// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Czym jest recykling budowlany? Jak pomaga on chronić środowisko naturalne? Jakie właściwości mają materiały uzyskane z recyklingu?

Naukowcy z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku: prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, dr inż. Edyta Pawluczuk w materiale dla naszego portalu Geekstok przedstawiają swoje unikalne badania, na które otrzymali patent PAT.229887.

– Recykling budowlany to jest inaczej odzysk materiałów i surowców pierwotnych w wyniku zastosowanej technologii. Materiały odzyskane są o właściwościach niewiele gorszych od materiałów i surowców pierwotnych – mówi prof. Michał Bołtryk, kierownik Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Uważam, że jest to jeden z najlepszych patentów dotyczących właśnie recyklingu konstrukcji żelbetowych – dodaje.

Więcej materiałów filmowych na:
Geekstok.pl
youtube.com/geekstok
facebook.com/geekstok

Geekstok.pl powstał z inicjatywy Politechniki Białostockiej. Serwis promuje naukę i osiągnięcia mieszkańców Podlasia, czerpie z bogactwa podlaskiego środowiska akademickiego – zarówno z mocy kreatywnych studentów, jak i kadry naukowej podlaskich uczelni. Prezentuje też niezwykłych ludzi nauki i biznesu, pomysły, inspiracje, wizje na przyszłość – potencjał twórczy naszego regionu. W marcu 2020 r. Geekstok.pl został nagrodzony w kategorii Content marketing ogólnopolskiego konkursu Genius Universitatis na najbardziej kreatywne kampanie promocyjne szkół wyższych.