// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Znamy już nazwiska laureatów stypendium mieszkaniowego „Akademiki za dobre wyniki” – od października w domach studenta Politechniki Białostockiej zamieszka za darmo 12 osób. Uczelnia wspiera kandydatów z najlepszymi wynikami z egzaminu maturalnego przyznając im darmowe miejsce w akademiku na pierwszy rok nauki. 

O stypendium „Akademiki za dobre wyniki” mogli ubiegać się tegoroczni maturzyści, którzy na egzaminie pisemnym z przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym uzyskali co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia oraz pomyślnie przeszli rekrutację na studia na Politechnice Białostockiej. 

Stypendium mieszkaniowe „Akademiki za dobre wyniki” w roku akademickim 2021/2020 otrzymali: 

Jakub Borowski

Filip Borowy

Weronika Czarniewska

Samuel Gołębiowski

Wojciech Jan Grzelewski

Dawid Mikłaszewicz

Adrian Morusiewicz

Zuzanna Pietrasik

Patryk Piotr Romaniuk

Alicja Śmietańska

Michał Wnorowski 

Urszula Żywalewska

Gratulujemy! Do zobaczenia na kampusie Politechniki Białostockiej!