// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

28 listopada 2022 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Demo Day #4.
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania przez naukowców Politechniki Białostockiej swoich osiągnięć w projektach badawczych w ramach „Pilotażowego projektu dotyczącego rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami”.

 

Walka ze skoliozą wśród dzieci, biodegradowalne materiały meblarskie, łatwiejsze zakupy, czy monitoring stanu pacjentów po operacji. Dzięki kolejnej edycji wydarzenia Demo Day mogliśmy poznać bliżej nowatorskie projekty realizowane indywidualnie i zespołowo w Politechnice Białostockiej, które mają szansę na wdrożenie.

Demo Day to nie tylko sposób na przedstawienie innowacyjnych rozwiązań, ale także sygnał dla przedsiębiorstw – zielone światło dla współpracy miedzy nauką i biznesem. Choć większość projektów wymaga przejścia procedury patentowej, to już na tym etapie trwają poszukiwania partnerów, którzy będą wsparciem w komercjalizacji efektów prac badawczych.

Podczas wydarzenia czworo prelegentów z Politechniki Białostockiej zaprezentowało publiczności swoje projekty:

  • Opracowanie koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym – dr inż. Paweł Dzienis
  • Inteligentny autonomiczny system zakupowy Shop&Go – dr inż. Urszula Kużelewska (prezentacja zdalna)
  • Opracowanie komputerowo wspomaganego systemu projektowania gorsetów ortopedycznych do leczenia skoliozy u dzieci i młodzieży – dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB
  • TFMDF – Deska Przyjazna Środowisku – mgr inż. Tomasz Bobin.

Na czym polega fenomen nowatorskich pomysłów? Do kogo są skierowane projekty i jakie korzyści mogą przynieść potencjalnym partnerom oraz ich odbiorcom?

– Nasz projekt zakłada poprawę pracy urządzenia, które mierzy zwiotczenie mięśni za pomocą metody TOF. Polega ona na dodawaniu impulsów elektrycznych do nerwu łokciowego i sprawdzaniu odpowiedzi kciuka na impulsy – mówi dr inż. Paweł Dzienis z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej – jeden z członków zespołu, który pracował nad opracowaniem koncepcji urządzenia do monitorowania pomiaru relaksacji mięśni szkieletowych podczas znieczulenia ogólnego i w bezpośrednim okresie pooperacyjnym.

Model koncepcji rozwiązania urządzenia medycznego to odpowiedź na mankamenty funkcjonalne obecnie stosowanych komercyjnych rozwiązań. Ma na celu umożliwienie  prowadzenia w sposób niezawodny procesu monitorowania stanu zwiotczenia mięśni szkieletowych w środowisku szpitalnym, podczas zabiegu operacyjnego. Rozwiązanie (proponowana wewnętrzna robocza nazwa TOF.iq) będzie wykorzystywać metodę alcelerometryczną, która jest standardem postępowania anestezjologicznego. Polega ona na ocenie zwiotczenia mięśni na podstawie przyspieszenia kurczącego się mięśnia po stymulacji prądem elektrycznym.

Użytkownikami projektu będzie zespół wykwalifikowanych specjalistów anestezjologów, którzy mogą stosować go jako wspomaganie zabiegu znieczulenia anastezjologicznego, czerpiąc przy okazji informacje o stanie klinicznym pacjenta.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB, Prorektor ds. Kształcenia Politechniki Białostockiej.

W skład zespołu z naszej uczelni wchodzą:

  • dr inż. Paweł Dzienis
  • dr inż. Adam Tomaszuk
  • dr inż. Anna Kasperczuk.

Obecnie projekt jest przygotowany do zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP. Jest realizowany w kooperacji z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Z innego projektu zaprezentowanego podczas Demo Day z pewnością ucieszą się rodzice, których dzieci mają poważne wady postawy.

Projekt obejmuje opracowanie systemu do projektowania gorsetów ortopedycznych przeznaczonych do leczenia skoliozy wśród dzieci i młodzieży. Skolioza to jest złożony problem medyczny, który dotyka stosunkową dużą liczbę młodych osób, ok. 2% populacji – dr hab. inż. Piotr Mrozek, prof. PB z Instytutu Inżynierii Biomedycznej wyjaśnia skąd wziął się pomysł komputerowego wspomagania systemu projektowania gorsetów ortopedycznych.

