// tylko V12 // tylko V13 i nowsze
Zaznacz stronę

Każdego roku Maturzyści mogą spotkać się z nami w kilku miastach Polski. Sezon 2023/2024 zaczęliśmy od Lubelskiego Salonu Maturzystów, a skończymy na Warszawie i Olsztynie. Jednak największe oczekiwania wiążemy z Białostockim Salonem Maturzystów, który odbył się 8 września. Gospodarzem był Uniwersytet w Białymstoku, a Organizatorem, tak jak i pozostałych Salonów Maturzystów, była Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Jak wyglądał event w naszym mieście? Zapraszamy na relację z wydarzenia.

O godz. 9.00 osiągnęliśmy stan najwyższej gotowości, prezentując swoje stanowisko na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie nasza Uczelnia przedstawiała swoją ofertę edukacyjną wśród uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023. W oficjalnej inauguracji wydarzenia wzięła udział dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.

Po raz kolejny Politechnika Białostocka prezentuje się na Salonie Maturzystów. Przedstawiamy naszą ofertę dydaktyczną, interesujące kierunki – głównie inżynierskie, techniczne, ale też i wszystko to, co towarzyszy procesowi studiowania. Przybliżamy też ofertę dodatkowych zajęć, możliwość działania w kołach naukowych, a przede wszystkim korzystania z programów mobilnościowych. W czasie studiów w Politechnice Białostockiej można semestr lub dwa spędzić w uczelni zagranicznej, po czym wrócić do Politechniki Białostockiej i dalej rozwijać swoje kompetencje. Nasi eksperci od procesu rekrutacji doradzą, które przedmioty wybrać na maturze. Ja ze swojej strony podpowiadam, że warto zdawać maturę w wersji rozszerzonej. To zawsze świetnie punktuje potem na listach rankingowych – mówiła Pani Rektor.

W tym roku Perspektywy organizują 14 salonów maturzystów w 16 głównych ośrodkach akademickich.

Siedemnasta edycja Salonów Maturzystów, to ogólnopolski program skierowany do przyszłorocznych maturzystów, który mówi o tym, co należy zrobić, żeby spełnić swoje marzenie, znaleźć swoje miejsce i dowiedzieć się, jak skutecznie zdać maturę, żeby dostać się na swoją upragnioną uczelnię – wyjaśniał Andrzej Wyszyński Komisarz Białostockiego Salonu Maturzystów.

W godz. 9.00-15.00 Maturzyści mogli odwiedzić stoisko Politechniki Białostockiej, które cieszyło się ogromną popularnością. Hitem były gadżety z modną kapibarą oraz konkursy z nagrodami, ale tym, co najbardziej przyciągało młodych ludzi była chęć studiowania u nas. Ekspert ds. rekrutacji wyjaśniała młodzieży szczegóły dotyczące 29 kierunków studiów I stopnia, oferowanych przez 6 wydziałów uczelni. Podpowiadała, jaki przedmiot dodatkowy wybrać na maturze, by dostać się na wymarzony kierunek i jakie są zasady rekrutacji w przypadku egzaminów zawodowych, które zdają uczniowie techników.

W ramach wydarzenia Politechnika Białostocka przygotowała również specjalną prezentację, która w sposób kompleksowy przedstawiała kierunki studiów, nasz potencjał i możliwości rozwoju zawodowego przyszłych absolwentów.
Dodatkowych informacji na temat specyfiki kształcenia na poszczególnych kierunkach, perspektyw zawodowych oraz innych korzyści wynikających ze studiowania udzielali także przedstawiciele poszczególnych Wydziałów, którzy na stoisku Uczelni promowali swoje jednostki:

 Młodzi ludzie byli niezwykle aktywni. Znali markę naszej Uczelni i chcieli dowiedzieć się, jak najwięcej o poszczególnych kierunkach.

Jestem na ostatnim roku w Technikum Ekonomicznym, więc czeka mnie wybór studiów. Od zawsze myślałam o architekturze, dostałam tutaj wzór, który pomoże mi wyliczyć punkty. Bardzo dużo się tutaj dowiedziałam i będę na pewno rozważać Politechnikę Białostocką – mówiła jedna z Uczestniczek Salonów.

Przyszliśmy na Salon Maturzystów, żeby dowiedzieć się trochę o kierunkach. Zapoznaliśmy się z ofertą kierunku logistyka, który został nam bardzo fajnie przedstawiony. Poznaliśmy możliwości tego kierunku i co później możemy robić – zdradziła nam uczennica Liceum Akademickiego Politechniki Białostockiej.

Ogromną wartością dla uczestników Salonu były także wykłady prowadzone przez ekspertów z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zawierające aktualne informacje na temat egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki, języków obcych, WOS-u, chemii, geografii i innych. Dzięki temu uczniowie mogli oswoić egzamin maturalny i przygotować się do niego, by wypaść jak najlepiej. A jakie błędy maturzyści najczęściej popełniają? Zapytaliśmy o to dr Agnieszkę Barbarę Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Ja zawsze uczulam na jedno źródło najczęstszych błędów – to jest zbyt szybkie, automatyczne, mechaniczne czytanie poleceń. Naprawdę dotyczy to każdego z przedmiotów. Czytajcie spokojnie ze zrozumieniem. Czasami warto przeczytać dwa razy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest wyjątkowo stresująca, ponieważ jest to egzamin dający świadectwo dojrzałości, ale też egzamin wstępny na studia wyższe. Tym bardziej zalecam dystans i spokój. Uważnie słuchajmy, uważnie czytajmy, myślmy – udzielała wskazówek dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Dodatkową korzyścią wynikającą z uczestnictwa w wykładach i prezentacjach ekspertów był praktyczny gratis. Wszyscy ci, którzy zarejestrowali się na poszczególne spotkania, otrzymali bezpłatną publikację Perspektyw „Informator dla Maturzystów 2024”, a w nim informacje o „nowej” maturze i zasadach przyjęć na wszystkie uczelnie na rok akademicki 2024/2025.

Białostocki Salon Maturzystów  był ważnym punktem na mapie edukacyjnych spotkań naszej Uczelni z Maturzystami. Politechnika Białostocka będzie obecna na kolejnych wydarzeniach:

Podczas Salonów w Warszawie i Olsztynie będziemy promować naszą uczelnię i miasto wraz z Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Nasze wspólne stoisko pod hasłem „Studiuj w Białymstoku” to część kampanii prowadzonej przez Urząd Miejski w Białymstoku z trzema największymi uczelniami w regionie.

Wsparcie medialne Białostockiego Salonu Maturzystów zapewniło Radio Akadera.

Dziękujemy naszym Pracownikom za udział w wydarzeniu i promowanie marki Politechniki Białostockiej wśród Maturzystów – naszych przyszłych studentów.

Więcej o Politechnice Białostockiej na Salonach Maturzystów 2023

Relacja z Lubelskiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 na stronie 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Białostockiego Salonu Maturzystów:

(mz)