// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

W ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA Politechnika Białostocka opracowała ofertę usług badawczo-rozwojowych, która prezentuje możliwości badawcze, sprzętowe i intelektualne poszczególnych wydziałów uczelni.

Ofertę opracował zespół koordynowany przez dr. hab. inż. Sławomira Obidzińskiego, prof. PB z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej w ramach Działania 9. “Komercjalizuj z sąsiadem”.

Jednym z celów Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA jest stworzenie i bieżąca aktualizacja oferty usług badawczo-rozwojowych Politechniki Białostockiej.

Nad przygotowaniem oferty pracował zespół koordynowany przez dr. hab. inż. Sławomira Obidzińskiego, prof. PB i składający się z Tomasza Stypułkowskiego, Prezesa Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, Adama Gardockiego, Kierownika Biura Transferu Technologii Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, doktoranta mgr Dariusza Surela oraz koordynatorów wydziałowych, którymi byli na poszczególnych wydziałach:

W ramach prac związanych z opracowaniem oferty zostało do chwili obecnej przygotowanych 56 ofert badawczo-rozwojowych – odpowiednio z wydziałów: Architektury (5 ofert), Budownictwa i Nauk o Środowisku (19 ofert), Elektrycznego (6 ofert), Informatyki (2 oferty), Inżynierii Zarządzania (13 ofert), Mechanicznego (11 ofert).

Oferty zostały przygotowane w wersjach drukowanych i jednocześnie w formie rozszerzonej zamieszczonej na stronie internetowej.

📌 Oferta usług badawczo-rozwojowych jest dostępna na stronie – sprawdź 

W ramach Działania 9. “Komercjalizuj z sąsiadem”, Politechnika Białostocka uruchomiła również Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji (WAK), będący centrum wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych i przedsiębiorczości. Działalność WAK koncentruje się na identyfikacji, wspieraniu oraz komercjalizacji innowacyjnych pomysłów generowanych w uczelni.

Celem Wirtualnego Akceleratora Komercjalizacji jest wykorzystanie potencjału i doświadczenia trzech partnerskich uczelni technicznych, w tym Politechniki Białostockiej, w obszarach B+R. Poprzez współpracę z Centrami Transferu Technologii i Biurami Ochrony Własności Intelektualnej partnerów Sieci, WAK ma za zadanie tworzyć warunki sprzyjające innowacyjności oraz skutecznie wspierać projekty w ich drodze od koncepcji do rynku.

Wirtualny Akcelerator Komercjalizacji – sprawdź na stronie

Uzupełnieniem realizowanych działań jest także oferta laboratoriów Politechniki Białostockiej, które świadczą usługi badawczo-naukowe na 6 wydziałach uczelni. Potencjał uczelni został zaprezentowany w Bazie Wiedzy i odnosi się do poszczególnych dziedzin nauk:

  • inżynieryjno-technicznych
  • rolniczych
  • społecznych
  • sztuki.

Bazy Wiedzy Politechniki Białostockiej – sprawdź na stronie

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług badawczo-rozwojowych i współpracy w zakresie rozwijania projektów B+R.

Szatę graficzną strony z ofertą usług badawczo-rozwojowych oraz layout graficzny poszczególnych ofert wydziałów uczelni opracował i wdrożył Dział Promocji Politechniki Białostockiej.