// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Zespół SumoMasters z Koła Naukowego Robotyków Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, działający pod opieką dr inż. Rafała Grądzkiego, został uhonorowany Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2023 w kategorii „Projekt Przyszłości”.

Nagroda została przyznana za działania podjęte w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”, który nosi tytuł „Autonomiczny robot mobilny kategorii MegaSumo z innowacyjnym modułowym przednim ostrzem”.

Podczas udziału w Forum Inteligentnego Rozwoju, nasi studenci wygłosili prezentację zatytułowaną „SumoMasters – wdrażanie, rozwój i popularyzacja innowacyjnych rozwiązań w konstrukcjach autonomicznych robotów mobilnych”. Dodatkowo w strefie wystawienniczej zaprezentowali swoje konstrukcje, które zostały zrealizowane w ramach przyznanych projektów „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Nagroda została przyznana również opiekunowi sekcji, dr inż. Rafałowi Grądzkiemu, który zdobył tytuł laureata konkursu „Naukowiec przyszłości”. Wyróżnienie to otrzymał za swoją działalność badawczo-rozwojową oraz za promowanie studenckich konstrukcji robotycznych, takich jak MegaSumo, MiniSumo i NanoSumo, które odnoszą sukcesy na międzynarodowych arenach.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich lat sekcja SumoMasters pozyskała w sumie ponad 1 000 000 zł na budowę robotów oraz uczestnictwo w międzynarodowych zawodach robotycznych ze środków spoza Uczelni.

Forum Inteligentnego Rozwoju to wydarzenie naukowo-technologiczne poświęcone rozpowszechnianiu innowacyjnych badań naukowych i nowoczesnych technologii, które mają duży potencjał na sukces na rynku oraz na poprawę standardu i bezpieczeństwa naszego życia teraz lub w najbliższych latach.

Wsparcie finansowe na realizację projektów oraz udział w Forum Inteligentnego Rozwoju zostało udzielone drużynie z Koła Naukowego Robotyków dzięki projektowi Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”, środkom Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz wsparciu firm: Wenglor i Faulhaber.