanej średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów. Te daty określają też termin wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji. Wynosi ona 85 złotych (za każdy kierunek studiów) – kandydaci wpłacają ją na indywidualne konto, którego numer generuje system IRK

WAŻNE! Od rekrutacji na semestr letni 2023/24 kandydaci przy wnoszeniu opłat będą mogli skorzystać z szybkich płatności online. Kandydat, który skorzysta z takiej możliwości uregulowania należności, w przeciągu kilku minut będzie widział wpłatę na swoim koncie w systemie IRK. I co równie ważne – usługa ta nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów.

 • 14 lutego – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
 • 15 – 20 lutego – składanie kompletu dokumentów w celu potwierdzenia chęci studiowania oraz podań o przyjęcie w ramach wolnych miejsc. Uwaga: w dniach 15-16.02 oraz 19-20.02 Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dyżurują w godzinach 8-15, 17.02 (sobota) dokumenty można składać w godz. 8-13, 18.02 (niedziela) – WKR nie pracują.
 • 22 lutego – ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia.

 

Więcej na:

System IRK

Harmonogram rekrutacji

Pokrewieństwo kierunków

Wyszukiwarka kierunku studiów

Dokumenty rekrutacyjne

Limity miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024