// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
Profesor Leon Bobrowski, wybitny naukowiec i światowy autorytet w zakresie eksploracji dużych zbiorów danych biomedycznych, mentor pracowników naukowych, nauczyciel i wychowawca studentów, otrzymał tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. Uroczystość odbyła się 14 czerwca podczas Gali Jubileuszowej Wydziału Informatyki, który w 2024 roku świętuje 35-lecie działalności.
 

– Cieszę się bardzo, że możemy dziś uhonorować Profesora Leona Bobrowskiego godnością Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. To uroczysta chwila, w której dodatkowo łączą się ważne wydarzenia dla całej naszej społeczności: 75-lecie naszej uczelni oraz 35-lecie Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Pan Profesor kierował tym wydziałem przez prawie 11 lat. Dziś mamy okazję podziękować mu za zasługi dla rozwoju Wydziału Informatyki, a także całej Politechniki Białostockiej – mówiła rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB otwierając dzisiejszą uroczystość.

Tytuł Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej to wyróżnienie szczególne. Przyznawane przez społeczność Politechniki Białostockiej wybitnym przedstawicielom środowiska akademickiego, których działalność naukowa, dydaktyczna, czy organizacyjna w sposób szczególny wpłynęła na rozwój Uczelni, a także znacząco wzbogaciła jej dorobek.

O tym, że zasługi Profesora Leona Bobrowskiego w tym zakresie, zasłużyły na uhonorowanie zdecydowały wydziałowe rady uczelni, a także senatorowie Politechniki Białostockiej XVI kadencji, podejmując 21 marca 2024 r. stosowną uchwałę. Tym samym Profesor Bobrowski dołączył do grona 14 osobistości ze świata nauki, wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej.

– Honorowy Profesor Uczelni to ten, który swoją wiedzą i pasją wzbogaca nie tylko studentów, ale i całą społeczność akademicką, stając się wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń – podkreślała dr hab. inż. Dorota Mozyrska, prof. PB w laudacji na cześć prof. Bobrowskiego.

Podczas dzisiejszej uroczystości przedstawiła jego liczne zasługi i dokonania na rzecz rozwoju badań nad metodami zaawansowanej analizy danych oraz wspierania awansu naukowego kadry Politechniki Białostockiej.

Profesor Bobrowski urodził się w 1947 roku we wsi Remieńkiń, w okolicach Sejn. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Szymona Konarskiego w Sejnach i do dziś utrzymuje dobre kontakty ze swoją dawną szkołą średnią. Studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doktorat z 1978 roku dotyczył biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. 10 lat później uzyskał habilitację, natomiast tytuł profesora otrzymał w 2007 roku. Od 1990 roku związany jest z Politechniką Białostocką.

Prof. dr. hab. Leonowi Bobrowskiemu jest autorytetem w skali światowej w zakresie eksploracji danych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy zbiorów danych biomedycznych stosowanych w diagnostyce medycznej.

Wśród jego wybitnych osiągnięć naukowych na czoło wysuwają się: stworzenie nowatorskich grup metod tworzenia modeli eksploracyjnej analizy danych oraz projektowania narzędzi wydobywania wzorców z baz danych opartych na minimalizacji wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcji kryterialnych, a także rozwijanie metod analizy danych opartych o modele sieci neuronowych.

Jego monografia „Eksploracja danych oparta na wypukłych i odcinkowo-liniowych funkcjach kryterialnych” stanowi jedną z najciekawszych i oryginalnych pozycji wydanych w języku polskim z zakresu nowych technik, opartych na metodach matematycznych i metodologii eksploracyjnej analizy danych. Warto podkreślić, że opracowane przez Profesora Bobrowskiego znalazły swoje biomedyczne zastosowania m.in. w selekcji optymalnych zestawów cech RLS oraz systemach HEPAR, które umożliwiają diagnozowanie nowych pacjentów bez konieczności wykonywania na nich biopsji wątroby.

Zaproponowane przez Profesora Bobrowskiego oryginalne narzędzia i metody analityczne spotkały się ze światowym i środowiskowym uznaniem, co odzwierciedla nawiązana współpraca międzynarodowa m.in. w zakresie realizacji projektu POLON i Europejskich Akcji COST. Warto też podkreślić, że tematyka badawcza podejmowana przez Profesora Bobrowskiego jest rozwijana sukcesywnie od ponad 25 lat i ściśle związana z jednym z ważniejszych trendów badań na świecie, a mianowicie z big data.

Na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej powstała też szkoła naukowa zajmująca się tematyką projektowania narzędzi pozyskiwania wiedzy z baz danych (ang. data mining). Profesor Bobrowski jest promotorem 9 prac doktorskich, z których czterech zostały wyróżnione. Czworo z jego wychowanków uzyskało już stopnie naukowe doktora habilitowanego, jeden tytuł profesora.

W całym okresie swojej kariery zawodowej Profesor Bobrowski pracował na rzecz rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jego wizją było utworzenie w regionie północno-wschodnim silnego ośrodka badań naukowych oraz dydaktyki informatyki. W 2001 roku, kiedy funkcjonujący w Politechnice Białostockiej Instytut Informatyki został przekształcony w Wydział Informatyki, został jego pierwszym dziekanem. Funkcję tę sprawował w sumie przez 11 lat, w kadencjach 2001-2002, 2002-2004, 2004-2008 i 2012-2016. W latach 1992- 2017 pełnił funkcję Kierownika Katedry Oprogramowania.

Staraniem Profesora Bobrowskiego Wydział uzyskał prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie informatyka (w 2001 r.), a w 2016 roku do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka (obecnie informatyka techniczna i telekomunikacja). Profesor Leon Bobrowski stał się również inicjatorem nowego kierunku prac badawczych związanych z rozwijaniem idei technologii społeczeństwa informacyjnego w Politechnice Białostockiej i pomysłodawcą utworzonej w 2003 r. na Wydziale Informatyki jednostki pomocniczej, pod nazwą Centrum Technologii Społeczeństwa Informacyjnego „ePodlasie”. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem cyklicznej konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW), organizowanej od 2006 r.

Pionierska i ukierunkowana działalność Profesora Bobrowskiego przyczyniła się bezpośrednio nie tylko do rozwoju Politechniki Białostockiej i jej kadr naukowych, ale także gospodarki północno-wschodniej Polski, rozwoju firm i pracowników branży IT. Za tę działalność w roku 2016 Profesor Bobrowski otrzymał od firmy OwnedOutcomes nagrodę Lifetime Achievement Award za całokształt twórczości.

Zasługi Profesora Bobrowskiego dla rozwoju Wydziału Informatyki, a tym samym i Politechniki Białostockiej, są niepodważalne i stały się podstawą do nadania mu godności Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej. Gratulacje z tej okazji złożyli mu goście uroczystości:

  • Tomasz Klim, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku, który złożył też na ręce Pani Dziekan gratulacje z okazji 35-lecia Jubileuszu Wydziału Informatyki
  • Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, która wystąpiła w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego Łukasza Prokoryma
  • I Wicewojewoda Podlaski Paweł Krutul, który przekazał list od Wojewody Podlaskiego Jacka Brzozowskiego
  • prof. dr hab. Jacek Waniewski z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
  • dr hab. inż. Rafał Stanisławski, profesor uczelni z Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
  • prof. dr hab. Andrzej Najbebauer i dr hab. Tadeusz Nowicki, prof. WAT z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Wpłynęło też wiele listów gratulacyjnych z ośrodków współpracujących z prof. dr hab. Leonem Bobrowskim oraz Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej. Przesłali je:

Część oficjalną uroczystości zakończył wykład Honorowego Profesora Politechniki Białostockiej prof. Leona Bobrowskiego pt. „Eksploracja z normą L1 wysoko-wymiarowych zbiorów danych”.

Z minirecitalem, decydowanym Honorowemu Profesorowi Politechniki Białostockiej, wystąpił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Wydarzenie było transmitowane na oficjalnym kanale YouTube Politechniki Białostockiej. Realizacja transmisji: Platon TV Białystok.

Serdecznie podziękujemy Panu Profesorowi za wszystkie inicjatywy i działania, które przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

Życzymy dużo zdrowia i kolejnych sukcesów naukowych na miarę intuicji naukowej i dotychczasowych osiągnięć!