// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę
W przestrzeni laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej funkcjonuje aż 28 pracowni o charakterze dydaktycznym, badawczo-dydaktycznym oraz badawczym. To ogromny potencjał, z którego korzystają na co dzień studenci, pracownicy oraz firmy współpracujące z Wydziałem. 22 maja 2024 r. można było zwiedzić znakomitą część tych pomieszczeń i przekonać się, że Wydział Mechaniczny w pełni zasługuje na miano akceleratora innowacji i ważnego ośrodka, w procesie budowania potencjału rozwojowego regionu.
 

– Wydział Mechaniczny jest jednostką, która ma świetnie rozwiniętą współpracę z przemysłem. Służymy naszymi usługami przedsiębiorstwom, które reprezentują różne sektory, utrzymujemy z nimi ścisły kontakt, a także korzystamy z ich wsparcia w zakresie tworzenia nowocześnie wyposażonych laboratoriów. Dzięki realizacji ministerialnego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” staramy się również o zwiększenie interdyscyplinarności prowadzonych przez nas badań naukowych, nie tylko w obrębie inżynierii mechanicznej, czy biomedycznej, ale też innych wiodących w Politechnice Białostockiej dyscyplin naukowych. Łamiemy schematy, a przynajmniej próbujemy wychodzić poza dotychczasowe ramy. Stąd nasze działania, których celem jest inicjowanie i wspieranie pomysłów na innowacyjne projekty naukowe oraz działalność w zakresie B+R. Stąd też zaproszenie do zwiedzenia tych laboratoriów Wydziału Mechanicznego, które mogą stanowić inspirację do interdyscyplinarnych badań – mówił prof. dr hab. inż. Michał Kuciej, Dziekan Wydziału Mechanicznego.

Pokazy, prezentacje i rozmowy o współpracy toczyły się w 13 laboratoriach i pracowniach należących do 4 katedr i 2 zakładów:

  • Katedry Inżynierii Materiałowej i Produkcji pod kierownictwem dr hab. inż. Małgorzaty Grądzkiej-Dahlke, prof. PB
  • Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn pod kierownictwem dr. hab. inż. Dariusza Szpicy, prof. PB
  • Katedry Techniki Cieplnej pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Dariusza Butrymowicza
  • Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Michał Kuciej
  • Zakładu Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych pod kierownictwem dr. hab. inż. Zbigniewa Oksiuty, prof. PB
  • Zakładu Biomechatroniki pod kierownictwem dr. hab. inż. Piotra Mrozka, prof. PB

W strukturze Wydziału Mechanicznego PB działają dwa prężnie rozwijające się instytuty, którymi zarządzają:

  • prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej

– Dysponujemy unikatową aparaturą do badania różnego rodzaju materiałów i w tym kontekście jesteśmy przygotowani sprzętowo i intelektualnie do współpracy ze wszystkimi naukowcami, którzy zajmują się dowolnym rodzajem materiałów o aplikacjach budowlanych, elektrycznych, a przede wszystkim mechanicznych. Mamy także bogatą ofertę dla przedsiębiorców, którzy mogą u nas uzyskać wsparcie, szukając rozwiązania swoich problemów we wszystkich wymiarach działalności wytwórczej związanej z produkcją metaliczną, ceramiczną, polimerową i kompozytową. Zapraszamy do współpracy – mówił prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski.

– Instytut Inżynierii Biomedycznej to zespół wspaniałych ludzi, którzy rozwijają swoje pasje naukowe w różnych obszarach. Wiodącymi są biomechanika, biomateriały oraz informatyka medyczna. Jednocześnie kształcimy studentów na kierunku inżynieria biomedyczna. To młodzi ludzie, którzy chętnie angażują się w pracę Instytutu oraz całego Wydziału Mechanicznego. Trzeba podkreślić, że absolwent inżynierii biomedycznej to obecnie ekspert w zakresie technologii informacyjnych, sztucznej inteligencji, biomechaniki, biomateriałów, bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dzięki rozporządzeniu z 10 lipca 2023 roku nasi absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie również w jednostkach ochrony zdrowia na stanowiskach młodszy inżynier biomedyczny lub inżynier biomedyczny. To ważny krok naprzód, jeśli chodzi o potencjał technologiczny jednostek ochrony zdrowia, który często nie jest w pełni wykorzystywany. Z pomocą w tym zakresie mogą przyjść nasi absolwenci. Sam potencjał Instytutu Inżynierii Biomedycznej jest ogromny. Dysponujemy wieloma laboratoriami badawczo-dydaktycznymi. Na ich tle wyróżnia się niedawno utworzone Laboratorium Elektronicznej Aparatury Medycznej, w którym oprócz dydaktyki studentów zamierzamy prowadzić również badania naukowe. Zgłaszają się do nas już lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Medycznego z propozycją wspólnego projektu. Instytut Inżynierii Biomedycznej jest otwarty na współpracę z pracownikami innych wydziałów, w różnych obszarach, w tym w zakresie biomateriałów, biomechaniki i szeroko pojętej inżynierii biomedycznej – podkreśla prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk, Dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej.

Dzień otwartych laboratoriów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej został zorganizowany w ramach cyklu uczelnianych prezentacji potencjału badawczego. Poszczególne wydziały Politechniki przedstawiają w nim swoje zespoły badawcze oraz zaplecze laboratoryjne. A wszystko to w celu rozwijania współpracy pomiędzy naukowcami i badaczami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe.

Sprawdź także:

Potencjał badawczy Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej w serwisie Baza Wiedzy PB

Oferta usług badawczo-rozwojowych Politechniki Białostockiej w ramach Politechnicznej Sieci Via Carpatia

(mr)