Większość firm ortopedycznych stosuje tradycyjne metody projektowania i wytwarzania gorsetów bazując na zastosowaniu m.in. gipsu, co jest nie tylko pracochłonne, ale powoduje dyskomfort u pacjentów, którzy podczas pobierania miary są owijani mokrymi opaskami gipsowymi.

Chcemy zastąpić pobieranie miary w tradycyjny sposób poprzez zastosowanie metod z wykorzystaniem skanowania 3D, jak również projektowania gorsetów z wykorzystaniem metod wspomaganych komputerowo. Dzięki temu możemy poprawić warunki pracy personelu ortopedycznego, jak i odczuć samych pacjentów – mówi pomysłodawca – kierownik Zakładu Mechatroniki z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej.

Nowoczesne metody mogą podnieść komfort pacjentów, usprawnić pracę medyków, jak i podnieść jakość wykonania samego gorsetu, który zyska większą efektywność terapeutyczną. Profesor Piotr Mrozek zdradził nam, że pojawili się już pierwsi zainteresowani z naszego regionu, którzy chcą wspólnie z nami rozwijać rozwiązania na rynku inżynierii biomedycznej.

Wśród odkrywczych pomysłów naszych naukowców, nie zabrakło też tych o znaczeniu ekologicznym.

Deska przyjazna środowisku TFMDF, czyli Toxic Free MDF to projekt, który zakłada stworzenie deski jako materiału meblarskiego przyjaznego naturze, ponieważ nie zawiera żadnych chemicznych dodatków, jest całkowicie biodegradowalny – mówi młody prelegent mgr inż. Tomasz Bobin.

Zastosowanie deski w przemyśle meblarskim oznacza wyeliminowanie klejów żywicznych stosowanych obecnie w płytach meblarskich. To z kolei może mieć wpływ na spadek liczby chorób nowotworowych. Co ważne, projekt ten może przyczynić się również do zredukowania emisji szkodliwych substancji wydzielanych podczas produkcji i rozkładu materiałów. Projekt deski wykorzystującej odpady przemysłu rolno-spożywczego powstał w kole naukowym “Rolka” na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. W pracy nad nim brali udział członkowie studenckiego koła naukowego: Piotr Tarasewicz, Dominik Tarapata, Tomasz Bobin, a także Kinga Koziak z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Pracę zespołu wspierały dr inż. Magdalena Joka Yildiz (opiekun koła Rolka) oraz dr hab. Jolanta Piekut, prof. PB, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Koło Naukowe Rolka prezentowało swój projekt podczas konkursu Ekoinnowatorzy 2021 w Krakowie, na targach Kompozyt EXPO 2022 w Krakowie, w Konkursie Stanford Center on Longevity 2021 oraz podczas spotkania online z przedstawicielami Grupy Azoty.

Projekt ma wysokim potencjał patentowy, dlatego rozważamy założenie start-up’u. Pierwszym odbiorcą domyślnym naszego projektu są firmy meblarskie. Chcemy stworzyć półprodukt, który będzie nadawał się do wytwarzania mebli, ale nie tylko. Znaleźliśmy dla niego także inne zastosowania, takie jak np. termoizolacja, czy opakowania. Zastanawiamy też nad designem, w którym nasz produkt może posłużyć jako element dekoracji wnętrz – podsumowuje jeden z ekoinnoatorów.

Udział w Demo Day #4 był także okazją do wysłuchania prelekcji dr. Adama Zagóreckiego z Cranfield University (Wielka Brytania), specjalizującego się w zastosowaniach metod Data Science, uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji do zagadnień bezpieczeństwa i obronności, p.t. Kiedy badania naukowe stają się robieniem startupu. Wydarzenie zakończył lunch oraz sesja speed dating, które umożliwiły uczestnikom rozmowę z prelegentami, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy.

„Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem a uczelniami”, w ramach którego odbyło się Demo Day, wdraża konsorcjum w składzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Fundacja Regionalny Ekosystem Innowacji. Jego głównym celem jest budowa partnerstwa (systemu), w ramach którego dojdzie do zbudowania silniejszych i bliższych powiązań pomiędzy uczelniami a regionalnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu na potrzeby podniesienia konkurencyjności podlaskich przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Demo Day #4: